Lenke til artikkelinnhald - Toloheimen ombygging - status-rapport pr 12. mars 2012Lenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
- Søknad endring a..
- Symjehallen i St..
- Til politiske pa..
- Opningstider i p..
- Ferieklubben 201..
- Godkjend reguler..
- Informasjon om ..
- Søknad om utvidi..
- Godkjend reguler..
- Skutlabergvegen ..
- OBS! Gangvegen r..
- Den attraktive s..
- Høyringsutkast t..
- Adressering på K..
- Kvam familie- og..
- Da KORK kom til ..
- Er du registrert..
- Vedteke budsjett..
- Pris- og gebyrhe..
- Presentasjon av ..
- Listeframlegg ti..
- Opningstider i T..
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / nyhende /

Toloheimen ombygging - status-rapport pr 12. mars 2012

Utskriftsvenleg side Lagt ut 13. mars 2012 kl. 10:50 av Tore Skeie
SHA (sikkerhet, helse, arbeidsmiljø)
Ingen skader med arbeidsfråver rapportert så langt. Krav frå Arbeidstilsynet er no tilfredsstilt (bortsett frå byggherren sitt ID-kort som manglar). SHA-plan er revidert og gjort kjent for dei som arbeider der. Ca 15 personar er p.t. i arbeid på bygget.

FRAMDRIFT:
Nokre fotos er vedlagde som viser korleis det ser ut 12. mars 2012 på byggjeplassen. Framdrifta er stort sett som planlagt. Nokre aktivitetar er litt etter og andre er før. Inndeling av rom og plating av vegger går som planlagt. Golvstøyp er no på det meste utført bortsett frå i legevaktsentral. Tekniske fag pågår for fullt stort sett som planlagt.

REINT/TØRT BYGG
Bygget er no tørt innvendig med bruk av varmeomnar/byggtørker, og reinhald/orden er stort sett på stell.

ØKONOMI:
Av budsjettet på 27 mill er ca 12.4 mill brukt. Ikkje grunn til å rapportera avvik frå budsjett så langt.

Ambulansegarasje

Ferdig gulv på hjelpemiddelsentralen

Garderobe før gulvstøyping

Ombygging på Toloheimen - status per 12. mars 2012

Ombygging på Toloheimen - status per 12. mars 2012

Ombygging på Toloheimen - status per 12. mars 2012

Ombygging på Toloheimen - status per 12. mars 2012

Ombygging på Toloheimen - status per 12. mars 2012

Sørfasaden på Toloheimen

Treningsrom - spikarslag mot stove


Søknad endring av anlegg for oppdrett av matfisk av laks og sjøaure på lokalitet 12973 - Saltkjelen

26. mars 2015 kl. 11:38 - Åsta Gjelland

Lingalaks AS søkjer om endring i plassering av anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet Saltkjelen i Kvam herad.

Symjehallen i Strandebarm

25. mars 2015 kl. 10:06 - Mary Ann Sørheim
Siste kveldsbading vert torsdag 26.3.15. Laurdagsbading ut april ( ikkje påskeaftan).

Til politiske parti og andre som stiller liste ved kommunestyrevalet 2015

25. mars 2015 kl. 09:16 - Kari Weltzien Vik
Listeforslaget må ha kome fram til Kvam herad kl. 12 (dagtid) 31. mars. Det er ikkje nok at brevet med listeforslaget er poststempla innan fristen. For nærare opplysingar, sjå www.kvam.no (val), www.val.dep.no eller ta kontakt med Kvam herad.

Opningstider i påska

25. mars 2015 kl. 09:00 - Sigrid Laupsa
Opningstider i påska
  • Rådhuset, NAV og biblioteka i Norheimsund og Ålvik har vanleg opningstid måndag 30. og tysdag 31. mars.
  • Onsdag 1. april har Kvam rådhus og NAV ope frå 09.00 til 12.00.
  • Onsdag 1. april har hovudbiblioteket i Norheimsund ope frå 10.00 til 12.00
  • Påskeaftan er biblioteket i Norheimsund stengt.
  • Biblioteket i Strandebarm held stengt heile påskeveka.
Me nyttar høvet til å ynskje alle våre brukarar ei retteleg fin påske.

Ferieklubben 2015

25. mars 2015 kl. 07:00 - Lillian Kvamsøy
Det vert ferieklubb i veke 27, 28 og 33. Informasjon om ferieklubben og påmeldingskjema finn du her. Ferieklubben

Godkjend reguleringsplan for Straumen – småbåthamna på Tolo

24. mars 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
Reguleringsplan for Straumen - småbåthamna vart vedteken av Kvam heradstyre 14.12.2014, HST-sak 115/14

Informasjon om Ålvik skule og barnehageprosjektet

19. mars 2015 kl. 15:12 - Lars Ese Ur
Ny Ålvik skule: Det er gjennomført konkurranse for prosjektering av skulen, og Amhold Engineers & Architects er valt til gjennomføring av prosjekteringa. Det vert lagt opp til at prosjektering av riving av eksisterande skulebygg skal vera klart til juni, medan resterande prosjekteringsarbeid skal vera klart til august 2015. Barnehageprosjektet: Kvam herad har motteke tilbod frå alle dei 5 prekvalifiserte tilbydarane, og har no starta evalueringa av tilboda. Heradet vonar å ha klar ei tildeling i løpet av veka etter påskeferien.

