Lenke til artikkelinnhald - sidekartLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / sidekart /

Sideoversikt på www.kvam.no

Aktuelt
Nyhende
Intensjonsavtale mellom Samnanger og Kvam, oppdatert 25. mai 2016
Klart ja til Jondal – delt i synet om Granvin, oppdatert 23. mai 2016
Ledige elevplassar i kulturskulen til hausten, oppdatert 23. mai 2016
Barnehageutbygginga framleis i rute, oppdatert 20. mai 2016
Regionale kulturmidlar i Hardanger på kr 100 000, oppdatert 4. mai 2016
Landbrukslegatet deler ut 350 000 kroner, oppdatert 2. mai 2016
Nye planar for vatn og avløp – høve til å kome med innspel, oppdatert 17. mars 2016
Informasjon om flytting av tenester, oppdatert 4. april 2016
Velferdsteknologi i Kvam - Handterminaler i Pleie og omsorg., oppdatert 28. februar 2016
Kulturminneplan er under arbeid, oppdatert 22. desember 2015
Arbeid på Torpevegen - Oppdatert status , oppdatert 27. mai 2016
Melstveitvegen - Asfaltering, oppdatert 27. mai 2016
Utgreiing av kommunestruktur, oppdatert 25. juni 2015
Kulturprisen 2016, oppdatert 2. mai 2016
Ledige plassar i Ferieklubben 2016, oppdatert 23. mai 2016
Kvam herad tilbyr AvtaleGiro og eFaktura, oppdatert 21. mars 2016
Kunngjeringar
Godkjend reguleringsplan for gnr. 21, bnr.4 mfl, Furedalen/Åreiane, oppdatert 27. mai 2016
Opplevingskort for born og unge, oppdatert 20. mai 2016
Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Hagen del II og III, Norheimsund, oppdatert 26. april 2016
Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for bustader på Valland, Norheimsund, oppdatert 26. april 2016
Treningstid i idrettshallane 16/17- søknadsfrist 04.08.2016, oppdatert 27. mai 2016
Ledige stillingar
Helsefagarbeidar – kvilande nattevakt i bufellesskap, oppdatert 25. mai 2016
Sjukepleiar - 60% fast stilling, oppdatert 25. mai 2016
Leiar i bufellesskap for ungdom, oppdatert 25. mai 2016
Driftsavtale - fysioterapi, oppdatert 23. mai 2016
Sjukepleiar – 80% vikariat , oppdatert 10. mai 2016
Brannkonstablar , oppdatert 6. mai 2016
Fotoalbum
Kalender
Kakaokonsert m/unge talent frå Kvam kulturskule - Konsert, 28. mai 2016 kl. 13:00
Garderobar og kjøkken ØIL fotball - Utleige, 28. mai 2016 kl. 15:30
A.Madrid - Real Madrid - Uteliv, 28. mai 2016 kl. 20:00
Utstilling: Sigrid Szetu - Utstilling, 29. mai 2016 kl. 11:00
To banar til bursdagsbowling - Bestilling, 29. mai 2016 kl. 14:00
Vårfest - Kvemmingen Spel- og Dansarlag - Lagsaktivitet, 29. mai 2016 kl. 15:30
Den lille prinsen - Kino, 29. mai 2016 kl. 17:00
Månadscup - Idrett, 29. mai 2016 kl. 17:45
Folkemusikk: Sver - Konsert, 29. mai 2016 kl. 18:00
Brann - Haugesund - Uteliv, 29. mai 2016 kl. 18:00
Warcraft ( 3 D) - Kino, 29. mai 2016 kl. 20:00
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og eldre - Politikk, 30. mai 2016 kl. 09:00
Kvam ungdomsråd - Politikk, 30. mai 2016 kl. 16:30
Sommerkonsert - Anna, 30. mai 2016 kl. 18:00
Bursdagsbowling på to banar - Bestilling, 30. mai 2016 kl. 18:00
Næring, plan og byggningsutvalet - Politikk, 31. mai 2016 kl. 08:00
Kvam formannskap - Politikk, 1. juni 2016 kl. 09:00
Bursdagsbowling.. - Bestilling, 1. juni 2016 kl. 17:00
Gasshuku - Idrett, 2. juni 2016 kl. 17:00
Øving - Jaffal Innimydlo - Lagsaktivitet, 2. juni 2016 kl. 18:00
Korøving Kvammakoret - Anna, 2. juni 2016 kl. 19:00
Hardanger bordtennisklubb - Utleige, 3. juni 2016 kl. 16:00
PREMIERE: Robinson Crusoe - Kino, 3. juni 2016 kl. 18:00
PREMIERE: Et helt halvt år - Kino, 3. juni 2016 kl. 20:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 4. juni 2016 kl. 11:00
Utstillingsopning TONE AANDERAA - Utstilling, 4. juni 2016 kl. 12:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 5. juni 2016 kl. 11:00
Kvammaløpet 2016 - Trim, 5. juni 2016 kl. 12:00
Robinson Crusoe - Kino, 5. juni 2016 kl. 18:00
Et helt halvt år - Kino, 5. juni 2016 kl. 20:00
Hallen utleigd - Bestilling, 6. juni 2016 kl. 17:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 7. juni 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 8. juni 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 9. juni 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 9. juni 2016 kl. 11:00
Hardingtonar - Utleige, 9. juni 2016 kl. 16:00
Fleire fargar 2016 - Festival, 9. juni 2016 kl. 18:00
Teenage Mutant Ninja Turtles 2 (3D) - Kino, 9. juni 2016 kl. 18:00
Øving - Jaffal Innimydlo - Lagsaktivitet, 9. juni 2016 kl. 18:00
Et helt halvt år - Kino, 9. juni 2016 kl. 20:00
Gradering og intern gasshuku - Idrett, 10. juni 2016 kl. 10:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 10. juni 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 10. juni 2016 kl. 11:00
