Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Tenkjer du byta vindauge? Ver obs på PCB.

Utskriftsvenleg side Lagt ut 28. februar 2017 kl. 07:54 av Erik Ødegård
- kontrollér om vindauga inneheld det skadelege stoffet PCB.
MonteringPCB er eit skadeleg stoff som no er forbode men som me framleis har restar av i miljøet kring oss. Norske isolérvindauge produserte frå 1965 til 1975, (samt importerte fram til 1980) inneheld PCB (om ikkje anna er dokumentert). Om du tenkjer skifta isolérvindauge sjølv, kontrollér først årstal som ofte er trykt på lista langs ramma, mellom glasa. Me vil av omsyn til eiga helse åtvara deg mot aktivt å handtera isolérvindauge som kan innehalda PCB, overlat slikt arbeid til kyndige.
Treramma rundt vindauget beskytter mot lista som evt. inneheld PCB (den blanke lista med årstall). Difor må treramma i alle høve ikkje fjernast.

PCB finst berre i isolérvindauge, ikkje i enkle vindauge.
Me har ikkje fått signal om at stoffet påfører oss skade når me ikkje handterer materiala aktivt. Altså ingen grunn til å byta vindauge av den grunn.

PCB på avvegar er skadeleg for miljøet/oss og kasserte isolérvindauge bør difor leverast til godkjent mottak td. Tolomarka. Overlat også transport/levering til røynde personar. Levering er gratis når ein kan dokumentera at vindauge kjem frå private hushald i Kvam.


Les meir på internett www.sft.no (søk deretter på "pcb").
Har du spørsmål, Teknisk etat 56 55 30 00.


Epost: eroe@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no