Lenke til artikkelinnhald - Toloheimen ombygging - status-rapport pr 12. mars 2012Lenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
- Treningstid i id..
- Melstveitvegen o..
- Arbeid på Torpev..
- Godkjend reguler..
- Intensjonsavtale..
- Klart ja til Jon..
- Ledige plassar i..
- Ledige elevplass..
- Barnehageutbyggi..
- Opplevingskort f..
- Regionale kultur..
- Kulturprisen 201..
- Landbrukslegatet..
- Offentleg etters..
- Offentleg etters..
- Informasjon om f..
- Kvam herad tilby..
- Nye planar for v..
- Velferdsteknolog..
- Kulturminneplan ..
- Utgreiing av kom..
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / nyhende /

Toloheimen ombygging - status-rapport pr 12. mars 2012

Utskriftsvenleg side Lagt ut 13. mars 2012 kl. 10:50 av Tore Skeie
SHA (sikkerhet, helse, arbeidsmiljø)
Ingen skader med arbeidsfråver rapportert så langt. Krav frå Arbeidstilsynet er no tilfredsstilt (bortsett frå byggherren sitt ID-kort som manglar). SHA-plan er revidert og gjort kjent for dei som arbeider der. Ca 15 personar er p.t. i arbeid på bygget.

FRAMDRIFT:
Nokre fotos er vedlagde som viser korleis det ser ut 12. mars 2012 på byggjeplassen. Framdrifta er stort sett som planlagt. Nokre aktivitetar er litt etter og andre er før. Inndeling av rom og plating av vegger går som planlagt. Golvstøyp er no på det meste utført bortsett frå i legevaktsentral. Tekniske fag pågår for fullt stort sett som planlagt.

REINT/TØRT BYGG
Bygget er no tørt innvendig med bruk av varmeomnar/byggtørker, og reinhald/orden er stort sett på stell.

ØKONOMI:
Av budsjettet på 27 mill er ca 12.4 mill brukt. Ikkje grunn til å rapportera avvik frå budsjett så langt.

Ambulansegarasje

Ferdig gulv på hjelpemiddelsentralen

Garderobe før gulvstøyping

Ombygging på Toloheimen - status per 12. mars 2012

Ombygging på Toloheimen - status per 12. mars 2012

Ombygging på Toloheimen - status per 12. mars 2012

Ombygging på Toloheimen - status per 12. mars 2012

Ombygging på Toloheimen - status per 12. mars 2012

Sørfasaden på Toloheimen

Treningsrom - spikarslag mot stove


Treningstid i idrettshallane 16/17- søknadsfrist 04.08.2016

27. mai 2016 kl. 14:20 - Magreth Børve Olsen
Søknadsskjema om treningstid på kveldstid i hallane i Strandebarm, Norheimsund og Øystese finn ein i vårt digitale søknadssenter.
Søknadsfrist er 04.08.2016

Melstveitvegen og Torpevegen- Asfaltering

27. mai 2016 kl. 14:18 - Nils Eivind Stranden
Vegstenging: Torpevegen og Melstveitvegen Tysdag 31 mai skal det utførast asfaltering i Torpevegen og Melstveitvegen. Asfaltering vert utført på begge plasser samtidig. Vegane blir stengde for biltrafikk frå kl.08.30 til 15.30. Utrykningskøyretøy kan passere. OBS! Tungtransport må ikkje føregå på vegen i dagane rett etter asfaltering.

Arbeid på Torpevegen - Oppdatert status

27. mai 2016 kl. 13:00 - Nils Eivind Stranden
Status pr.27.5. Stengingstider av vegen vert oppretthaldt som i dag fram til og med fredag 10 juni, men med nokre justeringar i perioden: Tysdag 31.05 vert vegen heilt stengd mellom kl.08.30 og 15.30 Dette på grunn av asfaltering. Påfylgjande dager onsdag 1. juni og torsdag 2. juni vert vegen open for normal trafikk. Deretter fram mot 10.juni, gjeld fylgjande som før:
  • Stengt 08.30 – 11.30
  • Ope 11.30 – 12.00
  • Stengt 12.00 - 15.00
.

Godkjend reguleringsplan for gnr. 21, bnr.4 mfl, Furedalen/Åreiane

27. mai 2016 kl. 06:55 - Trond Inge Brakestad

Reguleringsplan for for gnr. 21, bnr.4 mfl, Furedalen/Åreiane vart vedteken av Kvam heradstyre 10.05.2016, HST-sak 047/16

Planområde

Intensjonsavtale mellom Samnanger og Kvam

25. mai 2016 kl. 11:46 - Arild McClellan Steine
Kvam herad og Samnanger kommune har den siste veka vore i samtalar og forhandlingar om ein intensjonsavtale for ein ny kommune. Forhandlingane var ferdige onsdag 25. mai og ordførarane i dei to kommunane signerte avtalen kl 10.30 i dag.

Klart ja til Jondal – delt i synet om Granvin

23. mai 2016 kl. 19:00 - Arild McClellan Steine
Kvemmingane ynskjer samanslåing med Jondal
  • Det er signifikant fleire som er for (56 %) enn mot (25 %) at Kvam herad og Jondal kommune slår seg saman. 19 % svarar at dei ikkje veit.
  • Det er fleirtal for samanslåing blant dei som er 30 år og eldre. I aldersgruppa 16-29 år svarar 31 % at dei er for, mens 42 % er mot. Det er også i denne aldersgruppa me finn den høgste veit ikkje-andelen (27 %).
  • I det meir graderte spørsmålet «kor negativ eller positiv er du», er det 71 % som er ganske (51 %) eller svært positive (20 %) til ei samanslåing mellom Jondal og Kvam. 26 % er ganske (21 %) eller svært negative (5 %), mens veit ikkje-andelen er på kun 5 %.

