Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Motorferdsle i utmark - snøscooterløyve, flyging

Utskriftsvenleg side Lagt ut 4. juli 2017 kl. 11:00 av Jan Tjosås
Har du trong for transport i utmark td. med scooter, helikopter/fly eller kjøretøy på barmark? Her finn du oversikt over regelverk, søknadsskjema...

Einskildturar med scooter er i Kvam basert på leigekøyring (tilsvarande taxi). Det er berre høve til nyttekøyring av "ting", normalt ikkje persontransport.

Ved å klikke på kartet på denne sida, får du fram ei liste med dei som har løyve til å ta leigeoppdrag med scooter for deg.
Klikk på kartet for å få fram løyvehavarar

Vil du leiga helikopter/flytransport, køyra på barmark eller søkja om løyve til sjølv å driva leigekøyring med scooter, treng du søknadsskjema:

Last ned søknadskjema i pdf-formar

Send skjemaet i god tid til: Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund.

På skjemaet finn du og vilkår for bruk av scooter i Kvam, elles er motorisert ferdsle i utmark (og handsaminga av søknaden) regulert av "Lov om motorferdsel i utmark, 10. juni.77 , nr 82". De kan tinga på tlf 22573400 eller lesa på www.miljo.no (Deretter "Regelverk" og "Lover".)

Skulle nokon ha kommentarar i høve motorferdsle/scooterkøyring i Kvam kan de kontakta Landbrukskontoret, gjerne på e-post postmottak@kvam.kommune.no evt. ring 56553000.


Epost: jatj@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no