Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Øystese barneskule

Utskriftsvenleg side Lagt ut 25. august 2017 kl. 14:00 av Grete Ragnhild Iversen
Øystese barneskule Postadresse:
Postboks 76
5604 Øystese

Rektor: Grete Ragnhild Iversen
Telefon: 56 55 68 21
Hovudnr. til skulen: 56 55 68 25


Visjon:

Øystese barneskule:

Ein skule som fremjar
Glede
Læring
Aktivitet
Draum

-med og utan "hardangersaum".

Hovudmål: Øystese barneskule vil arbeida for at alle elevar får eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

LITT OM SKULEN


Øystese barneskule er ein fulldelt barneskule med 2 grupper på trinna 1,2, 4, 5 og 7. På trinn 3 og 6 er det ei gruppe.
Skuleåret 2017/2018 er det 39 tilsette og 260 elevar.
- 27 lærarar
- 1 leiar for SFO
- 8 assistentar
- 1 kontorfullmektig på deltid
- 1 rektor
- 2 avdelingsleiarar


SFO


Ca. 63 born har plass i SFO skulåret 2017/2018. Dagleg leiar er Britt Jorunn Stranden.
I tillegg til dagleg leiar arbeidar 7 vaksne i SFO.
Skuleåret 2017/18 er det ikkje morgonopning på SFO.


STYRET I FAU 2017/2018


- Frank Kjøsnes - leiar tlf.95468581
- Hanne Sæhle Pedersen - skrivar tlf.47332584
- Siri Moe - kasserar tlf.97679920
- Håvard Soldal tlf.91588184, Camilla Børve Seim tlf.91740487 og Linn Haugland Ur tlf.97956009 er styremedlemmar


Epost: grete.iversen@kvam.kommune.no
Heimeside: http://oystese.skule.no/Legevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no