Lenke til artikkelinnhald - Ledige stillingarLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Innkjøpsansvarle..
- Tilkallingsvikar..
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Innkjøpsansvarleg/controller

Utskriftsvenleg side Lagt ut 8. oktober 2014 kl. 10:18 av Anne Vestrheim
Søknadssenter

Sak. 14/1110

Stillinga inngår i avdeling for «Avtale og analyse» i Stabseininga, der 8 tilsette arbeider med kontraktsarbeid, juridiske problemstillingar, politisk sekretariat, rådgjeving, innkjøp og økonomioppgåver i heile organisasjonen. Stillinga er ei 100% fast stilling og ledig frå 01.01.2015.

Hovudarbeidsoppgåver
- innkjøpsansvarleg
- controllerarbeid knytt til rekneskap og budsjett
- analyse og rådgjeving i økonomisaker for leiarar m/budsjettansvar
- utvikling og vedlikehald av internkontrollsystem

Kvalifikasjonar
- minimum 3-års økonomisk utdanning frå universitet eller høgskule
- erfaring frå økonomiarbeid er ynskjeleg, men nyutdanna er velkomne til å søkje
- god IT - kompetanse
- er fleksibel, effektiv og løysingsorientert
- meistre norsk skriftleg og munnleg

I Kvam herad legg me vekt på at tilsette er:
- serviceinnstilt og imøtekomande
- tek ansvar og er profesjonelle
- samarbeider med andre
- deler kompetanse og er nytenkjande

Me kan tilby:
- løn etter avtale
- gode pensjons-/og forsikringsordningar
- godt fagleg og sosialt miljø

For nærare informasjon kontakt Stabs- og økonomisjef Anita Hesthamar tlf. 916 17 909 eller
e-post: anhe@kvam.kommune.no

Søknadsfrist 27. oktober 2014

Søk via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.


Søknadssenter


Tilkallingsvikarar – skule/barnehage

Lagt ut 8. oktober 2014 kl. 10:16 av Anne Vestrheim
Me ønskjer deg med på laget for å gjera barnehagen og skulen i Kvam enno betre!

Innkjøpsansvarleg/controller

8. oktober 2014 kl. 10:18 - Anne VestrheimLENKER
NAV  - vert opna i nytt vindauge NAV

SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no