Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Ungdomens kulturmønstring

Utskriftsvenleg side Lagt ut 3. desember 2014 kl. 14:30 av Rolf Seldal
Kvam herad arrangerer årleg Ungdomens kulturmønstring for born i alderen 10-20 år. UKM vert arrangert i Øystesehallen 11. januar 2015.
Den lokale Ungdomens kulturmønstring i Kvam er open for born og unge mellom 10-20 år som ynskjer å delta med song, musikk, dikt, kunstverk, teater osv. Nokre av deltakarane frå lokalmønstringa går vidare til fylkesmønstringa. NB. På fylkesmønstringa kan ein delta om ein er 10 år, men ein vert ikkje sendt vidare til landsmønstringa. Då må ein vere 13 år eller meir.

Nærare informasjon får på www.ukm.no eller ved å kontakta
rektor ved kulturskulen: Rolf K. Seldal
e-post: rose@kvam.kommune.no
tlf: 5655 3064 / 92483273

Epost: rose@kvam.kommune.no
Heimeside: http://www.ukm.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no