Bord og stoler - Utleige, 10. juni 2016 kl. 16:00
Pre-Talk om Klaverkonsert nr. 3 av Geirr Tveitt - Festival, 10. juni 2016 kl. 18:30
OPNINGSKONSERT v/Bergen Filharmoniske Orkester - Festival, 10. juni 2016 kl. 19:30
Aktivitetsdag ØIL - Utleige, 11. juni 2016 kl. 09:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 11. juni 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 11. juni 2016 kl. 11:00
The Aksel Kolstad Show - Luren ljomar - Festival, 11. juni 2016 kl. 13:00
Med`n Alf i eventyrskauen - Festival, 11. juni 2016 kl. 15:00
Hardingtonar: Med'n Alf i eventyrskauen - Konsert, 11. juni 2016 kl. 15:00
Røyst Trio - Festivaltokt - Festival, 11. juni 2016 kl. 17:00
Ingebjørg Bratland m/band - Festival, 11. juni 2016 kl. 20:30
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 12. juni 2016 kl. 11:00
Røyst Trio - unconventional tour - Festival, 12. juni 2016 kl. 13:00
Hardingtonar: Røyst trio i Ingebrigt Vik museum - Konsert, 12. juni 2016 kl. 13:00
Arve Tellefsen, Geir Botnen og Hanna Marie Thiesen - Festival, 12. juni 2016 kl. 17:30
Teenage Mutant Ninja Turtles 2 (3D) - Kino, 12. juni 2016 kl. 18:00
Gisle Børge Styve Trio - Festival, 12. juni 2016 kl. 20:30
Bursdagsbowling - Bestilling, 13. juni 2016 kl. 17:00
Kvam heradsstyre - Politikk, 14. juni 2016 kl. 09:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 14. juni 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 15. juni 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 16. juni 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 16. juni 2016 kl. 11:00
Garderobar og kjøkken ØIL fotball - Utleige, 16. juni 2016 kl. 17:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 17. juni 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 17. juni 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 18. juni 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 18. juni 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 19. juni 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 21. juni 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 22. juni 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 23. juni 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 23. juni 2016 kl. 11:00
Utleige av bord og stolar - Utleige, 23. juni 2016 kl. 16:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 24. juni 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 24. juni 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 25. juni 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 25. juni 2016 kl. 11:00
Garderobar og kjøkken ØIL fotball - Utleige, 25. juni 2016 kl. 12:00
Bryllaup - Anna, 25. juni 2016 kl. 14:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 26. juni 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 28. juni 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 29. juni 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 29. juni 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 30. juni 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 30. juni 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 1. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 1. juli 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 2. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 2. juli 2016 kl. 11:00
Garderobar og kjøkken ØIL fotball - Utleige, 2. juli 2016 kl. 14:00
Littlarm: David Bowie - Konsert, 2. juli 2016 kl. 15:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 3. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 5. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 6. juli 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 6. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 7. juli 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 7. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 8. juli 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 8. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 9. juli 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 9. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 10. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 12. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 13. juli 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 13. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 14. juli 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 14. juli 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 15. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 15. juli 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 16. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 16. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 17. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 19. juli 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 20. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 20. juli 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 21. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 21. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 22. juli 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 22. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 23. juli 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 23. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 24. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 26. juli 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 27. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 27. juli 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 28. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 28. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 29. juli 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 29. juli 2016 kl. 11:00
TONE AANDERAA-utstilling - Utstilling, 30. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 30. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 31. juli 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 2. august 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 3. august 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 4. august 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 5. august 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 6. august 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 7. august 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 9. august 2016 kl. 11:00
Rossvoll VBK - Utleige, 10. august 2016 kl. 08:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 10. august 2016 kl. 11:00
Rossvoll VBK - Utleige, 11. august 2016 kl. 08:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 11. august 2016 kl. 11:00
Rossvoll VBK - Utleige, 12. august 2016 kl. 08:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 12. august 2016 kl. 11:00
Rossvoll VBK - Utleige, 13. august 2016 kl. 08:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 13. august 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 14. august 2016 kl. 11:00
Garderobar og kjøkken ØIL fotball - Utleige, 14. august 2016 kl. 12:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 16. august 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 17. august 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 18. august 2016 kl. 11:00
Øving - Jaffal Innimydlo - Lagsaktivitet, 18. august 2016 kl. 18:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 19. august 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 20. august 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 21. august 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 23. august 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 24. august 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 25. august 2016 kl. 11:00
Øving - Jaffal Innimydlo - Lagsaktivitet, 25. august 2016 kl. 18:00
Korøving Kvammakoret - Anna, 25. august 2016 kl. 19:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 26. august 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 27. august 2016 kl. 11:00
Garderobar og kjøkken ØIL fotball - Utleige, 27. august 2016 kl. 12:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 28. august 2016 kl. 11:00
KRIK samling - Utleige, 28. august 2016 kl. 17:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 30. august 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 31. august 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 1. september 2016 kl. 11:00
Øving - Jaffal Innimydlo - Lagsaktivitet, 1. september 2016 kl. 18:00
Korøving Kvammakoret - Anna, 1. september 2016 kl. 19:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 2. september 2016 kl. 11:00
Rossvoll VBK - Utleige, 3. september 2016 kl. 08:00
Rossvoll VBK - Utleige, 3. september 2016 kl. 08:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 3. september 2016 kl. 11:00
Utstilling: Olav Christopher Jenssen - Utstilling, 4. september 2016 kl. 11:00
Øving - Jaffal Innimydlo - Lagsaktivitet, 8. september 2016 kl. 18:00
Korøving Kvammakoret - Anna, 8. september 2016 kl. 19:00
Garderobar og kjøkken ØIL fotball - Utleige, 10. september 2016 kl. 12:00
Øving - Jaffal Innimydlo - Lagsaktivitet, 15. september 2016 kl. 18:00
