Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Kvam ungdomsskule

Utskriftsvenleg side Lagt ut 4. juli 2017 kl. 15:02 av Frode Sandven
Foto av Kvam ungdomsskule

Postadresse:


Postboks 94
5604 Øystese
Org.nr.: 973953907


Telefonliste:


 • Kontor/Britt Anfindsen: 56556920 - britt.anfindsen@kvam.kommune.no
 • Rektor Frode Sandven: 56556921 - 47816900 - frsa@kvam.kommune.no
 • Avdelingsleiar 8. trinn: Anne Heidi N. Bjørke: 56556924 - annbjo@kvam.kommune.no
 • Avdelingsleiar 9. trinn: Mona U. Botnen: 56556922 - monbot@kvam.kommune.no
 • Avdelingsleiar 10. trinn: Torunn Norheim Åsebø: 56556923 - tornor@kvam.kommune.no

 • Rådgjevar Solfrid Sørheim Valland: 56556925 - solfva@kvam.kommune.no
 • Kontoret til helsesøster/utekontakt/PPT: 56556918
 • Skulebiblioteket: 56556929

 • 8. klasse team: 56558695
 • 9. klasse team: 56558694
 • 10.klasse team: 56558698

Kvam ungdomsskule har i 2017/18 248 elevar frå 8. - 10. klasse.
8.klasse: 87 elevar
9.klasse: 80 elevar
10.klasse: 81 elevar

Epost: frode.sandven@kvam.kommune.no
Heimeside: http://kvam.ungdomsskule.noLegevakt 116117FACEBOOK Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no