Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Tørvikbygd skule

Utskriftsvenleg side Lagt ut 7. juni 2016 kl. 14:35 av Per Røberg
Dragshagen 4, 5620 Tørvikbygd
Telefon felles: 56 55 68 58, rektor: 56 55 68 53,Avdelingsleiar: 56 55 68 56 lærarrom: 56 55 68 54, nybygg: 56 55 68 57
SFO: 56 55 68 59
Tørvikbygd skule

ADMINISTRASJON:


Per Røberg (rektor) tlf. 56 55 68 53 (mob.950 34 133)
perro@kvam.kommune.no
Annbjørg Husevåg Kløve(avd. leiar) tlf. 56 55 68 56
annbjorg.husevaag@epost.kvam.no

VISJON:


Vi skal gje den enkelte eleven ei tilpassa opplæring både fagleg og sosialt i samsvar med måla i Kunnskapsløftet, i eit miljø fritt for og mobbing.

HOVUDMÅL


Tørvikbygd skule skal vera ein god stad å vera og ein god stad å læra.

PEDAGOGISKE SATSINGSOMRÅDE:


a) Arbeide mot det mål å skapa gode,glade og aktive lesarar.
b) LP-metoden
C) Vurdering for læring og læringsstrategiar

ELEVTAL:


Skulen har elevar frå 1. - 7. årskull, i alt 50 born skuleåret 2015 - 2016.

TILSETTE:


- 7 lærarar
- 3 assistentar og ein lærling
EPOSTLISTE TILSETTE
Lærarar:E-postadresse::
Ragnhild Skårragnhild.skaar@epost.kvam.no
Annbjørg Kolltveitanbkol@epost.kvam.no
Torill Borgetorbor@epost.kvam.no
Kristi Ekneskriekn@epost.kvam.no
Hege Brattabøhegbra@epost.kvam.no
Helene Leigland Njaahelnja@epost.kvam.no
Hilde Klyvehilkly@epost.kvam.no
SFO-personale, skuleassistent, kontorpersonale:
Mailen Vevang Lundmaylun@epost.kvam.no
Brita Lingabrita.linga@epost.kvam.no
Evelyn Fagerbakkeevelyn.fagerbakke.rykkje@epost.kvam.noELEVRÅD:


Leiar: Mira Hesthamar Torvik
Kasserar: Torstein Måge
Skrivar: Emilia Heggøy Brattli
Medlem: Erlend Straumstein, Nora Augestad, Ida Djupevåg

INFORMASJON OM SKULEN:


Tørvikbygd skule ligg like ved rv.49, ca 100 m sør for nedkøyringa til fergekaien til Jondal.
Skuleanlegget har kunstgrasbane(7ar-bane) og ballbinge. Skulen består av to frittståande bygningar. Gymnastikkavdeling og skulekjøken held til i ein bygning som var bygd i 2000.Anna undervisning og administrasjon held til i eit delvis nybygd og delvis rehabilitert bygg, innflytta mars 2009.
Alle klassane kan nytta fleire uteplassar i nærmiljøet i si undervisning.
Nytt av året er at FAU og andre bygdafolk har sett opp lavvo.

Epost: perro@kvam.kommune.no
Heimeside: http://www.tørvikbygd.skule.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no