Korøving Kvammakoret - Anna, 15. september 2016 kl. 19:00
Kvam handballklubb - Utleige, 17. september 2016 kl. 11:00
Øving - Jaffal Innimydlo - Lagsaktivitet, 22. september 2016 kl. 18:00
Korøving Kvammakoret - Anna, 22. september 2016 kl. 19:00
Garderobar og kjøkken ØIL fotball - Utleige, 24. september 2016 kl. 14:00
Open hall - Utleige, 25. september 2016 kl. 11:00
Øving - Jaffal Innimydlo - Lagsaktivitet, 29. september 2016 kl. 18:00
Korøving Kvammakoret - Anna, 29. september 2016 kl. 19:00
Kulturskulemønstring - Utleige, 30. september 2016 kl. 16:00
Kulturskulemønstring - Utleige, 1. oktober 2016 kl. 08:00
Kvam handballklubb - Utleige, 1. oktober 2016 kl. 11:00
Kvam basket - Utleige, 2. oktober 2016 kl. 13:00
Garderobar og kjøkken ØIL fotball - Utleige, 3. oktober 2016 kl. 17:00
Øving - Jaffal Innimydlo - Lagsaktivitet, 6. oktober 2016 kl. 18:00
Korøving Kvammakoret - Anna, 6. oktober 2016 kl. 19:00
Siderfestival - Utleige, 8. oktober 2016 kl. 08:00
Øving - Jaffal Innimydlo - Lagsaktivitet, 13. oktober 2016 kl. 18:00
Korøving Kvammakoret - Anna, 13. oktober 2016 kl. 19:00
Rossvoll volleyballklubb - Utleige, 15. oktober 2016 kl. 08:00
Garderobar og kjøkken ØIL fotball - Utleige, 15. oktober 2016 kl. 14:00
Øving - Jaffal Innimydlo - Lagsaktivitet, 20. oktober 2016 kl. 18:00
Korøving Kvammakoret - Anna, 20. oktober 2016 kl. 19:00
Rossvoll volleyballklubb - Utleige, 22. oktober 2016 kl. 08:00
Øving - Jaffal Innimydlo - Lagsaktivitet, 27. oktober 2016 kl. 18:00
Korøving Kvammakoret - Anna, 27. oktober 2016 kl. 19:00
Rossvoll VBK - Utleige, 29. oktober 2016 kl. 08:00
Rossvoll VBK - Utleige, 29. oktober 2016 kl. 08:00
Øving - Jaffal Innimydlo - Lagsaktivitet, 3. november 2016 kl. 18:00
Korøving Kvammakoret - Anna, 3. november 2016 kl. 19:00
Rossvoll volleyballklubb - Utleige, 5. november 2016 kl. 08:00
Øving - Jaffal Innimydlo - Lagsaktivitet, 10. november 2016 kl. 18:00
Korøving Kvammakoret - Anna, 10. november 2016 kl. 19:00
Bornas verdensdag - Utleige, 11. november 2016 kl. 16:00
Kvam handballklubb - Utleige, 12. november 2016 kl. 11:00
Øving - Jaffal Innimydlo - Lagsaktivitet, 17. november 2016 kl. 18:00
Korøving Kvammakoret - Anna, 17. november 2016 kl. 19:00
Rossvoll VBK - Utleige, 19. november 2016 kl. 08:00
Rossvoll volleyballklubb - Utleige, 19. november 2016 kl. 08:00
basar Norheimsund skulemusikklag - Utleige, 20. november 2016 kl. 12:00
Øving - Jaffal Innimydlo - Lagsaktivitet, 24. november 2016 kl. 18:00
Korøving Kvammakoret - Anna, 24. november 2016 kl. 19:00
Rossvoll volleyballklubb - Utleige, 26. november 2016 kl. 08:00
Utdanningsmesse v/Lions - Utleige, 30. november 2016 kl. 16:00
Øving - Jaffal Innimydlo - Lagsaktivitet, 1. desember 2016 kl. 18:00
Korøving Kvammakoret - Anna, 1. desember 2016 kl. 19:00
Kvam handballklubb - Utleige, 3. desember 2016 kl. 11:00
Rossvoll VBK - Utleige, 4. desember 2016 kl. 08:00
Øving - Jaffal Innimydlo - Lagsaktivitet, 8. desember 2016 kl. 18:00
Korøving Kvammakoret - Anna, 8. desember 2016 kl. 19:00
Øving - Jaffal Innimydlo - Lagsaktivitet, 15. desember 2016 kl. 18:00
Kvam basket - Utleige, 18. desember 2016 kl. 13:00
Øving - Jaffal Innimydlo - Lagsaktivitet, 22. desember 2016 kl. 18:00
Øving - Jaffal Innimydlo - Lagsaktivitet, 29. desember 2016 kl. 18:00
Kvam basket - Utleige, 8. januar 2017 kl. 13:00
Rossvoll volleyballklubb - Utleige, 14. januar 2017 kl. 08:00
Rossvoll VBK - Utleige, 21. januar 2017 kl. 08:00
Kvam handballklubb - Utleige, 29. januar 2017 kl. 11:00
Kvam basket - Utleige, 5. februar 2017 kl. 13:00
Rossvoll volleyballklubb - Utleige, 11. februar 2017 kl. 08:00
Ungdommens kulturmønstring - Utleige, 17. februar 2017 kl. 16:00
Rossvoll volleyballklubb - Utleige, 18. februar 2017 kl. 08:00
Kvam handballklubb - Utleige, 19. februar 2017 kl. 11:00
Rossvoll volleyballklubb - Utleige, 25. februar 2017 kl. 08:00
Senior NM - Hardanger BTK v/Håvard Markhus - Utleige, 2. mars 2017 kl. 08:00
Senior NM - Hardanger BTK v/Håvard Markhus - Utleige, 2. mars 2017 kl. 08:00
Stafettkonsert Øystese musikklag - Utleige, 11. mars 2017 kl. 10:00
Kvam handballklubb - Utleige, 19. mars 2017 kl. 11:00
Rossvoll VBK - Utleige, 22. april 2017 kl. 08:00
Rossvoll VBK - Utleige, 22. april 2017 kl. 08:00
Norheimsund indremisjon - Utleige, 15. juni 2017 kl. 16:00
Open hall - Utleige, 24. september 2017 kl. 10:00
Jubileumskonsert Øystese musikklag - Utleige, 17. november 2017 kl. 16:00
UKM v/kulturskulen - Utleige, 19. januar 2018 kl. 16:00
Open hall - Utleige, 30. september 2018 kl. 10:00
Open hall - Utleige, 29. september 2019 kl. 10:00
Tenester

