Lenke til artikkelinnhald - Ikkje la deg lureLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
- Høgskuletilbod v..
- Melding om vedta..
- Vegstenging av k..
- Klyvevegen - pla..
- Anbodskonkurrans..
- Informasjon om r..
- Tildeling av adr..
- Radonmålingar - ..
- Offentleg etters..
- Innspel om frilu..
- Kvam herad tilby..
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / nyhende /

Ikkje la deg lure

Utskriftsvenleg side Lagt ut 28. februar 2012 kl. 09:25 av IKT avdelinga
Ikkje la deg lurePhishing er eit omgrep som betyr at nokon prøver å lure frå deg informasjon, for i neste omgang å nytte denne informasjonen til å svindle deg for pengar eller anna informasjon.

Hos Norsk Senter for Informasjonssikring (www.norsis.no) står phishing definert som:
Phishing er angrepsmetode der angriperen prøver å lurer til seg opplysninger som kan brukes i vinnings øyemed. Eksempeler er henvendelser på e-post der mottakeren bes oppsøke en webside (f.eks. en nettbank) hvor de må legge inn sine passord. Internettsiden ser ut til å være troverdig, men i realiteten en falsk side for at angriperne skal få tilgang til dine opplysninger. Det har også vært eksempler hvor andre kanaler som telefon og chattekanaler er brukt.
Med jevne og ujevne mellomrom dukker det opp epostar som tilsynelatande kjem frå banken, forsikringsselskap, flyselskap, kredittkortselskap, breibandsleverandøren din + +, der ein får beskjed om at noko gale har skjedd med kontoforholdet ditt, og du kan verten beden om å oppgje informasjon som t.d. kontonummer, kredittkortnummer, pin-kode, eller du kan verte beden om å trykke på ei link, og så "logge inn" for å "bekrefte" kundeforholdet ditt.Epostane som kjem ser ekte ut, og dei er proft laga, med selskapets logo m.m. Det er viktig å understreke at bankar, forsikringsselskap, kredittkortselskap, flyselskap, politi m.m. (ikkje ein gong den seriøse butikken på hjørnet), vil nokon sende deg ei epost (eller sms) der du vert beden om å oppgi brukernamn, passord, kredittkortnummer, kontonummer, fødsels- og personnummer m.m.Før du gjer som eposten ber deg om, tenk etter: Ville eg ha gjort dette dersom ei vilt framand person kom bort til meg på gaten og ba om dei same opplysningane? Dersom du likevel har gjort som mailen har bede deg om, må du ta kontakt med det riktige selskapet, t.d. banken og melde frå umiddelbart, og gjerne melde forholdet til politiet og.Høgskuletilbod ved Studiesenteret i Øystese

29. mars 2017 kl. 09:59 - Frank Tangen
15. april er søknadsfrist for dei som ynskjer å utvida sin horisont ved å studera ved Studiesenteret i Øystese. Studiesenteret ligg i 2. høgda i fruktlagerbygget.
  • Lærarutdanning 1. - 7. trinn og 5. - 10. trinn
  • Økonomi og leiing
  • Interkulturell kommunikasjon
  • Innjkjøpsleiing
  • Nyskaping og samfunnsutvikling

Melding om vedtak i sak om endring av reguleringsplan for fv. 7 strekninga Skipadalen - Norheimsund

24. mars 2017 kl. 15:22 - Leiv Ingmar Kaale
I samband med gjennomføring av vegprosjektet har Statens vegvesen ynskt å endra deler av reguleringsplanen.

Vegstenging av kommunal veg i Mundheimsdalen

24. mars 2017 kl. 13:24 - Leif Skår
Kommunal veg i Mundheimsdalen vert stengd for rundkjøyring på grunn av reparasjon av bru.
  • Dette gjeld frå 13. mars og fram til 1. april.
  • Stenginga vert ved utkjørsel til Fylkesveg og avkjørsle til Mundheimsdalen 113.
Eventuelle spørsmål kan rettast til Leif Skår på mobil 91105616.

