Lenke til artikkelinnhald - SkjemaLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / skjema /

SKJEMA

På denne sida finn du koplingar til elektroniske skjema og ulike blankettar som kan nyttast ved søknadar til heradet. Filene er i ulike format og vert henta frå ulike stader på Internett. Filene vert opna i eit nytt vindauga. Oversikta er organisert etter emneoverskrifter. For å lese blankettar i pdf-format treng du programmet Acrobat Reader. Viss du ikkje allereie har det kan du laste det ned gratis på www.adobe.no. Du kan og søke etter skjema i søkefeltet i høgre kolonne.Alkohol
Last ned eskjema-fil Søknad om løyve til sal av alkohol under 4,7 prosent (lagt ut 24.02.2016)
Last ned eskjema-fil Søknad om serverings- og skjenkeløyve (lagt ut 24.02.2016)
Last ned eskjema-fil Søknad om serveringsløyve (lagt ut 24.02.2016)
Last ned eskjema-fil søknad om skjenkeløyve - ambulerande og einskildhøve (lagt ut 30.10.2012)
Last ned eskjema-fil Søknad om utvida skjenkeareal (lagt ut 01.04.2013)
Last ned doc-fil Opne dokument i Open Office Writer Søknad til politiet ved større arrangement (lagt ut 29.09.2010)

Avlastning
Last ned xls-fil Opne dokument i Open Office Calc Timeliste for avlastning (lagt ut 25.02.2004)

Barnehage
Last ned eskjema-fil Søknad om barnehageplass (lagt ut 05.01.2017)
Last ned pdf-fil Søknad om moderasjon på økonomisk grunnlag (lagt ut 14.03.2016)

Besøksheim
Last ned xls-fil Opne dokument i Open Office Calc Timeliste for besøksheim (lagt ut 01.01.2005)

Brannvern
Last ned eskjema-fil Diverse søknadsskjema frå DSB (lagt ut 28.12.2015)
Last ned pdf-fil Sjekkliste/kontrollerklæring ved installasjon av eldstad (lagt ut 28.12.2015)
Last ned pdf-fil Søknad om oppføring/endring/reparasjon av skorstein (lagt ut 11.05.2016)
Last ned pdf-fil Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare (lagt ut 27.01.2006)
Last ned pdf-fil Søknadsskjema for fyrverkeri (lagt ut 01.01.2005)

Byggesak
Last ned pdf-fil Naboliste (lagt ut 12.10.2015)

Ferieklubben
Skjemaet er utilgjengeleg (gått ut på dato)Påmelding til Ferieklubben 2016

Forvaltning
Last ned eskjema-fil Blankettar frå Brønnøysundregistrene (lagt ut 01.07.2009)

Helse
Last ned pdf-fil Søknad om hjelpeverge (lagt ut 13.08.2012)
Last ned doc-fil Opne dokument i Open Office Writer Tilvising til kommunal ergoterapeut (lagt ut 01.03.2012)
Last ned pdf-fil Tilvisingsskjema til fysioterapi for born og unge (lagt ut 17.05.2016)
Skjemaet er utilgjengeleg (gått ut på dato)Tilvisingsskjema til fysioterapi for eldre og vaksne

Idrett
Last ned eskjema-fil Søknad om treningstider i idrettshallane (lagt ut 30.05.2012)

Kulturmidlar
Last ned eskjema-fil Den kulturelle spaserstokken (lagt ut 01.01.2017)
Skjemaet er utilgjengeleg (gått ut på dato)Kulturtilskot frå Kvam herad 2016

Kulturskule
Last ned pdf-fil Søknad om redusert betaling i kulturskulen på økonomisk grunnlag (lagt ut 01.05.2014)
Last ned eskjema-fil Søknadsskjema for Kvam kulturskule (lagt ut 28.03.2009)

Lag og organisasjonar
Skjemaet er utilgjengeleg (gått ut på dato)Stønad til leiarkurs

Ledig stilling
Last ned eskjema-fil Digitalt søknadssenter (lagt ut 18.12.2016)

Ledsagarbevis
Last ned pdf-fil Søknadsskjema for følgjekort/ledsagerbevis (lagt ut 26.03.2004)

Logoped
Last ned pdf-fil Tilvising til logoped (lagt ut 20.10.2014)

Miljøvern
Last ned eskjema-fil Blankettar frå Klima og forureiningsdirektoratet (lagt ut 01.01.2005)

Pleie og omsorg
Last ned pdf-fil Førespurnad om individuell plan (lagt ut 03.09.2010)
Last ned pdf-fil Søknad om pleie- og omsorgstenester (lagt ut 27.06.2010)

Politisk
Last ned xls-fil Opne dokument i Open Office Calc Refusjonskrav for folkevalde (lagt ut 02.03.2015)
Last ned doc-fil Opne dokument i Open Office Writer Tapt arbeidsforteneste (lagt ut 02.03.2015)

PPT-kontoret
Last ned pdf-fil Tilvisingsskjema PPT (lagt ut 14.05.2013)

Reiserekning
Last ned xls-fil Reiserekning (lagt ut 27.01.2016)

Rettslege spørsmål
Last ned eskjema-fil Søknad om løyve til oppbevaring av eksplosiver (lagt ut 28.12.2015)

SFO
Last ned pdf-fil Søknadsskjema for SFO-plass (skulefritidsordning) (lagt ut 01.01.2017)

Skule
Last ned pdf-fil Innskrivingsskjema for elevar i grunnskulen (lagt ut 11.12.2014)

Støttekontakt
Last ned pdf-fil Søk om støttekontakt (lagt ut 27.06.2010)
Last ned doc-fil Opne dokument i Open Office Writer Søk om å bli støttekontakt (lagt ut 03.09.2014)
Last ned xls-fil Opne dokument i Open Office Calc Timeliste for støttekontakt (lagt ut 01.01.2005)

Søknad
Last ned pdf-fil Søknad om konsesjon for visning av film i næring Kvam herad (lagt ut 10.02.2014)

Teknisk - gravereglement
Last ned pdf-fil Graving i veg - retningslinjer (lagt ut 04.11.2014)
Last ned pdf-fil Graving i veg - sluttkontroll og dokumentasjon (lagt ut 04.11.2014)
Last ned pdf-fil Graving i veg - søknadskjema (lagt ut 04.11.2014)

Teknisk - kravspesifikasjon
Last ned pdf-fil Krav til funksjon og utføring for kommunale avlaupsstasjonar (lagt ut 12.11.2012)
Last ned pdf-fil Krav til funksjon og utføring for kommunale trykkaukeanlegg for drikkevatn (lagt ut 12.11.2012)

Transportordning
Skjemaet er utilgjengeleg (gått ut på dato)Transportordning for funksjonshemma - Egenerklæring
Last ned pdf-fil Transportordning for funksjonshemma - Legeerklæring (lagt ut 21.01.2007)

Utleige
Last ned doc-fil Opne dokument i Open Office Writer Utleige av audiovisuelt utstyr (lagt ut 11.11.2005)

Utmark
Last ned pdf-fil Løyve til motorisert ferdsle i utmark (snøscooter, fly, helikopter) (lagt ut 05.06.2013)

Vaksenopplæringa
Last ned eskjema-fil Påmelding til norskkurs for innvandrarar (lagt ut 18.01.2017)


Legevakt 116117


SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no