Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Tilskot til vaksenopplæring

Utskriftsvenleg side Lagt ut 28. februar 2017 kl. 09:13 av Mary Ann Sørheim
Kvam herad gjev tilskot til vaksenopplæring i organisasjonane i Kvam
Målet er å gje tilskot til organisasjonar i heradet slik at dei kan gjennomføra studietiltak i samsvar med gjeldande lov om vaksenopplæring.

Søknad skal sendast på eige skjema til kulturkontoret, og det er krav om at arrangøren må vera ein organisasjon med eige styre, samt vera godkjend etter kap III i Lov om vaksenopplæring. Studietiltaket må ha rett til statstilskot etter gjeldande reglar, og rekneskap med alle bilag det er krav om må sendast kulturkontoret seinast 6 månader etter kurset er avslutta.

Studieringar og kurs som fyller vilkår for tilskot, vil få ein stønad frå heradet på inntil 20 % av samla utgifter til lærarløn, rekna etter den høgast godkjende grunntakst som tilskotet vert gjeve av. Andre studietiltak, som studieringar, utvikling av tilbod og tiltak for spesielle grupper, samt foredragsverksemd o.l. kan få stønad etter særskild søknad.

Heradet dekkar utgifter til reiser for kurslærar når kvar reise er minst 3 km ein veg. Reisetilskotet er avgrensa oppover til kr 300,- pr kurs.

Epost: mary-ann.soerheim@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no