Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Legesituasjonen i Kvam.

Utskriftsvenleg side Lagt ut 4. februar 2011 kl. 10:27 av Arne Aksnes
Legetilbodet i Kvam skal vera eit kvalitativt og kvantitativt godt tilbod til kvemmingane. Kommunen har tilsett kommuneoverlege og sjukeheimslege i heiltid saman med 10 fastlegar for å oppnå dette målet. Det er 1 fastlege i Ålvik, 5 i Øystese og 4 i Norheimsund. I Strandebarm som vert drive som eit utekontor, er det 5 legar som deler på pasientarbeidet. Det er ledig listeplass hjå legar ved alle legekontora i kommunen.
I tillegg til dei faste legane har vi turnuskandidat tilknytta Helsebanken legekontor i Øystese.

Dei fleste legane i Kvam har oppgåver både med pasientarbeid og offentlege oppgåver. Arne Aksnes har ein reint administrativ stilling som kommuneoverlege. Lars Riise er tilsett i 100 % stilling som sjukeheimslege på Toloheimen og Firkløveren. Under er det gjeve ei oversikt over kva oppgåver legane har kva dagar:

Lege

Mandag

Tysdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Johannes Ravnestad

Fastlege

Sjukestova

Administrasjon
Helsestasjon

Skulehelse -teneste

Fastlege

Sjukestova

Bedriftslege Bjølvefossen/Sjukestova

Fastlege

Sjukestova

Jarle Hjartaaker

Fastlege

Helsebanken

Administrasjon

Fastlege

Helsebanken

Fastlege

Helsebanken

Fastlege

Strandebarm Legekontor

Jon Sivert Sandven

Administrasjon

Fastlege

Helsebanken

Helsestasjon - skulelege

Fastlege

Helsebanken

Fastlege

Helsebanken

Dag Erlend Skjebreid

Fastlege

Helsebanken

Fastlege

Helsebanken

Fastlege

Helsebanken

Sjukeheimslege Øysteseheimen

Fastlege

Helsebanken

Ragnar Hansen

Fastlege

Helsebanken

Fastlege

Strandebarm legekontor

Fastlege

Helsebanken

Helsestasjon - skulelege

Fastlege

Helsebanken

Lena Laupsa

Helsestasjon

for flyktningar

Fastlege

Helsebanken

Administrasjon

Fastlege

Helsebanken

Fastlege

Helsebanken

Turnuskandi-dat

Pasientarbeid Helsebanken

Pasientarbeid Helsebanken

Pasientarbeid Helsebanken

Pasientarbeid sjukeheimar

Pasientarbeid Helsebanken

Martin Erdal

Fastlege

Norheimsund Legesenter

Administrasjon

Fastlege

Norheimsund Legesenter

Fastlege

Norheimsund Legesenter

Fastlege Norheimsund Legesenter/

Strandebarm Legekontor x 1 pr mnd

Gert Remeijer

Fastlege

Norheimsund Legesenter

Helsestasjon - skulelege

Fastlege

Norheimsund Legesenter

Fastlege

Norheimsund Legesenter

Fastlege

Strandebarm Legekontor

Erling Lyngset

Skulelege vidaregåande skular

Fastlege

Norheimsund Legesenter

Administrasjon

Fastlege

Norheimsund Legesenter

Fastlege

Norheimsund Legesenter

Gudmund Øvsthus

Fastlege

Strandebarm Legekontor

Fastlege

Norheimsund Legesenter

Fastlege

Strandebarm Legekontor

Tilsynslege og andre off. oppg. Stranbebarm heimen

Fastlege
Norheimsund

Lars Riise

Sjukeheims - lege Toloheimen

Sjukeheims -lege Toloheimen

Sjukeheims -lege Toloheimen

Sjukeheims -lege Toloheimen

Sjukeheims -lege Toloheimen

Arne Aksnes

Offentleg arbeid

Rådhuset

Offentleg arbeid

Rådhuset

Offentleg arbeid

Rådhuset

Offentleg arbeid

Rådhuset

Offentleg arbeid

Rådhuset

Morten Langeland

Bedriftslege

YHB Norheimsund/ Voss/Austevoll

Bedriftslege

YHB

Norheimsund/ Voss/Austevoll

Bedriftslege

YHB

Norheimsund/ Voss/Austevoll

Bedriftslege

YHB

Bedriftslege

YHBEpost: arne.aksnes@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no