Lenke til artikkelinnhald - NyhendeLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
- Aksjon bustadbra..
- Dei fleste brann..
- Rådhuset stengje..
- Klyvevegen vert..
- Fantastisk forfa..
- Livslyst – meist..
- Kulturmidlar 201..
- Offentleg etters..
- Offentleg etters..
- Offentleg etters..
- Budsjett 2015 - ..
- Offentleg etters..
- Listeframlegg ti..
- Fiskefondet for ..
- Innsamling av ar..
- Opningstider i T..
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / nyhende /

Aksjon bustadbrann og heimebesøk

Utskriftsvenleg side Lagt ut 27. november 2014 kl. 16:11 av Arthur Strømme
Aksjon bustadbrann og heimebesøkFor å setja søkjelyset på branntryggleiken i heimen, vil me gjennomføra «Aksjon bustadbrann» dette året òg. Denne aksjonen vert innleia med «Røykvarslardagen» , som er den 1. desember, og me oppmodar til å gjennomføra sjekk av røykvarslarane i heimen denne dagen!
I veke 49, hovudsakleg i tida 2. til 5. desember, vil me banka på hjå 100 husstandar i heradet og tilby informasjon og ein enkel sjekk av brann- og el-tryggleiken i bustaden. Tilbodet er gratis og uforpliktande.Kvart besøk tek om lag 30 minutt og vil hovudsakleg gå føre seg ettermiddag og kveld for å treffa flest mogeleg heime. Kontrollen er ikkje eit normalt tilsyn, og det er heilt frivillig om ein vil ta i mot tilbodet om ein sjekk av branntryggleiken i heimen.

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak kampanjen. Representantar frå Kvam brann- og redningstenesta, feiartenesta og Kvam kraftverk ved elektrisitetstilsynet står for gjennomføringa.

http://www.sikkerhverdag.no/brann/ finn du nyttig informasjon om komfyrvakt og andre tiltak som vil betra branntryggleiken.
Meir informasjon om førebyggjande brannvern finn du elles på www.aksjonboligbrann.no og på Facebookside www.facebook.com/aksjonboligbrannDei fleste brannar heime startar på komfyren!

27. november 2014 kl. 15:42 - Arthur Strømme
Dei fleste brannar heime startar på komfyren! Har du komfyrvakt?
Så godt som alle komfyrbrannar skuldast menneskelege feil og ikkje tekniske feil ved produktet. Ved å installera komfyrvakt kan du hindra komfyrbrann. Komfyren vert då slått av dersom ein farleg situasjon oppstår.

Rådhuset stengjer tidleg tysdag 2.desember

27. november 2014 kl. 09:25 - Sigrid Laupsa
I samband med intern opplæring held rådhuset og sentralbordet stengt frå kl.13.45, tysdag 2.desember. Har du ærend så ta kontakt i god tid før me stengjer.

Klyvevegen vert stengt i periodar pga. sikringsarbeid

25. november 2014 kl. 15:00 - Leif Skår
Kvam herad i samarbeid med NVE skal utføra hastetiltak for å sikra Klyvevegen og tunet i Ørrevika mot nye skred. Arbeidet startar snarast råd og Klyvevegen vil verta periodevis stengt vekene 48 -51 (26.november - 19.desember). Stenging gjeld berre arbeidsdagar. Framdrifta for sikringsarbeidet er avhengig av verforholda, og kan ta lengre tid enn berekna. Oversikt over tidspunkt Klyvevegen vert stengt:
  • Veke 48 (onsdag - fredag) Delvis stengt i tida kl. 08.30 - 15.30. Kvar heile time vert vegen opna for trafikk.
  • Vekene 49 - 51 (måndag - fredag) Heilt stengt i tida 08.30 -11.00 og 11.30-15.30
Utanom desse tidene er vegen open for vanleg trafikk. Stenging på ettermiddagar vil skapa problem for skuleskyssen og me vil vurdera alternative løysingar frå veke 49.

