Lenke til artikkelinnhald - sidekartLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / sidekart /

Sideoversikt på www.kvam.no

Aktuelt
Nyhende
Til politiske parti og andre som stiller liste ved kommunestyrevalet 2015, oppdatert 25. mars 2015
Informasjon om Ålvik skule og barnehageprosjektet, oppdatert 19. mars 2015
Skutlabergvegen stengt - Tidspunkt for passering, oppdatert 10. mars 2015
Den attraktive staden -Tettstadkonferanse i Kvam , oppdatert 6. mars 2015
Høyringsutkast til planprogram for kulturminneplan , oppdatert 25. februar 2015
OBS! Gangvegen rundt Movatnet er stengt for all ferdsel på grunn av skredfare, oppdatert 10. mars 2015
Kvam familie- og læringssenter, oppdatert 19. februar 2015
Adressering på Kvamskogen, oppdatert 24. februar 2015
Da KORK kom til bygda - Kvam, oppdatert 14. januar 2015
Er du registrert med rett telefonnummer for sms-varsling?, oppdatert 14. januar 2015
Vedteke budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, oppdatert 7. januar 2015
Pris- og gebyrhefte for 2015, oppdatert 6. januar 2015
Presentasjon av moglegeitsstudiet for den gamle ungdomsskuletomta i Norheimsund -samt Straumhaugen , oppdatert 18. desember 2014
Listeframlegg til kommunestyrevalet 2015 , oppdatert 15. oktober 2014
Ferieklubben 2015, oppdatert 25. mars 2015
Opningstider i påska, oppdatert 25. mars 2015
Kunngjeringar
Søknad endring av anlegg for oppdrett av matfisk av laks og sjøaure på lokalitet 12973 - Saltkjelen, oppdatert 26. mars 2015
Symjehallen i Strandebarm, oppdatert 25. mars 2015
Godkjend reguleringsplan for Straumen – småbåthamna på Tolo, oppdatert 24. mars 2015
Søknad om utviding av maks tillaten biomasse i anlegg for slaktemerdar av laks og aure på Bakka, oppdatert 17. mars 2015
Godkjend reguleringsplan for Fv.7 Kvamskogen, Ungdomsheimen – NAF-kiosken, oppdatert 13. mars 2015
Opningstider i Tolomarka gjenvinningsanlegg, oppdatert 2. januar 2012
Ledige stillingar
Avdelingsleiarar - skule, oppdatert 20. mars 2015
Ledige stillingar i barnehagar i Kvam frå 01.08.2015, oppdatert 20. mars 2015
Ledige stillingar i grunnskulen i Kvam frå 01.08.2015, oppdatert 20. mars 2015
Fotoalbum
Kalender
Kinck i kvar krok - Utstilling, 27. mars 2015 kl. 00:00
Vestlandsutstillinga 2015: Handlingens gang - Utstilling, 27. mars 2015 kl. 11:00
PREMIERE: Asterix : Byplanleggeren - Kino, 27. mars 2015 kl. 17:00
PREMIERE: Into the Woods - Kino, 27. mars 2015 kl. 19:15
Quiz - Uteliv, 27. mars 2015 kl. 21:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 28. mars 2015 kl. 00:00
Vestlandsutstillinga 2015: Handlingens gang - Utstilling, 28. mars 2015 kl. 11:00
Asterix : Byplanleggeren - Kino, 28. mars 2015 kl. 12:00
EM - Kvalifisering - Uteliv, 28. mars 2015 kl. 18:00
BJØRN FURE - Uteliv, 28. mars 2015 kl. 21:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 29. mars 2015 kl. 00:00
Vestlandsutstillinga 2015: Handlingens gang - Utstilling, 29. mars 2015 kl. 11:00
Marknad - Anna, 29. mars 2015 kl. 15:00
Palmesundagsbasar, Strandebarm ungdomslag - Anna, 29. mars 2015 kl. 16:00
Annie - Kino, 29. mars 2015 kl. 17:00
EM - Kvalifisering - Uteliv, 29. mars 2015 kl. 18:00
Månadscup - Idrett, 29. mars 2015 kl. 19:00
De nærmeste - Kino, 29. mars 2015 kl. 20:00
EM - Kvalifisering - Uteliv, 29. mars 2015 kl. 20:45
Kinck i kvar krok - Utstilling, 30. mars 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 31. mars 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 1. april 2015 kl. 00:00
Pensjonistbowling - Idrett, 1. april 2015 kl. 11:00
PREMIERE: Fast & Furious 7 - Kino, 1. april 2015 kl. 20:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 2. april 2015 kl. 00:00
Klubbtrening 18-21 - Lagsaktivitet, 2. april 2015 kl. 18:00
Into the Woods - Kino, 2. april 2015 kl. 19:00
Gudsteneste Skjærtorsdag i Strandebarm kyrkje - Religion, 2. april 2015 kl. 19:00
Påskerock - Uteliv, 2. april 2015 kl. 21:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 3. april 2015 kl. 00:00
Rossvoll VBK - Utleige, 3. april 2015 kl. 09:00
Pasjonsgudsteneste langfredag i Øystese kyrkje - Religion, 3. april 2015 kl. 19:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 4. april 2015 kl. 00:00
Rossvoll VBK - Utleige, 4. april 2015 kl. 09:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 5. april 2015 kl. 00:00
Høgtidsgudsteneste i Øystese kyrkje - Religion, 5. april 2015 kl. 09:00
Høgtidsgudsteneste i Strandebarm kyrkje - Religion, 5. april 2015 kl. 11:00
Høgtidsgudsteneste i Norheimsund kyrkje - Religion, 5. april 2015 kl. 11:00
Høgtidsgudsteneste i Ålvik kyrkje - Religion, 5. april 2015 kl. 16:00
Fast & Furious 7 - Kino, 5. april 2015 kl. 20:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 6. april 2015 kl. 00:00
Annie - Kino, 6. april 2015 kl. 17:00
De nærmeste - Kino, 6. april 2015 kl. 20:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 7. april 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 8. april 2015 kl. 00:00
Pensjonistbowling - Idrett, 8. april 2015 kl. 11:00
PU-bowling - alle banar - Bestilling, 8. april 2015 kl. 17:00
ØIL fotball ( A-laget): Garderobar og kjøken - Utleige, 8. april 2015 kl. 17:00
Samøving Kvammakoret/Strandebarm Songlag - Anna, 8. april 2015 kl. 19:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 9. april 2015 kl. 00:00
Klubbtrening 18-21 - Lagsaktivitet, 9. april 2015 kl. 18:00
Korøving Kvammakoret - Anna, 9. april 2015 kl. 19:00
Tryggve Fett og Terje Vigen - Teater/revy, 9. april 2015 kl. 19:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 10. april 2015 kl. 00:00
Tinging av rettslokale - Rettslokale, 10. april 2015 kl. 09:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 11. april 2015 kl. 00:00
Anne Knutsdatter Wille. Opning. - Utstilling, 11. april 2015 kl. 12:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 12. april 2015 kl. 00:00
Gudsteneste i Øystese kyrkje - Religion, 12. april 2015 kl. 11:00
Gudsteneste i Strandebarm kyrkje - Religion, 12. april 2015 kl. 11:00
Handball - Utleige, 12. april 2015 kl. 11:00
Norheimsund musikklag - konsert - Utleige, 12. april 2015 kl. 14:00
The Second Best Exotic Marigold Hotel - Kino, 12. april 2015 kl. 20:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 13. april 2015 kl. 00:00
Lokalliga på alle banar - Bestilling, 13. april 2015 kl. 18:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 14. april 2015 kl. 00:00
Tinging av rettslokale - Rettslokale, 14. april 2015 kl. 09:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 15. april 2015 kl. 00:00
Tinging av rettslokale - Rettslokale, 15. april 2015 kl. 09:00
Pensjonistbowling - Idrett, 15. april 2015 kl. 11:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 16. april 2015 kl. 00:00
Tinging av rettslokale - Rettslokale, 16. april 2015 kl. 09:00
Anne Knutsdatter Wille. - Utstilling, 16. april 2015 kl. 11:00
Styremøte - Møte, 16. april 2015 kl. 17:00
Medlemsmøte - Møte, 16. april 2015 kl. 17:30
Klubbtrening 18-21 - Lagsaktivitet, 16. april 2015 kl. 18:00
Bingo - Anna, 16. april 2015 kl. 19:00
Samøving Kvammakoret/Strandebarm Songlag - Anna, 16. april 2015 kl. 19:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 17. april 2015 kl. 00:00
Tinging av rettslokale - Rettslokale, 17. april 2015 kl. 09:00
Anne Knutsdatter Wille. - Utstilling, 17. april 2015 kl. 11:00
Vårball - Utleige, 17. april 2015 kl. 16:00
Samtalegudsteneste i Strandebarm kyrkje - Politikk, 17. april 2015 kl. 18:00
Majorstuen - Konsert, 17. april 2015 kl. 19:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 18. april 2015 kl. 00:00
Anne Knutsdatter Wille. - Utstilling, 18. april 2015 kl. 11:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 19. april 2015 kl. 00:00
Gudsteneste i Norheimsund kyrkje - Religion, 19. april 2015 kl. 11:00
Gudsteneste i Ålvik kyrkje - Religion, 19. april 2015 kl. 11:00
Pride - Kino, 19. april 2015 kl. 20:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 20. april 2015 kl. 00:00
