Lenke til artikkelinnhald - Årsmelding 2011Lenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
- Tøffe kutt på la..
- Kunngjering av v..
- UKM-rekord i Kva..
- Utlysing av tils..
- Tokagjelet - Ly..
- Reguleringsplan ..
- Vegstenging - Sk..
- Kommunedelplan f..
- Kommunedelplanar..
- KVAM 2024 - V..
- Opningstider i T..
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / nyhende /

Årsmelding 2011

Utskriftsvenleg side Lagt ut 29. mars 2012 kl. 11:13 av Arild McClellan Steine
Framsida av årsmeldingaDet er kanskje vel tidleg å stille spørsmål om Kvam herad har nådd vendepunktet ved årslutt 2011, 11 dagar etter at budsjettet «Pimp my kommune» vart vedteke. Ved oppsummering av året ser eg likevel ein del symbolikk som gjer håp om at lyset lengre framme i tunellen ikkje er toget som kjem rett i mot oss. Trass den allmenne oppfatning av kommunen som ein relativt sedat organisme opplever me kontinuerleg at nye eller gamle utfordringar set oss på prøve. Det er ikkje utfordringane i seg sjølv som definerer oss, men korleis me handterer dei, og det er her eg er gryande optimist.

Kvifor rådmannen er optimist kan du lesa meir om i Årsmeldinga for 2011.

Rekneskap og årsmelding for 2011 skal handsamast av formannskapet 3.mai og i heradsstyret 15. mai 2012.

Driftsrekneskapen for 2011 viser eit netto driftsresultat på 51,6 mill. kr. mot eit budsjettert resultat på 30,2 mill. kr.Lenke: http://www.kvam.no/informasjon/filarkiv/29032012_112912.pdf


Tøffe kutt på lagsportalen

14. januar 2014 kl. 12:44 - Frank Tangen
Lagsportalen Sidan me oppretta lagsportalen i 2001 har me registrert inn 361 ulike lag og organisasjonar i databasen. Mange av desse laga har ikkje oppdatert lagsinformasjonen sin i databasen på lang tid. Internt har me diskutert om me skal slette lag med utdatert informasjon eller ta vare på den. No har me valgt det første. Databasen er redusert til dei laga som har oppdatert informasjon etter 01.01.2010, så viss du er på jakt etter kontaktpersonar innan bridge eller dart, må du nok leite andre stader enn på www.lagsportalen.no.

Sjølv om me har sletta nesten 200 lag så er det framleis mange av dei som står igjen som har utdatert informasjon. Oppmodar difor alle om å sjekke at informasjonen om ditt lag er oppdatert. Ynskjer du ditt lag registrert på lagsportalen eller treng brukarnamn og passord for oppdtering av eksisterande lag, så tar du kontakt med underteikna på frta@kvam.kommune.no eller ringer 41573625.

Kunngjering av vedteken plan - Falckeigedomen på Kvamskogen (21/50)

14. januar 2014 kl. 07:04 - Trond Inge Brakestad
Reguleringsplan for gnr. 21, bnr. 21 og 50 mfl. på Kvamskogen vart vedteken av Kvam Heradstyre den 17.12.2013 sak 090/13.

UKM-rekord i Kvam

12. januar 2014 kl. 22:00 - Rolf Seldal
Aldri før har så mange som 22 deltakarar fordelt på 8 «innslag» vorte sendt vidare til Fylkesmønstringa som ypparlege representantar for den rike ungdomskulturen i Kvam herad. Gratulerer til alle flotte deltakarar, og særskilt til desse som skal til Griegallen 5. & 6. april: Lidvard Sandven: Konferansier Amalie Jensen Tolo, vokal: «All That Jazz» (Ebb/Kander) Øyvind Nyborg , vokal og Gaute Ulltang, piano: «O sole mio» (Capurro/Capua) Anja Solberg, gitar og vokal: «Way To Your Heart» (Anja Solberg) Stålis, Håvard Ukvitne, gitar; Jack Feng, el-bass; Severin Flotve, el-gitar; Sigmund Vestrheim, trommesett): «Stålis» (Ukvitne, Feng, Flotve, Vestrheim) Kvam ungdomsstorband, Andrè Kvalvik, Andreas Tveiterås, Anna-Kristina Fredheim Oma, Arvid Aasprang, Eli Laupsa, Erling Mostad, Olai Mostad, Severin Flatøy Flotve, Sigmund Vestrheim, Tom Andrè Berstad, Vegard Berge: «Birdland» (Zawinul). Vilde Anita Tellevik, kunstnar: «Lorde» (portrett) og «the mad Hatter» (portrett) Sunniva Møster, kunstnar: «La ulven leve» (maleri) og «Fiery soul» (maleri)

Utlysing av tilskotsmidlar- Den Kulturelle Spaserstokken 2014

7. januar 2014 kl. 11:00 - Mary Ann Sørheim
Profesjonelle kunst- og kulturaktørar vert inviterte til å søkja tilskot til aktivitetar og prosjekt for eldre i 2014.

Tokagjelet - Lysregulering

12. desember 2013 kl. 09:35 - Sigrid Laupsa
Logo Oppdatert 13.12.2013 Lysreguleringa i Tokagjelet er sett i verk og gjeld 24 timar i døgnet Det vil vera open ferdsel fram til arbeidet vert teke opp att, dvs. til våren 2014.

Reguleringsplan på høyring og offentleg ettersyn - Vetlevasshaugen panorama på Kvamskogen

10. desember 2013 kl. 06:56 - Trond Inge Brakestad
Kvam nærings-, plan- og bygningsutval har i møte den 28.11.2013 vedteke at fylgjande framlegg til reguleringsplan skal leggjast ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10:

Vegstenging - Skutlabergvegen

9. desember 2013 kl. 14:39 - Nils Eivind Stranden
På grunn av reperasjon av murer og utviding av vegen, vil den verta stengd i periodar frå tirsdag 10.12.2013 til fredag 28.02 2014. Stengjetid vil verta: • 08.30-11.30 • 12.30-15.30 Gåande/syklande kan passera på signal frå entreprenør. Mellom jul og nyttår 21.desember til 06.januar vert vegen heilt open. Evt. spørsmål kan rettast til 911 05 616.

Kommunedelplan for næring og kompetanse 2014- 2022 - nyttige linkar

1. november 2013 kl. 16:25 - Kjell Helvik
Kommundelplan næring og kompetanse - Nyttige linkar for dei som er involvert i arbeidet med planen. Dokumenta er registrert i arkivsystemet til Kvam herad.

Kommunedelplanar

16. september 2013 kl. 13:18 - Heidi Ørjansen
Det er nyleg vedteken planprogram for følgjande kommunedelplanar:

KVAM 2024 - Ver med å utvikle Kvam vidare!

20. juli 2013 kl. 09:23 - Heidi E. Ørjansen
Kunngjering i medhald Plan- og bygnignslova § 11-12: Heradsstyret i Kvam har i sak 047/13 vedtatt planprogram for kommuneplan og at det skal lagast ny kommuneplan for Kvam. Kommuneplan = samfunnsdel + arealdel

Opningstider i Tolomarka gjenvinningsanlegg

2. januar 2012 kl. 07:18 - Frank Tangen
Mandag 10.00 - 18.00 Onsdag og fredag 10.00 - 15.00 Lørdag 10.00 - 15.00 Tlf. 55 52 71 65
FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no