Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Ålvik skule

Utskriftsvenleg side Lagt ut 29. august 2013 kl. 09:03 av Ester Aalvik Hauger
Ålvik skule Besøksadresse:
Skulevegen 2
5614 Ålvik

Postadresse:
Postboks 5
5605 ÅLVIK

Rektor: Ester Aalvik Hauger
Telefon: 56556835 / 56556831 (rektor)
e- post: ester.aalvik.hauger@kvam.kommune.no

Avdelingsleiarar:
Kari Torpe
telefon: 95979288
e- post:kari.torpe@epost.kvam.no

Kristin Hovland
telefon: 97572440
e - post:kristin.hovland@epost.kvam.noVISJON:


"Ålvik skule skal vera ein god lærestad, der foreldre er trygge for borna sine, og der borna likar å vera!"

Ålvik skule har skuleåret 2013/2014 53 elevar.Skulen har for tida fire-delt barnesteg.
Me har eit eineståande uteområde, som er i bruk store deler av dagen og året.


TILSETTE hausten 2013Ester Aalvik Hauger – rektor (ester.aalvik.hauger@kvam.kommune.no)
Nina Lunde Aalvik, kontaktlærar, 6.og 7.klasse, (nina.aalvik@epost.kvam.no)
Kari Torpe, kontaktlærar, 4. og 5.klasse og avdelingsleiar, (kari.torpe@epost.kvam.no)
Kristin Hovland, kontaktlærar 2. og 3. klasse og avdelingsledar(kristin.hovland@epost.kvam.no)
Tove Johanne Øvrevik, kontaktlærar 1.klasse (tove.johanne.ovrevik@epost.kvam.no)
Hilde Reinsli Hansen, faglærar,(hilde.reinsli.hansen@epost.kvam.no)
Torbjørn Vardehaug- faglærar(torbjorn.vardehaug@epost.kvam.no)
Kristin Holst, faglærar (kristin.holst@epost.kvam.no)
Unni Egdetveit, assistent(unni.egdetveit@epost.kvam.no)
Marianne Linga, assistent (marianne.linga@epost.kvam.no)
Margrete Sjo, assistent( margrete.sjo@epost.kvam.no)
Bente Helen Jordalen - fagarbeidar
Elevrådsansvarleg: Kristin Hovland
Trivselsleiar ansvarleg: Hilde Reinsli Hansen

Epost: ester.aalvik.hauger@kvam.kommune.no
Heimeside: http://alvik.skule.no
ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann

ASBJØRN TOLO ORDFØRAR Asbjørn Tolo  ordførar


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no