Kvam Senioruniversitet - Anna, 20. april 2015 kl. 11:00
Still Alice - Kino, 20. april 2015 kl. 19:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 21. april 2015 kl. 00:00
Tinging av rettslokale - Rettslokale, 21. april 2015 kl. 09:00
ØIL-fotball ( A-laget): Garderobar og kjøken - Utleige, 21. april 2015 kl. 17:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 22. april 2015 kl. 00:00
Tinging av rettslokale - Rettslokale, 22. april 2015 kl. 09:00
Pensjonistbowling - Idrett, 22. april 2015 kl. 11:00
ØIL-fotball ( A-laget): Garderobar og kjøken - Utleige, 22. april 2015 kl. 17:00
Samtalegudsteneste i Ålvik kyrkje - Religion, 22. april 2015 kl. 18:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 23. april 2015 kl. 00:00
Tinging av rettslokale - Rettslokale, 23. april 2015 kl. 09:00
Føremiddagstreff i Norheimsund kyrkje - Møte, 23. april 2015 kl. 11:00
Anne Knutsdatter Wille. - Utstilling, 23. april 2015 kl. 11:00
Klubbtrening 18-21 - Lagsaktivitet, 23. april 2015 kl. 18:00
Korøving Kvammakoret - Anna, 23. april 2015 kl. 19:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 24. april 2015 kl. 00:00
Tinging av rettslokale - Rettslokale, 24. april 2015 kl. 09:00
Samarbeid med Kvam Senioruniversitet: En trettimeters reise - Kino, 24. april 2015 kl. 11:00
Anne Knutsdatter Wille. - Utstilling, 24. april 2015 kl. 11:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 25. april 2015 kl. 00:00
Bocciaserien - Utleige, 25. april 2015 kl. 09:00
Anne Knutsdatter Wille. - Utstilling, 25. april 2015 kl. 11:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 26. april 2015 kl. 00:00
Konfirmasjonsgudsteneste i Strandebarm kyrkje - Religion, 26. april 2015 kl. 11:00
Norheimsund indremisjon - Utleige, 26. april 2015 kl. 11:00
Samtalegudsteneste i Øystese kyrkje - Religion, 26. april 2015 kl. 17:00
Månadscup - Idrett, 26. april 2015 kl. 19:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 27. april 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 28. april 2015 kl. 00:00
Tinging av rettslokale - Rettslokale, 28. april 2015 kl. 09:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 29. april 2015 kl. 00:00
Pensjonistbowling - Idrett, 29. april 2015 kl. 11:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 30. april 2015 kl. 00:00
Anne Knutsdatter Wille. - Utstilling, 30. april 2015 kl. 11:00
Hardangerbløming - Idrett, 30. april 2015 kl. 18:00
Klubbtrening 18-21 - Lagsaktivitet, 30. april 2015 kl. 18:00
Korøving Kvammakoret - Anna, 30. april 2015 kl. 19:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 1. mai 2015 kl. 00:00
Anne Knutsdatter Wille. - Utstilling, 1. mai 2015 kl. 11:00
Hardangerbløming - Idrett, 1. mai 2015 kl. 18:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 2. mai 2015 kl. 00:00
Anne Knutsdatter Wille. - Utstilling, 2. mai 2015 kl. 11:00
ØIL-fotball ( A-laget) : Garderobar og kjøken - Utleige, 2. mai 2015 kl. 16:00
Hardangerbløming - Idrett, 2. mai 2015 kl. 18:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 3. mai 2015 kl. 00:00
Konfirmasjonsgudsteneste i Ålvik kyrkje - Religion, 3. mai 2015 kl. 11:00
Konfirmasjonsgudsteneste i Norheimsund kyrkje - Religion, 3. mai 2015 kl. 11:00
Hardangerbløming - Idrett, 3. mai 2015 kl. 18:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 4. mai 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 5. mai 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 6. mai 2015 kl. 00:00
Pensjonistbowling - Idrett, 6. mai 2015 kl. 11:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 7. mai 2015 kl. 00:00
Tinging av rettslokale - Rettslokale, 7. mai 2015 kl. 09:00
Anne Knutsdatter Wille. - Utstilling, 7. mai 2015 kl. 11:00
Hallen er utleigd - Bestilling, 7. mai 2015 kl. 16:00
Klubbtrening 18-21 - Lagsaktivitet, 7. mai 2015 kl. 18:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 8. mai 2015 kl. 00:00
Anne Knutsdatter Wille. - Utstilling, 8. mai 2015 kl. 11:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 9. mai 2015 kl. 00:00
Konfirmasjonsgudsteneste i Øystese kyrkje - Religion, 9. mai 2015 kl. 11:00
Anne Knutsdatter Wille. - Utstilling, 9. mai 2015 kl. 11:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 10. mai 2015 kl. 00:00
Konfirmasjonsgudsteneste i Øystese kyrkje - Religion, 10. mai 2015 kl. 11:00
Sesongopning 2015 - Anna, 10. mai 2015 kl. 13:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 11. mai 2015 kl. 00:00
Tinging av rettslokale - Rettslokale, 11. mai 2015 kl. 09:00
Tur til Agatunet - Tur, 11. mai 2015 kl. 09:00
Lokalliga på to banar - Bestilling, 11. mai 2015 kl. 18:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 12. mai 2015 kl. 00:00
Tinging av rettslokale - Rettslokale, 12. mai 2015 kl. 10:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 13. mai 2015 kl. 00:00
Tinging av rettslokale - Rettslokale, 13. mai 2015 kl. 09:00
Pensjonistbowling - Idrett, 13. mai 2015 kl. 11:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 14. mai 2015 kl. 00:00
Felles gudsteneste i Øystese kyrkje - Religion, 14. mai 2015 kl. 10:00
Konfirmasjonsgudsteneste i Vikøy kyrkje - Religion, 14. mai 2015 kl. 11:00
Klubbtrening 18-21 - Lagsaktivitet, 14. mai 2015 kl. 18:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 15. mai 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 16. mai 2015 kl. 00:00
17.mai - Utleige, 16. mai 2015 kl. 09:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 17. mai 2015 kl. 00:00
Gudsteneste i Strandebarm kyrkje - Religion, 17. mai 2015 kl. 10:30
Gudsteneste i Øystese kyrkje - Religion, 17. mai 2015 kl. 10:30
Gudsteneste i Ålvik kyrkje - Religion, 17. mai 2015 kl. 11:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 18. mai 2015 kl. 00:00
ØIL-fotball ( A-laget) : Garderobar og kjøken - Utleige, 18. mai 2015 kl. 20:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 19. mai 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 20. mai 2015 kl. 00:00
Tinging av rettslokale - Rettslokale, 20. mai 2015 kl. 09:00
Pensjonistbowling - Idrett, 20. mai 2015 kl. 11:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 21. mai 2015 kl. 00:00
Tinging av rettslokale - Rettslokale, 21. mai 2015 kl. 09:00
Styremøte - Møte, 21. mai 2015 kl. 17:00
Klubbtrening 18-21 - Lagsaktivitet, 21. mai 2015 kl. 18:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 22. mai 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 23. mai 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 24. mai 2015 kl. 00:00
Høgtidsgudsteneste i Norheimsund kyrkje - Religion, 24. mai 2015 kl. 11:00
Friluftsgudsteneste på Åse i Strandebarm - Religion, 24. mai 2015 kl. 11:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 25. mai 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 26. mai 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 27. mai 2015 kl. 00:00
Pensjonistbowling - Idrett, 27. mai 2015 kl. 11:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 28. mai 2015 kl. 00:00
Klubbtrening 18-21 - Lagsaktivitet, 28. mai 2015 kl. 18:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 29. mai 2015 kl. 00:00
ØIL fotb. ( A-laget/ Øystese Cup-) :Hall, Garderobar, kjøken,alle bord/stolar - Utleige, 29. mai 2015 kl. 17:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 30. mai 2015 kl. 00:00
Årsmøte - Møte, 30. mai 2015 kl. 11:00
Klubbmeisterskap - Idrett, 30. mai 2015 kl. 13:00
Sesongavslutning - Internt, 30. mai 2015 kl. 18:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 31. mai 2015 kl. 00:00
Gudsteneste i Øystese kyrkje - Religion, 31. mai 2015 kl. 11:00
Månadscup - Idrett, 31. mai 2015 kl. 19:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 1. juni 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 2. juni 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 3. juni 2015 kl. 00:00
