Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Underskotsgaranti

Utskriftsvenleg side Lagt ut 7. juni 2016 kl. 14:22 av Mary Ann Sørheim
Kvam herad kan gje underskotsgaranti i samband med allment kulturarbeid.
Kvam herad kan gje underskotsgaranti i samband med konsertar, teaterframsyningar,utstillingar osv i Kvam herad i regi av frivillige lag/organisasjonar i heradet. Det er ein føresetnad at søknaden inneheld kostnads-/finansieringsplan. Arrangementa må vera opne for alle, annonserast og billettinntekter ein del av finansieringa. Søknaden skal sendast kulturkontoret før arrangementet.Arrangøren må akseptera ledsagarbevis, og ha eige organisasjonsnummer.
Det er ikkje utarbeidd eige søknadsskjema. Arrangør må senda inn rapport (skjema) før utbetaling.Epost: mary-ann.soerheim@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no