Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Trafikksikringsplan 2006 - 2010

Utskriftsvenleg side Lagt ut 22. januar 2015 kl. 09:26 av Tore Skeie
Vedteken trafikksikringsplan for Kvam for perioden 2006 til 2010
SAMANDRAG
Kvam herad ligg i regionen Hardanger og Voss i Hordaland fylke og er ein mellomstor bygdekommune
med ca. 8.500 innbyggjarar og eit totalareal på 615.8 km2. Infrastruktur omfattar m.a. om lag 101 km riksvegar, 20 km fylkesvegar og 99 km kommunale vegar.
Trafikksikringsplanen er utarbeidd av ei prosjekt-gruppe samansett av personar frå Statens vegvesen
Hordaland, lensmannen i Kvam og Kvam herad. Trafikksikringsproblema i kommunen er kartlagde og
lister over prioriterte tiltak er utarbeidde som ved gjennomføring, er forventa å redusera trafikkulukkene i
Kvam.

MÅLSETJING
Den overordna målsetjinga er at innan 2020 skal ein kombinasjon av endra haldningar og åtferd,
trafikksikre køyretøy og veg-system føra til at ingen vert svært alvorleg skadde eller omkjem i trafikken i Kvam (”0-visjon”).

Du finn heile trafikksikringsplanen som eit eige pdf-dokument under her. For å lese pdf-filer må du ha gratisprogrammet Acrobat Reader på maskina di. Viss du ikkje har det kan du hente det ved å klikke på ikonet Acrobat Reader

Last ned Trafikksikringsplan 2006 - 2010 (2700 Kb)

Epost: Tore.Skeie@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no