Lenke til artikkelinnhald - FørskulelærararLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Avdelingsleiarar..
- Ledige stillinga..
- Ledige stillinga..
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Førskulelærarar

Utskriftsvenleg side Lagt ut 27. april 2012 kl. 10:30 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Kvam herad har 10 barnehagar plassert frå Ålvik til Oma. Me har over hundre tilsette og me ønskjer oss fleire med på laget.


Saknr.12/568
Me søkjer førskulelærarar og kan tilby fast stilling eller vikariat. Me vil vera svært fleksible når det gjeld ønskje om stillingsstorleik. Oppmodar menn om å søkja.

Me søkjer deg som er glad i å arbeida med born både innomhus og i friluft. Du må ha godkjent utdanning som førskulelærar.

Meir informasjon om barnehagane våre finn du på: http://www.kvam.no/barnehage/

Kvam herad kan tilby:
Lokalt rekrutteringstillegg kr 30 000 for dei med mindre enn 10 års lønsansiennitet
Løn etter gjeldande tariffavtalar og lokalt lønssystem
Vi tilbyr deg ein interessant og utviklande jobb i gode arbeidsmiljø og eit godt fagmiljø
Gode pensjons- og forsikringsordningar
Tilsetjing på vanlege vilkår for kommunale arbeidstakarar

Ønskjer du og jobba som førskulelærar i Kvam herad og vil vite meir ?

Ta kontakt med: Barnehagesjef Mali Grete N. Aksnes, tlf. 56 55 30 55 – 971 77 627

Den som vert tilsett, må leggja fram politiattest av ny dato, denne skal ikkje leggjast ved søknaden.

Søknaden skal sendast via vårt digitale søknadssenter
Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen.Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert
Søknadssenter


Avdelingsleiarar - skule

20. mars 2015 kl. 00:00 - Anne Vestrheim
Kvam herad har ledig 2 stillingar som avdelingsleiar frå skuleåret 2015/16. Stillingane er p.t. ved Kvam ungdomsskule – som ligg i Øystese og har om lag 266 elevar.

Ledige stillingar i barnehagar i Kvam frå 01.08.2015

20. mars 2015 kl. 00:00 - Anne Vestrheim
I barnehagane i Kvam vert det ledig vikariat. Me søkjer pedagogiske leiar ,barnehagelærar, støttepedagog og barne- og ungdomsarbeidar som kan vera med å utvikle barnehagane i Kvam.

Ledige stillingar i grunnskulen i Kvam frå 01.08.2015

20. mars 2015 kl. 00:00 - Anne Vestrheim
I Kvam herad vert det ledige vikariat som lærar og elevassistent. Me søkjer godkjende lærarar og barne- og ungdomsarbeidarar som kan vera med å utvikla grunnskulen i Kvam.SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no