Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Meld frå om ureining!

Utskriftsvenleg side Lagt ut 28. februar 2017 kl. 07:54 av Erik Ødegård
Akutt og skadeleg, ureinande utslepp? Ring 110.
Ved andre mindre akutte saker td. forsøpling, avrenning frå silo eller gjødningslager ring eller send e-post til rådhuset.
Me oppmodar Dykk til å vera aktive
-meld frå om ureining, også berre ved mistanke:


 • Ved akutt skadeleg eller ureinande utslepp. Ring 110.
  Dette kan td. gjelda flytande utslepp av olje-/diesel, kjemikaliar... anten til vassdrag, fjord eller grunn, ofte pga. lekkasje frå tank, brot på leidning, feil i rutinar, ulukker..
  Meld òg alvorlege gass-/røykutslepp.
  Ureinar sjølv er pliktig å freista redusera skade samt melda ifrå.
  Om du som "utanforståande" oppdagar ureining bør du melda frå.
  Sjølv om du er i tvil, ring 110.
 • Ved andre ikkje akutte saker:
  - td. forsøpling, avfall, skrot, bilvrak,
  - ureining ved avrenning frå silo eller gjødningslager
  Ring rådhuset 56 55 30 00 eller send e-post til:
  postmottak@kvam.kommune.no.
  Du kan be om å få vera anonym.
  Vent svar/kvittering for mottatt e-post.Epost: eroe@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no