Fantastisk forfattarbesøk på biblioteket

25. november 2014 kl. 12:52 - Ragna Helene Vestrheim
Fantastisk forfattarbesøk på biblioteket Torsdag 27.november kl 1900 kan du høyre to store forfattarar på biblioteket i Norheimsund. Frode Grytten og Pedro Carmona-Alvarez les og spelar frå eigne tekstar. Gratis og ope for alle! Velkomen!

Livslyst – meistringskurs for kreftpasientar og deira pårørande

20. november 2014 kl. 07:46 - Margrete Berge
Gjennom kurset får deltakarane kunnskap, verktøy og metodar som ein kan nytte til å håndtere kvardagen med kreftsjukdom. Kurset vert halde i Norheimsund.
  • Påmeldingsfrist: 16.01.2015
  • Kursdato: 28.01, 04.02 og 11.02.2015
  • Stad: Toloheimen
  • Last ned invitasjon (pdf)

Kulturmidlar 2014 - Utbetaling av tilskot

13. november 2014 kl. 11:24 - Mary Ann Sørheim
Illustrasjon av pengesedlar I samband med vedtak om tildeling av kulturmidlar 2014 (driftstilskot til kulturorganisasjonar,kulturhus, nærmiljøtiltak,leikeplassar og idrett ) er fristen for innsending av bilag og oppdatering på lagsportalen 30.11.14. Ein kan ikkje overføra tilskot til 2015. Dokumentasjon skal sendast postmottak@kvam.kommune.no. For meir informasjon, kontakt kulturkontoret v/Mary Ann Sørheim, 56 55 69 06 / 954 07 710, mars@kvam.kommune.no

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Norheimsund barnehage

11. november 2014 kl. 08:30 - Åsta Gjelland
NPB-utvalet har i møte den 29.10.14 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Norheimsund barnehage skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 088/14

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Strandebarm barnehage

11. november 2014 kl. 08:30 - Åsta Gjelland
NPB-utvalet har i møte den 29.10.14 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Strandebarm barnehage i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 086/14

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Sjydnahaugen barnehage, Øystese

11. november 2014 kl. 08:30 - Åsta Gjelland
NPB-utvalet har i møte den 29.10.14 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Sjydnahaugen barnehage i Øystese skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 087/14.

Budsjett 2015 - økonomiplan 2015-2018

4. november 2014 kl. 18:46 - Anita Hesthamar
Budsjett 2015 - økonomiplan 2015-2018 Rådmann Arild M. Steine la fram budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 i heradsstyret tysdag 4. november 2014

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Sjoaskår, Øystese

24. oktober 2014 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
NPB-utvalet har i møte den 24.09.14 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Sjoaskår gnr/bnr 44/280, 45/1 m.fl, Øystese i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 074/14

Listeframlegg til kommunestyrevalet 2015

15. oktober 2014 kl. 08:49 - Sigrid Laupsa
Kor mange kandidatar skal/kan førast opp på listene i Kvam?

Fiskefondet for Bergsdalsvassdraget og Flatabøelva

6. oktober 2014 kl. 14:30 - Sigrid Laupsa
Utlysing av fondsmidlar for 2014. Fondet skal nyttast til fiskefremjande tiltak i Bergsdalsvassdraget og Flatabøelva. Ifølgje vedtektene har fellestiltak og tiltak som kjem ålmenta til gode, prioritet. Grunngjevne søknadar med kostnadsoverslag, skal sendast til: Vaksdal kommune, Landbruksforvaltninga, Konsul Jebsensgt. 16, 5277 Dalekvam Søknadsfrist er 1.desember 2014. Fondsstyret

Innsamling av arkivmateriale frå lag- og organisasjonar

28. januar 2014 kl. 10:00 - Mary Ann Sørheim
Har laget ditt gamle møtebøker, arkiv, protokollar, lagsblad, vedtekter, fotomateriale, lokalhistoriske filmar osv ? Kulturkontoret vil gjerne arkivera dette materialet.

Opningstider i Tolomarka gjenvinningsanlegg

2. januar 2012 kl. 07:18 - Frank Tangen
Mandag 10.00 - 18.00 Onsdag og fredag 10.00 - 15.00 Lørdag 10.00 - 15.00 Tlf. 55 52 71 65
FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no