Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Tørvikbygd skule

Utskriftsvenleg side Lagt ut 22. januar 2015 kl. 09:39 av Per Røberg
Dragshagen 4, 5620 Tørvikbygd
Telefon felles: 56 55 68 58, rektor: 56 55 68 53,Avdelingsleiar: 56 55 68 56 lærarrom: 56 55 68 54, nybygg: 56 55 68 57
SFO: 56 55 68 59
Tørvikbygd skule

ADMINISTRASJON:


Per Røberg (rektor) tlf. 56 55 68 53 (mob.950 34 133)
perro@kvam.kommune.no
Annbjørg Husevåg Kløve(avd. leiar) tlf. 56 55 68 56
annbjorg.husevaag@epost.kvam.no

VISJON:


Vi skal gje den enkelte eleven ei tilpassa opplæring både fagleg og sosialt i samsvar med måla i Kunnskapsløftet, i eit miljø fritt for og mobbing.

HOVUDMÅL


Tørvikbygd skule skal vera ein god stad å vera og ein god stad å læra.

PEDAGOGISKE SATSINGSOMRÅDE:


a) Arbeide mot det mål å skapa gode,glade og aktive lesarar.
b) Vurdering for læring og læringsstrategiar

ELEVTAL:


Skulen har elevar frå 1. - 7. årskull, i alt 55 born skuleåret 2014 - 2015.

TILSETTE:


- 7 lærarar
- 3 assistentar og to lærlingar
EPOSTLISTE TILSETTE
Lærarar:E-postadresse::
Ragnhild Skårragnhild.skaar@epost.kvam.no
Annbjørg Kolltveitanbkol@epost.kvam.no
Torill Borgetorbor@epost.kvam.no
Annbjørg Inga Husevåg Kløveannbjorg.husevaag@epost.kvam.no
Hege Brattabøhegbra@epost.kvam.no
Helene Leigland Njaahelnja@epost.kvam.no
Hilde Klyvehilkly@epost.kvam.no
SFO-personale, skuleassistent, kontorpersonale:
Anette Dreyer Karlsenanette.dreyer.karlsen@epost.kvam.no
Brita Lingabrita.linga@epost.kvam.no
Evelyn Fagerbakkeevelyn.fagerbakke.rykkje@epost.kvam.noELEVRÅD:


Leiar: Ingeborg Økland
Kasserar: Torstein Måge
Skrivar: Joakim Øye
Medlem: Erlend Straumstein, Nora Augestad, Ida Djupevåg,Emilia Heggøy Brattli

INFORMASJON OM SKULEN:


Tørvikbygd skule ligg like ved rv.49, ca 100 m sør for nedkøyringa til fergekaien til Jondal.
Skuleanlegget har grusbane på 60x40m og minihandballbane. Skulen består av to frittståande bygningar. Gymnastikkavdeling og skulekjøken held til i ein bygning som var bygd i 2000.Anna undervisning og administrasjon held til i eit delvis nybygd og delvis rehabilitert bygg, innflytta mars 2009.
Alle undervisningsromma er på eit plan. Her har vi fått heilt nytt ventilasjonsanlegg, 2 flotte klasserom, 2 toalett, garderobar og pauserom for personalet. Dei andre romma er opprusta og stettar nå brannforskriftene. I tillegg er det gjort ein del innvendige endringar og romma har vorte malte på nytt.Gavlveggen i sør på eldste delen er isolert og skifta kledning på. Heile bygningsmassen framstår nå som ein ny og svært teneleg skule.
Alle klassane kan nytta fleire uteplassar i nærmiljøet i si undervisning.
Nytt av året er at me har fått ballbinge på skuleområdet.

Epost: perro@kvam.kommune.no
Heimeside: http://www.tørvikbygd.skule.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no