Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Kultur-/fritidsaktivitetar for psykisk utviklingshemma

Utskriftsvenleg side Lagt ut 14. juli 2017 kl. 14:08 av Mary Ann Sørheim
Ulike kultur-/ og fritidsaktivitetar for psykisk utviklingshemma i regi av kulturkontoret
Kvam herad arbeider for at psykisk utviklingshemma i kommunen skal ha eit godt og variert fritidstilbod, ut frå deira interesser og funksjonsnivå. Målet er å gje dei eit likeverdig tilbod på lik line med andre i kommunen.
Det vert arbeidd for at personar med psykisk utviklingshemming skal delta på ordinære kultur- og fritidstilbod som foregår i kommunen, samt ein har ulike tilrettelagde tilbod, f.eks boccia, dansekveldar, fritidsklubb, utflukter, turar m.m.
Kommunen har innført ledsagarbevis.
Kvam herad har tilsette på kulturkontoret som arbeider med desse aktivitetane.
Ta kontakt med Lillian Kvamsøy for nærare informasjon om dei ulike tilboda.


Epost: mary-ann.soerheim@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no