Pensjonistbowling - Idrett, 3. juni 2015 kl. 11:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 4. juni 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 5. juni 2015 kl. 00:00
Øystese Musikklag - Utleige, 5. juni 2015 kl. 16:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 6. juni 2015 kl. 00:00
Bergen/Voss- sykkelløp ( garderobar og foaje) - Utleige, 6. juni 2015 kl. 08:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 7. juni 2015 kl. 00:00
Gudsteneste i Norheimsund kyrkje - Religion, 7. juni 2015 kl. 11:00
Gudsteneste i Ålvik kyrkje - Religion, 7. juni 2015 kl. 11:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 8. juni 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 9. juni 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 10. juni 2015 kl. 00:00
Pensjonistbowling - Idrett, 10. juni 2015 kl. 11:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 11. juni 2015 kl. 00:00
Hardingtonar - Utleige, 11. juni 2015 kl. 16:00
Jarle Rosseland - Opning - Utstilling, 11. juni 2015 kl. 19:30
Kinck i kvar krok - Utstilling, 12. juni 2015 kl. 00:00
Hardingtonar - Utleige, 12. juni 2015 kl. 16:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 13. juni 2015 kl. 00:00
Hardingtonar - Utleige, 13. juni 2015 kl. 08:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 14. juni 2015 kl. 00:00
Hardingtonar - Utleige, 14. juni 2015 kl. 08:00
Gudsteneste i Strandebarm kyrkje - Religion, 14. juni 2015 kl. 11:00
Gudsteneste i Øystese kyrkje - Religion, 14. juni 2015 kl. 11:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 15. juni 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 16. juni 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 17. juni 2015 kl. 00:00
Pensjonistbowling - Idrett, 17. juni 2015 kl. 11:00
ØIL- fotball ( A-laget) : Garderobar og kjøken - Utleige, 17. juni 2015 kl. 19:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 18. juni 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 19. juni 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 20. juni 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 21. juni 2015 kl. 00:00
Gudsteneste i Norheimsund kyrkje - Religion, 21. juni 2015 kl. 11:00
Gudsteneste i Ålvik kyrkje - Religion, 21. juni 2015 kl. 11:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 22. juni 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 23. juni 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 24. juni 2015 kl. 00:00
Pensjonistbowling - Idrett, 24. juni 2015 kl. 11:00
ØIL- fotball ( A-laget) : Garderobar og kjøken - Utleige, 24. juni 2015 kl. 19:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 25. juni 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 26. juni 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 27. juni 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 28. juni 2015 kl. 00:00
Gudsteneste i Øystese kyrkje - Religion, 28. juni 2015 kl. 11:00
Månadscup - Idrett, 28. juni 2015 kl. 19:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 29. juni 2015 kl. 00:00
Ferieklubb - Utleige, 29. juni 2015 kl. 09:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 30. juni 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 1. juli 2015 kl. 00:00
Ferieklubben - Utleige, 1. juli 2015 kl. 09:00
Pensjonistbowling - Idrett, 1. juli 2015 kl. 11:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 2. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 3. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 4. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 5. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 6. juli 2015 kl. 00:00
Ferieklubben - Utleige, 6. juli 2015 kl. 09:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 7. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 8. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 9. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 10. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 11. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 12. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 13. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 14. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 15. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 16. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 17. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 18. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 19. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 20. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 21. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 22. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 23. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 24. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 25. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 26. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 27. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 28. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 29. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 30. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 31. juli 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 1. august 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 2. august 2015 kl. 00:00
Hardanger BTK - Utleige, 2. august 2015 kl. 08:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 3. august 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 4. august 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 5. august 2015 kl. 00:00
ØIL- fotball ( A-laget) : Garderobar og kjøken - Utleige, 5. august 2015 kl. 19:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 6. august 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 7. august 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 8. august 2015 kl. 00:00
Rossvill VBK, hall, garderobar og kjøkken - Utleige, 8. august 2015 kl. 09:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 9. august 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 10. august 2015 kl. 00:00
Ferieklubben - Utleige, 10. august 2015 kl. 09:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 11. august 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 12. august 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 13. august 2015 kl. 00:00
Ferieklubben - Utleige, 13. august 2015 kl. 09:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 14. august 2015 kl. 00:00
ØIL- fotball ( A-laget)/TINE fotballskule : Garderobar og kjøken - Utleige, 14. august 2015 kl. 16:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 15. august 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 16. august 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 17. august 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 18. august 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 19. august 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 20. august 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 21. august 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 22. august 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 23. august 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 24. august 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 25. august 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 26. august 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 27. august 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 28. august 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 29. august 2015 kl. 00:00
Sommaraktivitetsdag - Utleige, 29. august 2015 kl. 08:30
ØIL- fotball ( A-laget) : Garderobar og kjøken - Utleige, 29. august 2015 kl. 14:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 30. august 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 31. august 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 1. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 2. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 3. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 4. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 5. september 2015 kl. 00:00
