Lenke til artikkelinnhald - FørskulelærararLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Ingeniør geodata..
- Ergoterapeut - v..
- Helsefagarbeidar..
- Helsefagarbeidar..
- Helsefagarbeidar..
- Helgestillingar ..
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Førskulelærarar

Utskriftsvenleg side Lagt ut 27. april 2012 kl. 10:30 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Kvam herad har 10 barnehagar plassert frå Ålvik til Oma. Me har over hundre tilsette og me ønskjer oss fleire med på laget.


Saknr.12/568
Me søkjer førskulelærarar og kan tilby fast stilling eller vikariat. Me vil vera svært fleksible når det gjeld ønskje om stillingsstorleik. Oppmodar menn om å søkja.

Me søkjer deg som er glad i å arbeida med born både innomhus og i friluft. Du må ha godkjent utdanning som førskulelærar.

Meir informasjon om barnehagane våre finn du på: http://www.kvam.no/barnehage/

Kvam herad kan tilby:
Lokalt rekrutteringstillegg kr 30 000 for dei med mindre enn 10 års lønsansiennitet
Løn etter gjeldande tariffavtalar og lokalt lønssystem
Vi tilbyr deg ein interessant og utviklande jobb i gode arbeidsmiljø og eit godt fagmiljø
Gode pensjons- og forsikringsordningar
Tilsetjing på vanlege vilkår for kommunale arbeidstakarar

Ønskjer du og jobba som førskulelærar i Kvam herad og vil vite meir ?

Ta kontakt med: Barnehagesjef Mali Grete N. Aksnes, tlf. 56 55 30 55 – 971 77 627

Den som vert tilsett, må leggja fram politiattest av ny dato, denne skal ikkje leggjast ved søknaden.

Søknaden skal sendast via vårt digitale søknadssenter
Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen.Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert
Søknadssenter


Ingeniør geodata/landmåling

24. juni 2015 kl. 12:15 - Anne Vestrheim
Ledig stilling innan geodata og landmåling

Ergoterapeut - vikariat

24. juni 2015 kl. 12:10 - Anne Vestrheim
Me søkjer ein engasjert ergoterapeut til ledig vikariat.

Helsefagarbeidar – 80% stilling som nattevakt, Øystese

24. juni 2015 kl. 12:05 - Anne Vestrheim
Me søkjer helsefagarbeidar til fast stilling i Nattevaktsteamet i Pleie og omsorg – Øystese.

Helsefagarbeidarar – kvilande nattevakt i bufellesskap

24. juni 2015 kl. 12:00 - Anne Vestrheim
Pleie og omsorg søkjer helsefagarbeidarar til faste stillingar som kvilande nattevakt i bufellesskap - Øystese.

Helsefagarbeidar – 80% stilling natt i Strandebarm

24. juni 2015 kl. 11:55 - Anne Vestrheim
Pleie og omsorg - Strandebarm søkjer helsefagarbeidar til fast nattevaktstilling.

Helgestillingar i Pleie og omsorg - sone Strandebarm

24. juni 2015 kl. 11:50 - Anne Vestrheim
Pleie og omsorg søkjer helsefagarbeidarar til ledige helgestillingar i Strandebarm.SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no