Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Øystese gymnas

Utskriftsvenleg side Lagt ut 5. juli 2017 kl. 23:12 av Svein Ove Duesund
Her får du den høgaste allmennfaglege utdanninga i landet.
Øystese gymnas tilbyr Musikk, dans og drama, Toppidrett og Breiddeidrett. Øystese gymnas er kompetansesenter for volleyball. Frå 1. aug. 2016 var det adm. samanslåing med Norheimsund vgs. Får 1. jan. 2017 var det også økonomiske samanslåing.
Øystese gymnas POSTADRESSE:
Nedre Vik 85
5610 ØYSTESE

REKTOR:
Ingebjørg Bakke
Telefon: 57305500/98680516

På den gamle hesteplassen Rossvoll med utsyn over Øystesebygda, ligg Øystese gymnas. Der det før var hestar, har det sidan 1949 vore statsrealskule, og frå 1960 gymnas og vidaregåande skule. Framleis er hesten skulen sitt symbol og kjennemerke.

Bygda Øystese med om lag 2400 innbyggjarar, ligg ved Hardangerfjorden sentralt i Kvam herad om lag midt i Hordaland fylke. Det er kort veg til fjell og fjord. Øystese med Kabuso er tusenårsstaden for Hordaland.

Øystese gymnas opnar dører for deg og dine draumar.

- Alle kan læra
- Øystese gymnas skal verdsetje alle utan omsyn til evner og føresetnader
- På Øystese gymnas skal kvar enkelt kjenna seg heime både fagleg og sosialt
- Øystese gymnas vil fremja respekt, likeverd, trivsel og toleranse
- Alle på Øystese gymnas skal oppleva eit rikt, positivt og inkluderande lærings- og arbeidsmiljø
- Øystese gymnas skal vera open mot verda

Skulen tilbyr Toppidrett (5 t/v), Breiddeidrett (5 t/v) og Musikk, dans og drama (5 t/v). Dette kjem i tillegg til dei obligatoriske 30 timane i veka.

Me har klassar med arbeidslivs- og kvardagslivstrening.
Skulen har og ein innføringsklasse for minoritetsspråklege elevar.
Skulen har videokonferanserom og nytt auditorium som kan leigast. Festsalen og kantina kan og leigast. Det er dans i Festsalen kvar dag.
Ta kontakt med skulen for utleige av rom.
Facebookside: https://www.facebook.com/gymnaset

Epost: svedue@hfk.no
Heimeside: http://oyg.hfk.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no