Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Rådmann

Utskriftsvenleg side Lagt ut 12. juli 2017 kl. 13:22 av Arild McClellan Steine
Arild McClellan Steine er rådmann i Kvam.

Telefon:56553154 / 98880485
Rådmannen er den øvste leiaren for den samla kommunale administrasjon

Rådmannen skal sjå til at dei sakene som vert lagt fram for heradsstyre, er forsvarlig utgreidd, og at vedtak vert sett i verk. Rådmannen skal sørgje for at administrasjonen vert dreven i samsvar med lover, forskrifter og overordna instruksar.Epost: radmann@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no