Ledige plassar i Ferieklubben 2016

23. mai 2016 kl. 12:00 - Lillian Kvamsøy
Kulturkontoret arrangerer ferieklubb for born i alderen 6-10 år på dagtid i veke 25,26 og 32. Informasjon om ferieklubben og påmeldingskjema finn du her. Ferieklubben

Ledige elevplassar i kulturskulen til hausten

23. mai 2016 kl. 07:16 - Rolf K. Seldal
Det er ledige elevplassar i desse disiplinane i Kvam kulturskule til hausten: - el-gitar - el-bass - gitar - trommesett Søk elevplass på heimesida vår: www.kvam.no/kulturskulen innan 1. juni.

Barnehageutbygginga framleis i rute

20. mai 2016 kl. 14:21 - Tore Skeie
Nedanfor ser du nokre bilete av Norheimsund barnehage og Strandebarm barnehage på Tangerås slik dei såg ut 19. og 20. mai.

Opplevingskort for born og unge

20. mai 2016 kl. 10:42 - Mary Ann Sørheim
Opplevingskort for born og unge Alle born og unge i 5. - 10. klasse i Kvam har fått utdelt Opplevingskort for 2016. Kortet gjev gratis inngang på ulike aktivitetar i Kvam.

Regionale kulturmidlar i Hardanger på kr 100 000

4. mai 2016 kl. 07:46 - Frank Tangen
Alle kommunane i Hardanger lyser i felleskap ut regionale kulturmidlar. Hardanger Kulturråd er nemnd for tildeling. Søknad skal sendast til Hardangerådet på post@hardangerraadet.no innan 6. juni 2016. Nye tiltak og prosjektutvikling med regional karakter vert prioritert. Tiltaka må femna om fleire kommunar.

Kulturprisen 2016

2. mai 2016 kl. 10:50 - Mary Ann Sørheim
Kvam herad ønskjer innspel til kven som skal få kulturprisen 2016.

Landbrukslegatet deler ut 350 000 kroner

2. mai 2016 kl. 10:45 - Frank Tangen
Landbrukslegatet, som Det Kongelige Selskap for Norges Vel forvaltar, deler ut inntil 350 000 kroner i 2016. Målet er å støtta aktuelle utviklingstiltak som bidreg til næringsutvikling og nyskaping innan landbruket. Søknadsfrist er 1. juni 2016.

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for bustader på Valland, Norheimsund

26. april 2016 kl. 08:00 - Åsta Gjelland

NPB-utvalet har i møte den 08.03.16 vedteke at framlegg til reguleringsplan for bustader på Valland, Norheimsund i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 011/16

Planområde

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Hagen del II og III, Norheimsund

26. april 2016 kl. 08:00 - Åsta Gjelland

NPB-utvalet har i møte den 08.03.16 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Hagen del II og III, Norheimsund i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 012/16

Planområde

Informasjon om flytting av tenester

4. april 2016 kl. 08:28 - Astrid-Anett Steine
Kvam herad sine tenester, som var lokalisert i Gamlebanken (Grovabrotet 8), har flytta inn i nye lokaler frå 1. april 2016. Dette gjeld einingane PPT, rus og psykisk helse samt barnevernet. Tenestene har flytta inn i tre ulike bygg.

Kvam herad tilbyr AvtaleGiro og eFaktura

21. mars 2016 kl. 06:58 - Kristi Neteland
AvtaleGiro og eFaktura Du kan velje mellom Avtalegiro, eFaktura eller ein kombinasjon av begge. Du kan opprette avtale i nettbanken, eller ved å ta kontakt med banken din. Dersom du ikkje har nettbank kan du inngå avtale om AvtaleGiro ved å fylle ut og sende inn vår Svarkupong.

Nye planar for vatn og avløp – høve til å kome med innspel

17. mars 2016 kl. 11:46 - Nils Eivind Stranden
Gjeldande hovudplan for vatn for Kvam herad er frå desember 2001. Tilsvarande plan for avløp er frå desember 2006. Det er i Kvam heradsstyre gjort vedtak om å utarbeida nye planar.

Velferdsteknologi i Kvam - Handterminaler i Pleie og omsorg.

28. februar 2016 kl. 12:35 - Hans Chr Berstad \ Velferdstek
Kvam herad har sidan 2014 hatt handterminaler i pleie og omsorg. Dette er og eit delprosjekt i Velferdteknologi prosjektet.

Kulturminneplan er under arbeid

22. desember 2015 kl. 14:31 - Knut Markhus
Arbeidet med kulturminneplan for Kvam er i gang, og alle innspel til planarbeidet er velkomne.

Utgreiing av kommunestruktur

25. juni 2015 kl. 21:46 - Arild McClellan Steine
Den administrative utgreiinga av to moglege kommunesamanslåingar mellom a) Ullensvang, Odda og Jondal, og b) Odda, Jondal og Kvam, vart lagt fram for alle kommunestyra i Hardanger den 22. juli. Rapporten er tilgjengeleg for nedlasting i pdf-format her.


Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no