Rossvoll VBK - Utleige, 5. september 2015 kl. 09:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 6. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 7. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 8. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 9. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 10. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 11. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 12. september 2015 kl. 00:00
ØIL- fotball ( A-laget) : Garderobar og kjøken - Utleige, 12. september 2015 kl. 16:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 13. september 2015 kl. 00:00
Kommuneval - Utleige, 13. september 2015 kl. 09:00
Kommuneval - Utleige, 13. september 2015 kl. 09:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 14. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 15. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 16. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 17. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 18. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 19. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 20. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 21. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 22. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 23. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 24. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 25. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 26. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 27. september 2015 kl. 00:00
Open hall - Utleige, 27. september 2015 kl. 11:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 28. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 29. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 30. september 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 1. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 2. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 3. oktober 2015 kl. 00:00
ØIL- fotball ( A-laget) : Garderobar og kjøken - Utleige, 3. oktober 2015 kl. 16:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 4. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 5. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 6. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 7. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 8. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 9. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 10. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 11. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 12. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 13. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 14. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 15. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 16. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 17. oktober 2015 kl. 00:00
ØIL- fotball ( A-laget) : Garderobar og kjøken - Utleige, 17. oktober 2015 kl. 15:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 18. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 19. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 20. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 21. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 22. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 23. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 24. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 25. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 26. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 27. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 28. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 29. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 30. oktober 2015 kl. 00:00
Husflidsmesse Øystese kvinne- og familielag - Utleige, 30. oktober 2015 kl. 16:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 31. oktober 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 1. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 2. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 3. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 4. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 5. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 6. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 7. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 8. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 9. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 10. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 11. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 12. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 13. november 2015 kl. 00:00
Bornas Verdsdag - Utleige, 13. november 2015 kl. 16:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 14. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 15. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 16. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 17. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 18. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 19. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 20. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 21. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 22. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 23. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 24. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 25. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 26. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 27. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 28. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 29. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 30. november 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 1. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 2. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 3. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 4. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 5. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 6. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 7. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 8. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 9. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 10. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 11. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 12. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 13. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 14. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 15. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 16. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 17. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 18. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 19. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 20. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 21. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 22. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 23. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 24. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 25. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 26. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 27. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 28. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 29. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 30. desember 2015 kl. 00:00
Kinck i kvar krok - Utstilling, 31. desember 2015 kl. 00:00
Hardanger BTK - Utleige, 23. januar 2016 kl. 09:00
Kvammaduren- arrangement/Landsfestival - Utleige, 20. juli 2016 kl. 08:00
Open hall - Utleige, 25. september 2016 kl. 11:00
Tenester

