Lenke til artikkelinnhald - NyhendeLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
- Tenk på vassforb..
- Ledige plassar i..
- Offentleg etters..
- Godkjend reguler..
- Godkjend reguler..
- Innsyn og postjo..
- Aktivitetar i so..
- Ferieavvikling h..
- Sommaropning på ..
- Budsjett 2014 - ..
- Forbod mot open ..
- Innsamling av ar..
- Kommunedelplanar..
- KVAM 2024 - V..
- Opningstider i T..
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / nyhende /

Tenk på vassforbruket ditt

Utskriftsvenleg side Lagt ut 24. juli 2014 kl. 10:45 av Erling Eid
SpredarDet flotte sommarvêret gjer at vassforbruket snart har nådd ei kritisk grense og at ein kanskje må ty til restriksjonar på bruk av vatn. Me legg difor ut nokre tips om korleis du kan hjelpe til med å redusere ditt vassforbruk slik at me slepp å innføre restriksjonar.

Råd om hagevatning


Det vil kunne oppstå kapasitetsproblem på ein del vassverk i periodar med behov for hagevatning. Når mange abonnentar brukar mykje vatn samtidig, blir dessutan trykket lågare, noko som i første omgang vil ramme bebyggelsen i høgareliggande strøk.
 • Pass på at utandørs kranar ikkje står og lek
 • Prioriter vatning av blomar og buskar framfor plen
 • Ta vare på regnvatnet i f.eks. ei tønne og bruk det til å vatne blomar
 • Led takvatnet inn i buskar eller blomabed
 • Vatn helst om kvelden. Viss du vatnar i solskin fordampar det meste av vatnet
 • Juster opp knivane på grasklypparen slik at graset ikkje vert klypt for langt ned. Då tåler det betre sol og tørke og blir ikkje så fort tørt/brunt
 • Det er viktig at plena di får nok vatn når du vatnar. Såkalla skvettvatning fører til grunt rotsystem og tørkesvak plen. Eldre plener på djup jord klarar seg med ei rotbløyte kvar 14. dag. Ei rotbløyte vil sei 2-3 cm vatn. Om du set ein boks e.l. på plena, kan du lett finna ut når plena har fått nok vatn
 • Ved brannutrykning i eige område: Stopp hagevatninga, slik at det blir nok vatn til sløkkearbeidet


Råd om vassparing


Her er nokre tips som kan bidra til lågare vassforbruk - og ofte lågare straumforbruk - i husholdningane:
 • Ta heller fleire kjappe dusjar istadenfor å bade. Då sparar du både straum og vatn
 • Monter sparedusj. Då brukar du berre halvparten så mykje vatn (og varmtvatn)
 • Set på vaskemaskin og oppvaskmaskin berre når dei er heilt fulle
 • Sjekk at det ikkje renn vatn frå sikkerheitsventilen på varmtvassberedaren
 • Reparer dryppande vasskranar
 • Skru av vatnet når du pussar tennene
 • Installer vassparande toalett
 • Reparer toalett som har ein rennande cisterne, då det kan gå tapt så mykje som 400.000 liter vatn i året (400 kubikkmeter)
 • Oppdagar du mykje kondens på vassrøyrene i kjellaren, kan det tyde på at eit toalett står og renn
 • Ta ein kontroll av vassmålaren når det ikkje blir brukt vatn og sjekk om målaren står heilt stille. Gjer den ikkje det, står det vatn og renn ein eller anna stad
 • Viss vasstrykket i bustaden din blir redusert eller du høyrer susing i leidningane sjølv om du ikkje brukar vatn, kan det vere indikasjonar på lekkasje på den utvendige stikkleidninga. Då bør du ta kontakt med driftsavdelinga i kommunen eller eit privat firma som kan gjennomføre lekkasjesøk
 • Vasskrevjande aktivitetar som hagevatning, bilvask, vask av husfasadar og liknande bør ikkje gjerast utan at det er naudsynt. Innrett arbeidet på ein måte som krev minst mogleg vassforbruk.Ledige plassar i kulturskulen frå hausten 2014

16. juli 2014 kl. 13:53 - Rolf Seldal
Ledige plassar i kulturskulen frå hausten 2014 Dans, el-bass, hardingfele, tverrfløyte, trommesett, toradar og blokkfløyte. Etter at søknadsfristen til kulturskulen gjekk ut 1. mai ser me at det er ledige elevplassar på:

