Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Kulturpris

Utskriftsvenleg side Lagt ut 11. juli 2017 kl. 08:03 av Mary Ann Sørheim
Kvam herad deler ut ein kulturpris som takk for verdifullt kulturarbeid i heradet.
Kulturprisen vert tildelt einskildpersonar eller lag/organisasjonar som har utmerka seg ved stor innsats for kulturlivet i Kvam.
Bygdefolk vert oppmoda om å senda kulturkontoret grunngjevne framlegg til kandidatar innan utlyst søknadsfrist kvart år.
Framlegga vert handsama konfidensielt, og berre endeleg tildeling vert kunngjort.Epost: mary-ann.soerheim@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no