Barnehage
Barnehagane i Kvam, oppdatert 23. desember 2014

Helse og omsorg
Avogtil - felles løft for alkoholfrie soner, oppdatert 11. februar 2015
Brosjyre: Utekontakten i Kvam, oppdatert 3. september 2014
Flyktningeguide-koordinator i Kvam, oppdatert 5. juni 2014
Helse og omsorg, oppdatert 9. juli 2014
Kreftkoordinator, oppdatert 22. januar 2015
Krisesenter – teneste, oppdatert 23. januar 2015
Mattilsynet avd. Hardanger og Sunnhordland, oppdatert 22. januar 2015
MinGat, oppdatert 22. januar 2015
Rehabilitering og habilitering, oppdatert 9. juli 2014
Sosialtenesta, oppdatert 11. februar 2015
Tvangsekteskap - nasjonalt bu- og stønadstilbod til ungdom utsette for tvangsekteskap, oppdatert 6. februar 2015

Helse og velferd
Bustøtte, oppdatert 30. september 2014
Ebola, oppdatert 21. oktober 2014

HR
Administrasjonsutval, oppdatert 22. januar 2015
Arbeidsmiljø, oppdatert 22. januar 2015
Arbeidsmiljøpris, oppdatert 22. januar 2015
Arbeidsmiljøundersøking, oppdatert 22. januar 2015
Arbeidsmiljøutval, oppdatert 22. januar 2015
HMS-SYSTEM, oppdatert 20. juni 2014
HR, oppdatert 22. januar 2015
Verneombod i Kvam herad 2011-2015, oppdatert 22. januar 2015

