Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Turløyper/friområde

Utskriftsvenleg side Lagt ut 10. juli 2017 kl. 09:53 av Mary Ann Sørheim
Tilskot til turløyper og friområde i Kvam herad
Lag og organisasjonar i kommunen kan søkja tilskot til opparbeiding av turløyper/friområde. Tilskotet skal nyttast til opparbeiding, rydding, skilting osv av turløyper og friområde i Kvam herad.
Evt grunneigarsamtykke og alle godkjenningar det er krav om må innhentast før ein søkjer. Det er ein føresetnad at dugnadsarbeid er ein del av tiltaket.

Søknaden skal innehalda ei kort utgreiing om tiltaket, samt kostnads-/finansieringsplan og kart/teikningar.
Søknadsfrist er 1. mars kvart år. Det er utarbeidd eige søknadsskjema.

Epost: mary-ann.soerheim@kvam.kommune.no



Legevakt 116117



FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no