Alle
Alkoholpolitiske retningsliner, oppdatert 29. februar 2016

Barnehage
Barnehagane i Kvam, oppdatert 15. mars 2016

Helse og omsorg
Avogtil - felles løft for alkoholfrie soner, oppdatert 11. februar 2015
Brosjyre: Utekontakten i Kvam, oppdatert 2. mars 2016
Helse og omsorg, oppdatert 9. juli 2014
Kreftkoordinator, oppdatert 3. mai 2016
Krisesenter – teneste, oppdatert 23. januar 2015
Mattilsynet avd. Hardanger og Sunnhordland, oppdatert 22. januar 2015
MinGat, oppdatert 22. januar 2015
Rehabilitering og habilitering, oppdatert 9. juli 2014
Sosialtenesta, oppdatert 11. februar 2015
Tvangsekteskap - nasjonalt bu- og stønadstilbod til ungdom utsette for tvangsekteskap, oppdatert 6. februar 2015

Helse og velferd
Bustøtte, oppdatert 30. september 2014
Ebola, oppdatert 21. oktober 2014
Ressurssjukepleiar, oppdatert 25. mai 2016

HR
Administrasjonsutval, oppdatert 22. januar 2015
Arbeidsmiljø, oppdatert 22. januar 2015
Arbeidsmiljøpris, oppdatert 22. januar 2015
Arbeidsmiljøundersøking, oppdatert 22. januar 2015
Arbeidsmiljøutval, oppdatert 22. januar 2015
HMS-SYSTEM, oppdatert 2. mars 2016
HR, oppdatert 22. januar 2015
Verneombod i Kvam herad 2015-19, oppdatert 2. mars 2016

Informasjon
Alarmtelefonar, oppdatert 22. januar 2015
Bibliotek, oppdatert 22. januar 2015
Bjørnar Dagstad, oppdatert 26. februar 2016
Endre skriftstorleik i nettlesar, oppdatert 26. februar 2016
Fykse, oppdatert 26. februar 2016
Generell informasjon frå Kvam herad, oppdatert 14. mars 2016
Heradsmerke for Kvam, oppdatert 26. februar 2016
Ingebrigt Vik museum - Øystese, oppdatert 27. januar 2015
Innstranda, oppdatert 5. juni 2014
Kompetansekartlegging i Kvam herad, oppdatert 22. januar 2015
Kvam familie- og læringssenter, oppdatert 3. mars 2015
Kvam kyrkjer, oppdatert 25. januar 2015
Kvamskogen, oppdatert 26. februar 2016
Mundheim, oppdatert 5. juni 2014
Norheimsund, oppdatert 22. januar 2015
Omastrand, oppdatert 5. juni 2014
Ordførarar i Kvam, oppdatert 26. februar 2016
Postjournal, oppdatert 5. juni 2014
Reglar for leige av skulehuset i Botnen, oppdatert 26. februar 2016
Steinsdalen, oppdatert 22. januar 2015
Strandebarm, oppdatert 26. februar 2016
Tomter og husvære i Kvam, oppdatert 26. februar 2016
Tørvikbygd, oppdatert 22. januar 2015
Vikøy, oppdatert 22. januar 2015
Ålvik, oppdatert 26. februar 2016
Øystese, oppdatert 22. januar 2015

Oppvekst
Barnehagevedtekter for kommunale barnehagar, oppdatert 21. oktober 2015
Barnevern - tiltak i familien, oppdatert 22. januar 2015
Den kulturelle skulesekken i Kvam, oppdatert 26. januar 2015
Framnes kristne vidaregåande skule, oppdatert 22. januar 2015
Helsestasjon for ungdom i Kvam, oppdatert 27. januar 2015
Kommunelogoped-tenesta i Kvam herad, oppdatert 3. februar 2015
Kvam ungdomsskule, oppdatert 5. november 2015
Norheimsund skule, oppdatert 5. juni 2014
Norheimsund vidaregåande skule, oppdatert 26. februar 2016
Oppvekst, oppdatert 22. mai 2016
PPT Kvam, oppdatert 22. mars 2016
SFO - retningsliner for skulefritidsordninga i Kvam, oppdatert 22. januar 2015
Skule- og barnehagerute 2015-2016 / 2016-2017, oppdatert 3. mars 2016
Strandebarm skule, oppdatert 26. februar 2016
Tørvikbygd skule, oppdatert 22. januar 2015
Ung fritid i Kvam, oppdatert 3. mars 2016
Ungdomsbasen - ein treffstad for ungdom!, oppdatert 3. mai 2013
Vaksenopplæringa i Kvam, oppdatert 4. mars 2016
Ålvik skule, oppdatert 26. februar 2016
Øystese barneskule, oppdatert 26. februar 2016
Øystese gymnas, oppdatert 1. mars 2016

