Lenke til artikkelinnhald - Kyrkjegardsarbeidar i 100% stillingLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Vil du verta vår..
- Leiar ved Kvam r..
- Sjukepleiar i 80..
- Vernepleiar i 10..
- Sjukepleiar i 50..
- Kyrkjegardsarbei..
- Leiar for barnek..
- Ledige stillinga..
- Helsesøster - 10..
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Kyrkjegardsarbeidar i 100% stilling

Utskriftsvenleg side Lagt ut 19. juni 2017 kl. 09:41 av Olav Skeie Lid
logo
Vår gode kyrkjegardsarbeidar sluttar hjå oss til hausten, og me søkjer hans etterfylgjar. Me har difor ledig stilling som kyrkjegardsarbeidar i 100% stilling, med tilsetjing 20. august 2017.
 • Søknadsfrist: 1. juli 2017.


Arbeidsoppgåver

 • Primæroppgåva er å ha ansvar for å opna og kasta att graver ved våre 6 kyrkjegardar. Det er om lag 85 gravferder i Kvam kvart år.
 • I tillegg vil stillinga innebera anna drifts- og vedlikehaldsansvar på kyrkjegardane i Kvam.
 • Kyrkjegardsarbeidaren vil også samarbeida tett med kyrkjetenarane om vedlikehaldsarbeid på kyrkjene våre.


Personlege eigenskapar

 • Du er fleksibel og robust
 • Du er sjølvstendig.
 • Du har stå-på-vilje og godt humør
 • Du må til tider tola periodar med stort press i arbeidet
 • Du har evne til møta menneske i sårbare livssituasjonar


Arbeidsstad – og vilkår

 • Oppmøtestad er Øystese kyrkjegard.
 • Du disponerer fellesrådet sin bil i arbeidet, samt minigravar på hengjar.


Kvalifikasjonar

 • Sertifikat kl B, samt for biltilhengjar
 • Evne til å arbeida nøyaktig og trygt, og utføra arbeidet med høg kvalitet.
 • Erfaring med praktisk arbeid
 • Kreativ og konstruktiv i møte med utfordringar
 • Ein stor fordel om du er maskinkunnig


Me tilbyr

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Løn etter tariffavtale/kvalifikasjonar
 • Gode medarbeidarar


Vanlege lover og reglar innan arbeidslivet og Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon sitt tariffområde gjeld. Pensjonsordning i KLP, Prøvetid: 6 mnd.

Spørsmål kan rettast til:
Kyrkjeverja i Kvam, telefon 56 55 17 45, mob: 41400035 , e-post: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net .

Søknad med kopi av vitnemål og CV kan sendast til:

Kyrkjeleg fellesråd i Kvam
Postboks 39, 5601 NorheimsundVil du verta vår nye fagansvarlege for vedlikehald av bygg?

22. juni 2017 kl. 15:35 - Anne Vestrheim
Avdelinga innan FDV bygg i Kvam herad er delt i forvaltning, drift, vedlikehald, reinhald, tekniske anlegg og utvikling. Bygg og eigedomsdrift er knytt til Teknisk eining, med totalt ca.50 tilsette. Denne stillinga har ansvar for planlegging og gjennomføring av vedlikehald på ca. 65.000m2 BRA med bygningsmasse, samt enkel prosjektering og byggeleiing. Då vår dyktige vedlikehaldsleiar snart pensjonerer seg, søkjer me no etter ein erstattar.

Leiar ved Kvam rehabiliterings- og behandlingsavdeling

22. juni 2017 kl. 15:30 - Anne Vestrheim
Søkjer du nye utfordringar? Spennande leiarstilling ledig.

Sjukepleiar i 80 % stilling

22. juni 2017 kl. 15:15 - Anne Vestrheim
Vil du bli med på laget? Me søkjer etter ny sjukepleiarkollega.

Vernepleiar i 100 % vikariat

22. juni 2017 kl. 15:10 - Anne Vestrheim
I Kalhagen bufellesskap søkjer me etter vernepleiar til ledig vikariat.

Sjukepleiar i 50 % stilling

22. juni 2017 kl. 15:04 - Anne Vestrheim
Me søkjer ny sjukepleiarkollega til ledig stilling ved avdeling "Firkløveren" i sone Norheimsund.

Leiar for barnekor i Øystese

13. juni 2017 kl. 06:28 - Olav Skeie Lid, kyrkjeverje
Logo Kvam kyrkjer 20% stilling ledig frå 1. august. Minikor: 1.-3. klasse, Aspirantkor: 4.-7. klasse. Kora er tilslutta Ung Kyrkjesong.

Ledige stillingar i Kvam brann- og redningsteneste

7. juni 2017 kl. 14:40 - Anne Vestrheim
LogoKvam brann- og redningsteneste er organisert med deltidspersonell tilknytt brannstasjonane på Oma, i Norheimsund, Øystese og i Ålvik. Oma har ikkje vaktordning, men heile styrken vert kalla ut ved varsling. I samband med høgtider og feriar vert styrken organisert med vakt. Beredskapsområdet er ytre del av heradet, frå Ljones til grensa mot Kvinnherad og mot Fusa. Styrken er pr. i dag på 11 personar. Norheimsund og Øystese har kontinuerleg dreiande vaktordning. Beredskapsstyrken er organisert med 5 vaktlag, kvart på 5 personar. Styrken er pr. i dag på 24 personar. Beredskapsområdet er midtre del av heradet – avgrensa mot vest til grensa mot Samnanger. For Ålvik har Kvam sløkkjeavtale med Elkem Bjølvefossen A/S, utan vaktordning, men heile styrken vert kalla ut ved varsling. Beredsskapsområdet er indre del av heradet, frå Fykse til grensa mot Granvin. Styrken er pr. i dag på 16 personar.

Helsesøster - 100 % vikariat

2. mai 2017 kl. 10:00 - Anne Vestrheim
Helsestasjonar og skulehelseteneste i Kvam er organisert i Kvam familie- og læringssenter under Oppveksteininga. Me har helsestasjonar i Ålvik, Øystese, Norheimsund og Strandebarm. Me har ansvar for skulehelsetenesta på 6 barneskular, to ungdomskular og tre vidaregåande skular, samt helsestasjon for flyktningar, ungdom og reisevaksine. Me søkjer helsesøster til ledig vikariat:


Legevakt 116117


SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no