Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Leikeplassar

Utskriftsvenleg side Lagt ut 28. februar 2017 kl. 08:49 av Mary Ann Sørheim
Tilskot til opparbeiding av leike- og aktivitetsområde for born
Tilskotet skal brukast til opparbeiding av og/eller utstyr på leikeområde for born i regi av grendalag, velforeiningar e.l. Søknaden må innehalda plan for området, samt kostnads-/og finansieringsplan. Det er ein føresetnad at dugnadsarbeid er ein del av tiltaket. Tiltak som gjeld tilpassing til nye forskrifter vert prioritert, og det er ein føresetnad at søkjarar held seg til nye forskrifter.
Norges velforbund har utarbeidd teikingar på godkjende leikeapparat, som ein kan bestilla ved å kontakta post.nve@velforbundet.no eller http://www.velforbundet.no/

Søknadsfrist er 1. mars kvart år. Eige søknadsskjema.
Heradsbudsjettet avgjer tilskotssum som skal fordelast.
Heradsgartnar er kontaktperson for godkjenningar, og søkjar kan ta kontakt for rettleiing og råd.

Epost: mary-ann.soerheim@kvam.kommune.no
Heimeside: http://www.velnett.no/Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no