Plan
Er du registrert med rett telefonnummer for sms-varsling?, oppdatert 10. mai 2016

Politisk
Kommunestyreval - resultat 1987 - 2015, oppdatert 14. mars 2016
Kvam forliksråd, oppdatert 22. januar 2015
Ordførar, oppdatert 26. februar 2016
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne i Kvam, oppdatert 22. januar 2015

Rådmannskontoret
Rådmann, oppdatert 22. januar 2015

Samfunn og utvikling
Bygdebok for Kvam, oppdatert 23. januar 2015
Bygdebøker, slektsbøker og ættebøker, oppdatert 26. februar 2016
Bygdeutviklingsmidlar, oppdatert 3. februar 2015
Driftstilskot lag og organisasjonar, oppdatert 26. februar 2016
Ferieklubb, oppdatert 26. februar 2016
Følgjekort/ledsagerbevis, oppdatert 22. januar 2015
Grøn omsorg - Grønt samarbeid, oppdatert 16. juli 2013
Handalag Opplæringskontor, oppdatert 26. februar 2016
Hardanger kulturråd, oppdatert 7. februar 2014
Idrettsanlegg, oppdatert 18. juni 2014
Jaktkort, oppdatert 3. september 2014
Kino, oppdatert 29. desember 2015
Kultur-/fritidsaktivitetar for psykisk utviklingshemma, oppdatert 26. januar 2015
Kulturkontoret, oppdatert 18. juni 2014
Kulturpris, oppdatert 26. januar 2015
Kvam viltfond, oppdatert 3. februar 2015
Lag og organisasjonar, oppdatert 26. januar 2015
Landbruk - miljøtiltak, oppdatert 3. februar 2015
Leiarkurs, oppdatert 26. februar 2016
Leikeplassar, oppdatert 26. januar 2015
Meld frå om ureining!, oppdatert 26. januar 2015
Motorferdsle i utmark - snøscooterløyve, flyging, oppdatert 3. februar 2015
Måleplikt og skogavgift, oppdatert 3. februar 2015
Næring, oppdatert 3. februar 2015
Nærmiljøtiltak, oppdatert 26. februar 2016
Omsorgsheim i Marijampole, Litauen, oppdatert 18. juni 2014
Regionalt Næringsfond Hardanger (RNH), oppdatert 3. februar 2015
Samfunn og utvikling, oppdatert 13. januar 2015
Samfunnshus, oppdatert 26. januar 2015
Skogen i Kvam, oppdatert 3. februar 2015
Stipend, oppdatert 26. januar 2015
Støttekontakt, oppdatert 20. november 2014
Tilskot til vaksenopplæring, oppdatert 26. februar 2016
Turløyper/friområde, oppdatert 26. januar 2015
Underskotsgaranti, oppdatert 26. februar 2016
Ungdomens kulturmønstring, oppdatert 3. desember 2014
Viltnemnd nedlagt, oppdatert 3. februar 2015
Vilttelefonen i Kvam, oppdatert 3. februar 2015
Øystese idrettshall, oppdatert 22. januar 2015

Skule
Leirskule på Mathilde, oppdatert 16. mars 2016
Norheimsund Friskule, oppdatert 23. februar 2015

Stab
Administrasjon, oppdatert 14. mars 2016
Eigedomsforvaltning - grunn, oppdatert 22. januar 2015
Kommunale gebyr, oppdatert 17. mars 2016
Skattar og kommunale krav, oppdatert 22. januar 2015
Stab, oppdatert 14. januar 2015
Økonomi og personal, oppdatert 22. januar 2015

Teknisk
Bål og bråtebrenning, oppdatert 29. februar 2016
Fyrverkeri, oppdatert 29. februar 2016
Informasjon om piper og pipebrann., oppdatert 5. juni 2014
Kva er ein universelt utforma bustad?, oppdatert 26. februar 2016
Miljøfarleg avfall, oppdatert 26. januar 2015
Plan og byggesak, oppdatert 22. januar 2015
Radonmålingar i Kvam, oppdatert 25. januar 2016
Renovasjon, oppdatert 26. februar 2016
Skredfare, oppdatert 22. januar 2015
Slamtømming, oppdatert 3. februar 2015
Snøbrøyting og strøing på kommunale vegar, oppdatert 26. januar 2015
Tekniske tenester, oppdatert 6. juli 2015
Tenkjer du byta vindauge? Ver obs på PCB., oppdatert 26. januar 2015

