Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Samfunnshus

Utskriftsvenleg side Lagt ut 28. februar 2017 kl. 08:53 av Mary Ann Sørheim
Tilskot til vøle/nybygg av lokale kulturhus
Kvam herad gjev årleg tilskot til vøle eller nybygg av samfunnshus, ungdomshus, bedehus e.l.i heradet. Heradsbudsjettet avgjer årleg tilskotssum til fordeling.
Søknaden må innehalda fullstendige planteikningar, kostnads-/og finansieringsplan. Det er ein føresetnad at dugnadsarbeid er ein del av tiltaket. Søkjar har ansvar for at tiltak som krev ulike løyve før gjennomføring må innhentast.
Søknadsfrist er 1. mars kvart år. Det er eige søknadsskjema.

Epost: mary-ann.soerheim@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no