Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Leiarkurs

Utskriftsvenleg side Lagt ut 15. september 2016 kl. 13:42 av Mary Ann Sørheim
Kvam herad gjev tilskot til leiarkurs innan song-/musikk, idrett og barne- /ungdomsarbeid
Kvam herad har utarbeidd reglar for tildeling av tilskot til leiarkurs. Søknad skal sendast kulturkontoret seinast ein månad etter kurset er avslutta, og alle bilag det er krav om må følgja søknaden.

Ved kurs utanfor heradet vert tilskotet vanlegvis avgrensa til å gjelda to deltakarar. Høgare deltakarantal kan evt avklarast med kultursjefen på førehand.
Tilskotet skal gå til klart definerte leiarkurs. Lagssamlingar/turar utan klart definert leiarutdanningsinnhald kan ikkje få tilskot.

Tilskotet vert gjeve med inntil 80 % av godkjende utgifter. Reiseutgifter ut over kr 1.000,- pr deltakar vert ikkje teke med i tilskotsgrunnlaget.
Det er utarbeidd eige søknadsskjema. Du finn det som eit word dokument eller pdf-dokument ved å klikke på lenka under her.

word-dokumentStønad til leiarkurs (31 KB - 3 sider)
pdf-dokumentStønad til leiarkurs (10 KB - 3 sider)


Epost: mary-ann.soerheim@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no