Offentleg ettersyn – Nytt framlegg til reguleringsplan for Rv7 Ålvik, Torget - Tyrvefjøra

4. juli 2014 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
NPB-utvalet har i møte den 28.11.13 vedteke at nytt framlegg til reguleringsplan for Rv7 Ålvik, Torget - Tyrvefjøra skal leggjast ut til offentleg ettersyn. HST-sak 088/13

Godkjend reguleringsplan for tilkomstveg til gnr 33 bnr 67 m.fl., Valland

4. juli 2014 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
Reguleringsplan for tilkomstveg til gnr 33 bnr 67 m.fl. vart vedteken av Kvam Heradstyre den 17.06.14, HST-sak 059/14

Godkjend reguleringsplan for barnehage og bustadar, Lund i Tørvikbygd

4. juli 2014 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
Reguleringsplan for gnr 87 bnr 33 m.fl., barnehage og bustadar, Lund i Tørvikbygd vart godkjend av Kvam heradstyre 17.06.14, HST-sak 058/14

Innsyn og postjournal i ferietida !

3. juli 2014 kl. 12:00 - Sigrid Laupsa
Innsyn og postjournal i ferietida ! Avvikling av ferie gjer at vi ikkje kan yta same service når det gjeld publisering av postliste som ved ordinær drift. I veke 29 vert Innsyn ikkje oppdatert, i vekene 30,31 og 32 vert innsyn oppdatert med postliste og dokument, men med lengre intervall enn vanleg.

Aktivitetar i sommarferien for aldersgruppa 11-18 år.

26. juni 2014 kl. 14:55 - Mary Ann Sørheim
Sommaraktivitetar for barn og unge er i gang. Framleis ledige plassar i veke 27 og 33. Aktivitetane er gratis. «Først til mølla», så meld deg på ! Nytt ! 1.juli vert det tilbod om sykkelleik med Noregsmeister Eirik Ulltang !

Ferieavvikling helsetenestene i Kvam sommaren 2014

19. juni 2014 kl. 10:27 - Gudmund Øvsthus
F= ferie *= Sjå tekstdel

Sommaropning på rådhuset og biblioteka

16. juni 2014 kl. 08:20 - Frank Tangen
I tabellen under ser du opningstidene til biblioteka og rådhuset denne sommaren. Rådhuset går over til sommaropningstider (kl.10-14) frå og med måndag 16. juni.

Budsjett 2014 - økonomiplan 2014-2017

16. mai 2014 kl. 00:09 - Anita Hesthamar
Kvam heradsstyre vedtok 17. desember 2013 budsjett for 2014 og økonomiplanperioden 2014-2017. Budsjettdokumentet er no oppdatert med vedtaket og justerte økonomiske oversiktar i tråd med vedtaket.

Forbod mot open eld i utmark

22. april 2014 kl. 08:51 - Arthur Strømme
Forbod mot open eld i utmark Det er eit generelt forbod om å gjera opp eld i skog og mark frå 15.april til 15.september! Kvam herad v/brannsjefen kan gje løyve i særskilde høve, Vakttelefonen til brann og redningstenesta er 948 48 110. Du kan lesa meir om dette hos DSB. www.dsb.no

Innsamling av arkivmateriale frå lag- og organisasjonar

28. januar 2014 kl. 10:00 - Mary Ann Sørheim
Har laget ditt gamle møtebøker, arkiv, protokollar, lagsblad, vedtekter, fotomateriale, lokalhistoriske filmar osv ? Kulturkontoret vil gjerne arkivera dette materialet.

Kommunedelplanar

16. september 2013 kl. 13:18 - Heidi Ørjansen
Det er nyleg vedteken planprogram for følgjande kommunedelplanar:

KVAM 2024 - Ver med å utvikle Kvam vidare!

20. juli 2013 kl. 09:23 - Heidi E. Ørjansen
Kunngjering i medhald Plan- og bygnignslova § 11-12: Heradsstyret i Kvam har i sak 047/13 vedtatt planprogram for kommuneplan og at det skal lagast ny kommuneplan for Kvam. Kommuneplan = samfunnsdel + arealdel

Opningstider i Tolomarka gjenvinningsanlegg

2. januar 2012 kl. 07:18 - Frank Tangen
Mandag 10.00 - 18.00 Onsdag og fredag 10.00 - 15.00 Lørdag 10.00 - 15.00 Tlf. 55 52 71 65
FACEBOOK Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no