Informasjon
Alarmtelefonar, oppdatert 22. januar 2015
Bibliotek, oppdatert 22. januar 2015
Bjørnar Dagstad, oppdatert 11. februar 2015
Endre skriftstorleik i nettlesar, oppdatert 22. februar 2013
Fykse, oppdatert 5. juni 2014
Generell informasjon frå Kvam herad, oppdatert 3. februar 2015
Heradsmerke for Kvam, oppdatert 3. mars 2015
Ingebrigt Vik museum - Øystese, oppdatert 27. januar 2015
Innstranda, oppdatert 5. juni 2014
Kompetansekartlegging i Kvam herad, oppdatert 22. januar 2015
Kvam familie- og læringssenter, oppdatert 3. mars 2015
Kvam kyrkjer, oppdatert 25. januar 2015
Kvamskogen, oppdatert 5. juni 2014
Mundheim, oppdatert 5. juni 2014
Norheimsund, oppdatert 22. januar 2015
Omastrand, oppdatert 5. juni 2014
Ordførarar i Kvam, oppdatert 22. januar 2015
Postjournal, oppdatert 5. juni 2014
Reglar for leige av skulehuset i Botnen, oppdatert 5. juni 2014
Steinsdalen, oppdatert 22. januar 2015
Strandebarm, oppdatert 5. juni 2014
Tomter og husvære i Kvam, oppdatert 20. januar 2015
Tørvikbygd, oppdatert 22. januar 2015
Vikøy, oppdatert 22. januar 2015
Ålvik, oppdatert 5. juni 2014
Øystese, oppdatert 22. januar 2015

Oppvekst
Barnehageruta 2014 - 2015 og 2015 - 2016, oppdatert 20. januar 2015
Barnehagevedtekter for kommunale barnehagar, oppdatert 22. januar 2015
Barnevern - tiltak i familien, oppdatert 22. januar 2015
Den kulturelle skulesekken i Kvam, oppdatert 26. januar 2015
Framnes kristne vidaregåande skule, oppdatert 22. januar 2015
Helsestasjon for ungdom i Kvam, oppdatert 27. januar 2015
Kommunelogoped-tenesta i Kvam herad, oppdatert 3. februar 2015
Kvam ungdomsskule, oppdatert 17. august 2014
Norheimsund skule, oppdatert 5. juni 2014
Norheimsund vidaregåande skule, oppdatert 4. februar 2015
Oppvekst, oppdatert 23. januar 2015
PPT Kvam, oppdatert 3. februar 2015
SFO - retningsliner for skulefritidsordninga i Kvam, oppdatert 22. januar 2015
Skulerute for 2014-2015 og 2015-2016, oppdatert 20. januar 2015
Strandebarm skule, oppdatert 3. februar 2015
Tørvikbygd skule, oppdatert 22. januar 2015
Ungdomsbasen - ein treffstad for ungdom!, oppdatert 3. mai 2013
Vaksenopplæringa i Kvam, oppdatert 18. mars 2015
Ålvik skule, oppdatert 5. september 2014
Øystese barneskule, oppdatert 3. februar 2015
Øystese gymnas, oppdatert 22. januar 2015

Politisk
Kommunestyreval - resultat 1987 -2011, oppdatert 6. mars 2015
Kvam forliksråd, oppdatert 22. januar 2015
Ordførar, oppdatert 22. januar 2015
Politisk organisering 2011 - 2015, oppdatert 3. februar 2015
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Kvam, oppdatert 22. januar 2015

Rådmannskontoret
Rådmann, oppdatert 22. januar 2015

Samfunn og utvikling
Bygdebok for Kvam, oppdatert 23. januar 2015
Bygdebøker, slektsbøker og ættebøker, oppdatert 28. januar 2015
Bygdeutviklingsmidlar, oppdatert 3. februar 2015
Driftstilskot lag og organisasjonar, oppdatert 20. juni 2014
Ferieklubb, oppdatert 28. januar 2015
Følgjekort/ledsagerbevis, oppdatert 22. januar 2015
Grøn omsorg - Grønt samarbeid, oppdatert 16. juli 2013
Hardanger kulturråd, oppdatert 7. februar 2014
Idrettsanlegg, oppdatert 18. juni 2014
Jaktkort, oppdatert 3. september 2014
Kino, oppdatert 28. januar 2015
Kultur-/fritidsaktivitetar for psykisk utviklingshemma, oppdatert 26. januar 2015
Kulturkontoret, oppdatert 18. juni 2014
Kulturpris, oppdatert 26. januar 2015
Kvam viltfond, oppdatert 3. februar 2015
Lag og organisasjonar, oppdatert 26. januar 2015
Landbruk - miljøtiltak, oppdatert 3. februar 2015
Leiarkurs, oppdatert 28. januar 2015
Leikeplassar, oppdatert 26. januar 2015
Meld frå om ureining!, oppdatert 26. januar 2015
Motorferdsle i utmark - snøscooterløyve, flyging, oppdatert 3. februar 2015
Måleplikt og skogavgift, oppdatert 3. februar 2015
Næring, oppdatert 3. februar 2015
Nærmiljøtiltak, oppdatert 20. juni 2014
Omsorgsheim i Marijampole, Litauen, oppdatert 18. juni 2014
Regionalt Næringsfond Hardanger (RNH), oppdatert 3. februar 2015
Samfunn og utvikling, oppdatert 13. januar 2015
Samfunnshus, oppdatert 26. januar 2015
Skogen i Kvam, oppdatert 3. februar 2015
Stipend, oppdatert 26. januar 2015
Støttekontakt, oppdatert 20. november 2014
Tilskot til vaksenopplæring, oppdatert 28. januar 2015
Turløyper/friområde, oppdatert 26. januar 2015
Underskotsgaranti, oppdatert 28. januar 2015
Ungdomens kulturmønstring, oppdatert 3. desember 2014
Viltnemnd nedlagt, oppdatert 3. februar 2015
Vilttelefonen i Kvam, oppdatert 3. februar 2015
Ytre Hardanger Opplæring, oppdatert 4. februar 2015
Øystese idrettshall, oppdatert 22. januar 2015

