Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Norheimsund vidaregåande skule

Utskriftsvenleg side Lagt ut 28. februar 2017 kl. 10:15 av Ingebjørg Bakke
Norheimsund vidaregåande skule POSTADRESSE:
Dalatunvegen 40, 5600 Norheimsund

REKTOR:
Ingebjørg Bakke

TELEFON: 56 55 65 00
FAKS: 56 55 65 01


Norheimsund vidaregåande skule ligg på austsida av Steinsdalen og Steinsdalsfossen der det før var beitemark og "teknisk Tyskarleir". Skulen var frå starten i 1948 heimeyrkesskule, og frå 1949 yrkesskule og frå 1997, vidaregåande skule. Byggfag, Køyretøy og Mekaniske fag har vorte vidareført sidan starten.
Seinare har det kome til Elektrofag, og Båtbyggjarfag,Formgjevingsfag. Etter reforma i 2006 har vi også fått Helse og sosialfag og Design og Handverk, som vart nedlagt i 2012.

Programma i dag er:
Teknikk og industriell Produksjon
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag.

Totalt ca 100 elevar og litt over 20 tilsette.

Bygda Steinsdalen og Norheimsund, med om lag 2500 innbyggjarar, ligg ved Hardangerfjorden sentralt i Kvam herad om lag midt i Hordaland fylke. Ca. 1 time med bil til Bergen. Det er kort veg til fjell og fjord.
Eit viktig mål for skulen er å arbeida for eit godt og inkluderande miljø for alle i skulesamfunnet.

Dei to vidaregåande skulane i Kvam, Øystese gymnas og Norheimsund vidaregåande skule vart slått saman frå 01.01.2017.

Tryggleik, trivsel og toleranse skal vera styrande for all drift og utvikling ved skulen.
Miljøet skal vera prega av respekt, rettferd og medansvar.

Skulen sin visjon er:
Saman skal me gjera kvarandre gode!

Velkomen som elev på skulen vår!


Sjå meir informasjon på skulen si heimeside.

Epost: Ingebjorg.Bakke@hfk.no
Heimeside: http://noy.hfk.no/Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no