Serviceerklæringar


Alle
Bestille naboliste, oppdatert 16. desember 2014
Serviceerklæring frådeling og seksjonering, oppdatert 16. oktober 2014
Serviceerklæring, byggesak, oppdatert 16. oktober 2014
Serviceerklæring, geodata, oppdatert 16. oktober 2014

Helse og omsorg
Avlastning for funksjonshemma barn og unge, oppdatert 9. juli 2014
Avlastningsplass i institusjon, oppdatert 9. juli 2014
Bustad til vanskelegstilte, oppdatert 11. februar 2015
Dagsenter eldre, oppdatert 9. juli 2014
Fysioterapi for born, oppdatert 8. februar 2015
Fysioterapi for vaksne/eldre, oppdatert 8. februar 2015
Fysioterapi på institutta, oppdatert 8. februar 2015
Heimetenester, oppdatert 9. juli 2014
Hjelp til rusmiddelavhengige, oppdatert 11. februar 2015
Hjelpemiddellageret, oppdatert 9. juli 2014
Korttidsplass i institusjon, oppdatert 9. juli 2014
Langtidsplass i institusjon, oppdatert 9. juli 2014
Middagsutkøyring, oppdatert 9. juli 2014
Pleie og omsorg i heimen, oppdatert 9. juli 2014
Psykiatrisk heimesjukepleie, oppdatert 9. juli 2014
Rehabiliteringsopphald, oppdatert 9. juli 2014
Råd og rettleiing, oppdatert 11. februar 2015
Støttekontakt, oppdatert 9. juli 2014
Transportordning for funksjonshemma, oppdatert 11. februar 2015
Trygde- og omsorgsbustad, oppdatert 9. juli 2014
Utekontakten, oppdatert 2. mars 2016
Økonomisk sosialhjelp, oppdatert 11. februar 2015

Informasjon
Kvam bibliotek, oppdatert 22. januar 2015

Kultur
Kvam kommunale kino, oppdatert 26. januar 2015
Psykisk utviklingshemma - fritidstilbod, oppdatert 26. februar 2016
Tilskot til kulturarbeid, oppdatert 23. januar 2015

Oppvekst
Barnehage, oppdatert 21. oktober 2015
Barnevern, oppdatert 8. juli 2014
Grunnskule, oppdatert 22. januar 2015
Helsestasjon, oppdatert 22. januar 2015
Helsestasjon for flyktningar, oppdatert 22. januar 2015
Kvam kulturskule, oppdatert 10. mars 2016
PPT - Pedagogisk Psykologisk Teneste, oppdatert 22. mars 2016
Skulefritidsordning, oppdatert 9. januar 2015
Skulehelsetenesta, oppdatert 22. januar 2015
Svangerskapsomsorg ved jordmor, oppdatert 22. januar 2015
Vaksenopplæringa, framandspråkleg avdeling, oppdatert 4. mars 2016
Vaksenopplæringa, grunnopplæring, oppdatert 4. mars 2016
Vaksenopplæringa, spesialpedagogisk avdeling, oppdatert 4. mars 2016

Samfunn og utvikling
Bygdeutvikling, kulturlandskap og miljø, oppdatert 3. februar 2015
Forvalting av skogressursar, oppdatert 3. februar 2015
Forvaltning av landbruksareal, oppdatert 3. februar 2015
Produksjonstilskot, oppdatert 3. februar 2015
Sals- og skjenkekontrollen, oppdatert 22. januar 2015
Vilt- og fiskeforvaltning, oppdatert 3. februar 2015