Skule
Norheimsund Friskule, oppdatert 23. februar 2015

Stab
Administrasjon, oppdatert 3. februar 2015
Eigedomsforvaltning - grunn, oppdatert 22. januar 2015
Kommunale gebyr, oppdatert 3. februar 2015
Skattar og kommunale krav, oppdatert 22. januar 2015
Stab, oppdatert 14. januar 2015
Økonomi og personal, oppdatert 22. januar 2015

Teknisk
Bål og bråtebrenning, oppdatert 26. januar 2015
Fyrverkeri, oppdatert 26. januar 2015
Informasjon om piper og pipebrann., oppdatert 5. juni 2014
Kva er ein universelt utforma bustad?, oppdatert 2. september 2014
Miljøfarleg avfall, oppdatert 26. januar 2015
Plan og byggesak, oppdatert 22. januar 2015
Radonmålingar i Kvam, oppdatert 22. januar 2015
Renovasjon, oppdatert 30. april 2013
Skredfare, oppdatert 22. januar 2015
Slamtømming, oppdatert 3. februar 2015
Snøbrøyting og strøing på kommunale vegar, oppdatert 26. januar 2015
Tekniske tenester, oppdatert 28. januar 2014
Tenkjer du byta vindauge? Ver obs på PCB., oppdatert 26. januar 2015

Serviceerklæringar


Alle
Bestille naboliste, oppdatert 16. desember 2014
Serviceerklæring frådeling og seksjonering, oppdatert 16. oktober 2014
Serviceerklæring, byggesak, oppdatert 16. oktober 2014
Serviceerklæring, geodata, oppdatert 16. oktober 2014

Helse og omsorg
Avlastning for funksjonshemma barn og unge, oppdatert 9. juli 2014
Avlastningsplass i institusjon, oppdatert 9. juli 2014
Bustad til vanskelegstilte, oppdatert 11. februar 2015
Dagsenter eldre, oppdatert 9. juli 2014
Fysioterapi for born, oppdatert 8. februar 2015
Fysioterapi for vaksne/eldre, oppdatert 8. februar 2015
Fysioterapi på institutta, oppdatert 8. februar 2015
Heimetenester, oppdatert 9. juli 2014
Hjelp til rusmiddelavhengige, oppdatert 11. februar 2015
Hjelpemiddellageret, oppdatert 9. juli 2014
Korttidsplass i institusjon, oppdatert 9. juli 2014
Langtidsplass i institusjon, oppdatert 9. juli 2014
Middagsutkøyring, oppdatert 9. juli 2014
Pleie og omsorg i heimen, oppdatert 9. juli 2014
Psykiatrisk heimesjukepleie, oppdatert 9. juli 2014
Rehabiliteringsopphald, oppdatert 9. juli 2014
Råd og rettleiing, oppdatert 11. februar 2015
Støttekontakt, oppdatert 9. juli 2014
Transportordning for funksjonshemma, oppdatert 11. februar 2015
Trygde- og omsorgsbustad, oppdatert 9. juli 2014
Utekontakten, oppdatert 3. september 2014
Økonomisk sosialhjelp, oppdatert 11. februar 2015

Informasjon
Kvam bibliotek, oppdatert 22. januar 2015

Kultur
Kvam kommunale kino, oppdatert 26. januar 2015
Psykisk utviklingshemma - fritidstilbod, oppdatert 28. januar 2015
Tilskot til kulturarbeid, oppdatert 23. januar 2015

Oppvekst
Barnehage, oppdatert 13. august 2013
Barnevern, oppdatert 8. juli 2014
Grunnskule, oppdatert 22. januar 2015
Helsestasjon, oppdatert 22. januar 2015
Helsestasjon for flyktningar, oppdatert 22. januar 2015
Kvam kulturskule, oppdatert 26. januar 2015
PPT - Pedagogisk Psykologisk Teneste, oppdatert 3. februar 2015
Skulefritidsordning, oppdatert 9. januar 2015
Skulehelsetenesta, oppdatert 22. januar 2015
Svangerskapsomsorg ved jordmor, oppdatert 22. januar 2015
Vaksenopplæringa, framandspråkleg avdeling, oppdatert 18. mars 2015
Vaksenopplæringa, grunnopplæring, oppdatert 18. mars 2015
Vaksenopplæringa, spesialpedagogisk avdeling, oppdatert 18. mars 2015

Samfunn og utvikling
Bygdeutvikling, kulturlandskap og miljø, oppdatert 3. februar 2015
Forvalting av skogressursar, oppdatert 3. februar 2015
Forvaltning av landbruksareal, oppdatert 3. februar 2015
Produksjonstilskot, oppdatert 3. februar 2015
Sals- og skjenkekontrollen, oppdatert 22. januar 2015
Vilt- og fiskeforvaltning, oppdatert 3. februar 2015