Søknad om utviding av maks tillaten biomasse i anlegg for slaktemerdar av laks og aure på Bakka

17. mars 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
Hardanger Fiskeforedling AS søkjer om utviding av slaktemerdkapasiteten frå 390 tonn til 1170 tonn maksimal tillaten biomasse på lokalitet 19396 på Bakka i Kvam herad.

Godkjend reguleringsplan for Fv.7 Kvamskogen, Ungdomsheimen – NAF-kiosken

13. mars 2015 kl. 11:55 - Åsta Gjelland
Reguleringsplan for Fv.7 Kvamskogen, Ungdomsheimen – NAF-kiosken vart vedteken av Kvam heradstyre 17.02.15, HST-sak 011/15

VIKTIG MELDING!
Skutlabergvegen stengt - Tidspunkt for passering

10. mars 2015 kl. 15:51 - Leif Skår
Arbeidet med å utbetra Skutlabergvegen er starta, og i arbeidstida (måndag – fredag) vert vegen no periodevis heilt stengt. Rasfaren er framleis svært stor og ingen kan passera utan klarsignal frå vakt. Stengje- og opningstider frå og med onsdag 11.mars:

VIKTIG MELDING!
OBS! Gangvegen rundt Movatnet er stengt for all ferdsel på grunn av skredfare

10. mars 2015 kl. 15:00 - Leif Skår
Gangvegen rundt Movatnet er framleis stengt for all ferdsel på grunn av skred og stor skredfare. Finn deg ein trygg turveg !

Den attraktive staden -Tettstadkonferanse i Kvam

6. mars 2015 kl. 14:00 - Jon Nedkvitne
Den attraktive staden -Tettstadkonferanse  i Kvam Hordaland fylkeskommune, i samarbeid med Kvam herad og Forum for stedsutvikling har gleda av å invitere til to dagars open regional konferanse om by- og tettstadsutvikling 14. og 15. april 2015!

Høyringsutkast til planprogram for kulturminneplan

25. februar 2015 kl. 14:15 - Knut Markhus
Kvam herad har i kommunalplanstrategi for gjeldande valperiode vedteke at kulturminneplan skal vera ein prioritert kommunedelplan i Kvam herad. Utkast til planprogram for kulturminneplanen vart vedteke av Kvam formannskap 11. februar 2015. Dette ligg no ute på høyring.

Adressering på Kvamskogen

24. februar 2015 kl. 10:30 - Benjamin Danielsen
Kvam herad kunngjer med dette oppstart av adresseringsarbeid for alle hytter og eigedomar på Kvamskogen. Me ber om ev. uttale vedkomande følgjande forslag til vegnamn på Kvamskogen.

Kvam familie- og læringssenter

19. februar 2015 kl. 11:10 - Beate Gauden Lid
18.02.2015 starta arbeidet med prosjektleiing av KFL, Kvam familie- og læringssenter.

Da KORK kom til bygda - Kvam

14. januar 2015 kl. 09:54 - Knut Markhus
Da KORK kom til bygda - Kvam Kvam fekk ein glitrande presentasjon i Da KORK kom til bygda. Heile det flotte programmet ligg på NRK sine heimesider: http://tv.nrk.no/serie/da-kork-kom-til-bygda/MKTF90000514/sesong-1/episode-9 Her ligg konsertdelen: http://tv.nrk.no/serie/da-kork-kom-til-bygda/MKTF90001114/sesong-1/episode-10

Er du registrert med rett telefonnummer for sms-varsling?

14. januar 2015 kl. 07:42 - Benjamin Danielsen
Når me sender ut sms-varsling opplever me at enkelte som skulle hatt varselet ikkje får dette. Årsaka kan vere at varselet er sendt til feil person eller at mobilnummeret ditt ikkje er registrert i registra. Det er særs viktig at du er registrert med rett nummer for at varsling skal fungera i ein beredskap / krisesituasjon. Du kan sjølv sjekke om du er registrert med rett mobilnummer ved å gå inn på www.servicevarsling.no og fylgje brukarrettleiinga som kjem fram.

Vedteke budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018

7. januar 2015 kl. 13:30 - Anita Hesthamar
Kvam heradsstyre vedtok 16.12.14 budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018

Pris- og gebyrhefte for 2015

6. januar 2015 kl. 13:59 - Anita Hesthamar
Kvam heradsstyre vedtok 16.12.14 prisar og gebyr for 2015

Presentasjon av moglegeitsstudiet for den gamle ungdomsskuletomta i Norheimsund -samt Straumhaugen

18. desember 2014 kl. 13:50 - Jon Nedkvitne
I Norheimsund har det sidan midten på 1990-talet vore satsa mykje på tettstadsutvikling, noko som førte til at Norheimsund fekk Statens pris for attraktiv stad i 2013.

Listeframlegg til kommunestyrevalet 2015

15. oktober 2014 kl. 08:49 - Sigrid Laupsa
Orinetering om krav til listeframlegg. Kor mange kandidatar skal/kan førast opp på listene i Kvam?

Opningstider i Tolomarka gjenvinningsanlegg

2. januar 2012 kl. 07:18 - Frank Tangen
Mandag 10.00 - 18.00 Onsdag og fredag 10.00 - 15.00 Lørdag 10.00 - 15.00 Tlf. 55 52 71 65
FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no