Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Stipend

Utskriftsvenleg side Lagt ut 15. september 2016 kl. 13:35 av Mary Ann Sørheim
Stipend innan idrett og allmen kultur
Kvam herad deler årleg ut stipend innan idrett og allmen kultur( kunst, musikk, teater e.l.)
Søknaden må innehalda relevante opplysingar om søkjaren, samt føremålet stipendet skal nyttast til. Søknad om idrettsstipend skal sendast gjennom laget ein er medlem av.
Søknadsfrist er 1.mars kvart år.
Stipenda vert utdelte under Hardingtonar i juni kvart år.

Epost: mary-ann.soerheim@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no