Teknisk
Branntilsyn, oppdatert 18. juni 2014
Byggesøknad, oppdatert 16. desember 2014
Eigedom-, kart og planinformasjon, oppdatert 16. desember 2014
Feiing, oppdatert 26. januar 2015
Frådeling av eigedomar, kartforretning, oppdatert 16. desember 2014
Geodataproduksjon, oppdatert 16. desember 2014
Grøntstrukturanalyse for Kvamskogen, oppdatert 16. desember 2014
Kommunal avløpsteneste, oppdatert 2. september 2014
Kommunal eigedomsdrift - interne brukarar, oppdatert 22. januar 2015
Kommunal trafikksikring, oppdatert 2. september 2014
Slamtøming, oppdatert 2. september 2014
Vassforsyning, oppdatert 2. september 2014
Vedlikehald av kommunale vegar, oppdatert 2. september 2014
Politisk
Politikarnett
Organisering
Om Kvam
Fykse, oppdatert 5. juni 2014
Innstranda, oppdatert 5. juni 2014
Kvamskogen, oppdatert 5. juni 2014
Mundheim, oppdatert 5. juni 2014
Norheimsund, oppdatert 22. januar 2015
Omastrand, oppdatert 5. juni 2014
Steinsdalen, oppdatert 22. januar 2015
Strandebarm, oppdatert 5. juni 2014
Tørvikbygd, oppdatert 22. januar 2015
Vikøy, oppdatert 22. januar 2015
Ålvik, oppdatert 5. juni 2014
Øystese, oppdatert 22. januar 2015
Plan
Postliste
Hjelp
Skjema
Blankettar frå Brønnøysundregistrene, oppretta 26. mars 2014
Blankettar frå Klima og forureiningsdirektoratet, oppretta 16. januar 2015
Digitalt søknadssenter, oppretta 4. november 2010
Diverse søknadsskjema frå DSB, oppretta 26. mars 2014
Førespurnad om individuell plan, oppretta 16. januar 2015
Graving i veg - retningslinjer, oppretta 5. november 2014
Graving i veg - sluttkontroll og dokumentasjon, oppretta 5. november 2014
Graving i veg - søknadskjema , oppretta 5. november 2014
Innskrivingsskjema for elevar i grunnskulen, oppretta 12. desember 2014
Krav til funksjon og utføring for kommunale avlaupsstasjonar, oppretta 13. november 2012
Krav til funksjon og utføring for kommunale trykkaukeanlegg for drikkevatn, oppretta 13. november 2012
Løyve til motorisert ferdsle i utmark (snøscooter, fly, helikopter), oppretta 16. januar 2015
Naboliste, oppretta 21. januar 2014
Oppdragsavtale - støttekontakt, oppretta 11. september 2012
Refusjonskrav for folkevalde, oppretta 3. mars 2015
Reiserekning, oppretta 9. mars 2015
Sjekkliste/kontrollerklæring ved installasjon av eldstad, oppretta 8. april 2013
Stønad til leiarkurs, oppretta 12. januar 2012
Søk om støttekontakt, oppretta 26. mars 2014
Søk om å bli støttekontakt, oppretta 4. september 2014
Søknad om avlastning, oppretta 26. mars 2014
Søknad om barnehageplass, oppretta 8. mars 2011
Søknad om hjelpeverge, oppretta 14. august 2012
Søknad om konsesjon for visning av film i næring Kvam herad, oppretta 11. februar 2014
Søknad om løyve til oppbevaring av eksplosiver, oppretta 16. januar 2015
Søknad om moderasjon på økonomisk grunnlag, oppretta 16. mai 2011
Søknad om oppføring/endring/reparasjon av skorstein, oppretta 24. august 2010
Søknad om pleie- og omsorgstenester, oppretta 16. januar 2015
Søknad om redusert betaling i kulturskulen på økonomisk grunnlag, oppretta 20. mai 2014
Søknad om salsløyve, oppretta 7. januar 2014
Søknad om serveringsløyve, oppretta 8. februar 2011
Søknad om skjenkeløyve, oppretta 7. januar 2014
søknad om skjenkeløyve - ambulerande og einskildhøve, oppretta 15. januar 2015
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare , oppretta 16. januar 2015
Søknad om treningstider i idrettshallane, oppretta 31. mai 2012
Søknad om utvida skjenketid / skjenkeareal, oppretta 2. april 2013
Søknad til politiet ved større arrangement, oppretta 15. januar 2015
Søknadsskjema for fyrverkeri, oppretta 16. januar 2015
Søknadsskjema for følgjekort/ledsagerbevis, oppretta 19. august 2011
Søknadsskjema for Kvam kulturskule, oppretta 11. november 2010
Søknadsskjema for SFO-plass (skulefritidsordning), oppretta 15. januar 2015
Tapt arbeidsforteneste, oppretta 3. mars 2015
Tilvising til kommunal ergoterapeut, oppretta 21. oktober 2014
Tilvising til logoped, oppretta 23. oktober 2014
Tilvisingsskjema PPT, oppretta 15. mai 2013
Tilvisingsskjema til fysioterapi for born , oppretta 21. oktober 2014
Tilvisingsskjema til fysioterapi for eldre og vaksne, oppretta 21. oktober 2014
Timeliste for avlastning, oppretta 16. januar 2015
Timeliste for besøksheim, oppretta 16. januar 2015
Timeliste for støttekontakt, oppretta 16. januar 2015
Transportordning for funksjonshemma - Egenerklæring, oppretta 13. januar 2011
Transportordning for funksjonshemma - Legeerklæring, oppretta 16. januar 2015
Utleige av audiovisuelt utstyr, oppretta 16. januar 2015
FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no