Klyvevegen - planlagt utbetring

22. mars 2017 kl. 10:13 - Nils Eivind Stranden
Det er sig fleire stader langs Klyvevegen. Det har vore utført høgdemålingar av vegbana for å halda kontroll på dette. Kvam herad planlegg no å gjera ei oppgradering av vegbana på to stader, for å hindra vidare sig.

Anbodskonkurransar kunngjort på Doffin

3. mars 2017 kl. 10:33 - Eivind Dyrøy
Anbodskonkurransane «Rammeavtalar for Kvam herad – tekniske handverkstenester» og «Rammeavtalar for Kvam herad – tekniske konsulenttenester» er kunngjort på Doffin.no. Tilbodsfrist er tysdag 11. april 2017 kl. 13:00, og me ber interesserte tilbydarar om å setja seg inn i konkurransevilkåra og nye reglar om offentlege anskaffingar frå 1. januar 2017. Kontaktperson for Kvam herad er innkjøpskonsulent Eivind Dyrøy, og spørsmål til konkurransane skal rettast skriftleg på e-post til eivdyr@kvam.kommune.no.

Informasjon om riving av Ålvik skule

16. februar 2017 kl. 07:43 - Tore Skeie
AF Decom vil starta rivearbeid ved Ålvik skule frå 20. februar og framover i ca. 9 veker. Dette vil medføra noko maskinstøy i området rundt skulen samt anleggstrafikk inn og ut av området. Arbeid med maskiner vil føregå måndag til torsdag i tida kl. 07-19, og fredag kl. 07-16 etter behov. Arbeidet inneber også pigging av betongkonstruksjonar som er særleg støyande arbeid. Pigging vil difor avgrensast til tida mellom kl 08-16.

Tildeling av adresser på Kvamskogen

1. februar 2017 kl. 14:00 - Benjamin Danielsen
Kvam herad har vedteke vegadresser til dei fleste eigedomane på Kvamskogen. Klager er gjennomgått og endringar er utført.

Radonmålingar - tilbod til innbyggjarane i Kvam herad

6. januar 2017 kl. 12:45 - Kommunegeologen
Målesesongen for radon er frå ca. 15. okt. til 15. apr. (sporfilm må setjast ut seinast 15. feb). Kvam herad har ein avtale med Radonlab som gjer innbyggjarar i Kvam rimelelege sporfilmmålarar. Innbyggjarar må sjølv tinga sporfilm via Radonlab sine nettsider eller på telefon 21 96 03 50 (passord "Kvam").

Offentleg ettersyn - Framlegg til reguleringsplan for Kvednaskogen

19. desember 2016 kl. 14:10 - Leiv Ingmar Kaale

NPB-utvalet har i møte den 22.11.2016 vedteke at framlegg til reguleringsplan Kvednaskogen i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 080/16

Innspel om friluftsområde i Kvam

28. november 2016 kl. 14:40 - Reidun Braut Kjosås
Kvam herad og Bergen og omland friluftsråd treng hjelp frå deg til å få oversikt over område som vert nytta til friluftsliv i Kvam? Kvam har mange flotte friluftsområde både langs fjorden og høgare opp i fjellet. Mykje har me oversikt over, men det er fleire område som kan registrerast. - Frist for innsending av innspel er 29. januar 2017

Kvam herad tilbyr AvtaleGiro og eFaktura

12. juni 2016 kl. 06:58 - Kristi Neteland
AvtaleGiro og eFaktura Du kan velja mellom eFaktura, Avtalegiro eller ein kombinasjon av begge. Avtalen kan du enkelt oppretta her ved hjelp av BankID. Eventuelt kan du oppretta avtalen i nettbanken, eller ved å ta kontakt med banken din. Dersom du ikkje har nettbank kan du inngå avtale om AvtaleGiro ved å fylla ut og senda inn vår svarkupong.


Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no