Teknisk
Branntilsyn, oppdatert 29. februar 2016
Byggesøknad, oppdatert 16. desember 2014
Eigedom-, kart og planinformasjon, oppdatert 16. desember 2014
Feiing, oppdatert 26. januar 2015
Frådeling av eigedomar, kartforretning, oppdatert 16. desember 2014
Geodataproduksjon, oppdatert 16. desember 2014
Grøntstrukturanalyse for Kvamskogen, oppdatert 16. desember 2014
Kommunal avløpsteneste, oppdatert 29. februar 2016
Kommunal eigedomsdrift - interne brukarar, oppdatert 22. januar 2015
Kommunal trafikksikring, oppdatert 2. september 2014
Slamtøming, oppdatert 2. mars 2016
Vassforsyning, oppdatert 29. februar 2016
Vedlikehald av kommunale vegar, oppdatert 29. februar 2016
Politisk
Politikarnett
Organisering
Om Kvam
Fykse, oppdatert 26. februar 2016
Innstranda, oppdatert 5. juni 2014
Kvamskogen, oppdatert 26. februar 2016
Mundheim, oppdatert 5. juni 2014
Norheimsund, oppdatert 22. januar 2015
Omastrand, oppdatert 5. juni 2014
Steinsdalen, oppdatert 22. januar 2015
Strandebarm, oppdatert 26. februar 2016
Tørvikbygd, oppdatert 22. januar 2015
Vikøy, oppdatert 22. januar 2015
Ålvik, oppdatert 26. februar 2016
Øystese, oppdatert 22. januar 2015
Plan
Postliste
Hjelp
Skjema
Blankettar frå Brønnøysundregistrene, oppretta 4. januar 2016
Blankettar frå Klima og forureiningsdirektoratet, oppretta 16. januar 2015
Digitalt søknadssenter, oppretta 4. januar 2016
Diverse søknadsskjema frå DSB, oppretta 29. desember 2015
Førespurnad om individuell plan, oppretta 16. januar 2015
Graving i veg - retningslinjer, oppretta 5. november 2014
Graving i veg - sluttkontroll og dokumentasjon, oppretta 5. november 2014
Graving i veg - søknadskjema , oppretta 5. november 2014
Innskrivingsskjema for elevar i grunnskulen, oppretta 12. desember 2014
Krav til funksjon og utføring for kommunale avlaupsstasjonar, oppretta 13. november 2012
Krav til funksjon og utføring for kommunale trykkaukeanlegg for drikkevatn, oppretta 13. november 2012
Løyve til motorisert ferdsle i utmark (snøscooter, fly, helikopter), oppretta 16. januar 2015
Naboliste, oppretta 13. oktober 2015
Oppdragsavtale - støttekontakt, oppretta 11. september 2012
Påmelding til Ferieklubben 2016, oppretta 20. april 2016
Refusjonskrav for folkevalde, oppretta 3. mars 2015
Reiserekning, oppretta 28. januar 2016
Sjekkliste/kontrollerklæring ved installasjon av eldstad, oppretta 29. desember 2015
Stønad til leiarkurs, oppretta 12. januar 2012
Søk om støttekontakt, oppretta 4. januar 2016
Søk om å bli støttekontakt, oppretta 4. september 2014
Søknad om barnehageplass, oppretta 8. mars 2011
Søknad om hjelpeverge, oppretta 14. august 2012
Søknad om konsesjon for visning av film i næring Kvam herad, oppretta 11. februar 2014
Søknad om løyve til oppbevaring av eksplosiver, oppretta 29. desember 2015
Søknad om løyve til sal av alkohol under 4,7 prosent, oppretta 25. februar 2016
Søknad om moderasjon på økonomisk grunnlag, oppretta 15. mars 2016
Søknad om oppføring/endring/reparasjon av skorstein, oppretta 12. mai 2016
Søknad om pleie- og omsorgstenester, oppretta 16. januar 2015
Søknad om redusert betaling i kulturskulen på økonomisk grunnlag, oppretta 20. mai 2014
Søknad om serverings- og skjenkeløyve, oppretta 25. februar 2016
Søknad om serveringsløyve, oppretta 25. februar 2016
søknad om skjenkeløyve - ambulerande og einskildhøve, oppretta 4. januar 2016
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare , oppretta 16. januar 2015
Søknad om treningstider i idrettshallane, oppretta 31. mai 2012
Søknad om utvida skjenketid / skjenkeareal, oppretta 2. april 2013
Søknad til politiet ved større arrangement, oppretta 4. januar 2016
Søknadsskjema for fyrverkeri, oppretta 16. januar 2015
Søknadsskjema for følgjekort/ledsagerbevis, oppretta 4. januar 2016
Søknadsskjema for Kvam kulturskule, oppretta 4. januar 2016
Søknadsskjema for SFO-plass (skulefritidsordning), oppretta 13. januar 2016
Tapt arbeidsforteneste, oppretta 3. mars 2015
Tilvising til kommunal ergoterapeut, oppretta 21. oktober 2014
Tilvising til logoped, oppretta 23. oktober 2014
Tilvisingsskjema PPT, oppretta 15. mai 2013
Tilvisingsskjema til fysioterapi for born og unge, oppretta 18. mai 2016
Tilvisingsskjema til fysioterapi for eldre og vaksne, oppretta 21. oktober 2014
Timeliste for avlastning, oppretta 16. januar 2015
Timeliste for besøksheim, oppretta 16. januar 2015
Timeliste for støttekontakt, oppretta 16. januar 2015
Transportordning for funksjonshemma - Egenerklæring, oppretta 13. januar 2011
Transportordning for funksjonshemma - Legeerklæring, oppretta 16. januar 2015
Utleige av audiovisuelt utstyr, oppretta 16. januar 2015


Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no