Lenke til artikkelinnhald - Ledige stillingarLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Tilkallingsvikar..
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Tilkallingsvikarar – skule/barnehage

Utskriftsvenleg side Lagt ut 8. oktober 2014 kl. 10:16 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Me ønskjer deg med på laget for å gjera barnehagen og skulen i Kvam enno betre!


Sak. 14/1082

Kvam har 6 skular og 9 kommunale barnehagar som er i stadig utvikling. Me søkjer tilkallingsvikarar som kan vikariere for våre faste tilsette ved sjukdom og anna fråvær. Vikarbehovet er for tida størst i skular og barnehagar knytt til ytre og indre del av heradet, som Oma, Strandebarm, Tørvikbygd og Ålvik og Fykse.

Meir informasjon om dei aktuelle skulane finn du på: www.strandebarm.skule.no www.torvikbygd.skule.no www.alvik.skule.no

Barnehagane i Kvam: www.kvam.no/barnehage/


Ønskjer du meir informasjon om det å vera tilkallingsvikar, er du velkomen til å kontakta:

Barnehage
Oma og Strandebarm, styrar Marit Linga – 56 5 568 60 / 482 68 523
Tørvikbygd, styrar Ann-Kristin Strømme Bråthen – 56 55 68 03
Fykse, styrar Ingunn Mo – 56 55 78 37 / Turid Bang – 56 55 57 75
Ålvik, styrar Hanne Jørgensen – 56 55 68 00

Skule
Strandebarm skule, rektor Tommy-Renè Stordal – 56556871/ 907 54 142
Tørvikbygd skule, rektor Per Røberg - 56 55 68 53/ 95 03 41 33
Ålvik skule, rektor Ester Hauger - 56 55 68 31/ 90 64 14 01Kvalifikasjonar

Me ønskjer at du:
- har lærar, barnehagelærar eller anna relevant pedagogisk utdanning
- har fagbrev i barne og ungdomsarbeidarfaget
- er student innan relevant fagområde
- har relevant arbeidspraksis eller trur du vil trives med å arbeida med born

I Kvam herad legg me vekt på at tilsette er:
• Serviceinnstilt og imøtekomande
• Tek ansvar og er profesjonell
• Samarbeider med andre
• Deler kompetanse og er nytenkjande

Me ønskjer fleire menn i barnehagane og vil oppfordra dei om å søkja!

* Ved nytilsetjing skal den tilsette levere politiattest utan merknader, denne skal ikkje leggjast ved søknaden. Attesten må ikkje vera eldre enn 3 månader.


Me kan tilby

- løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem
- gode pensjons- og forsikringsordningar
- interessant samarbeid i lag med fagleg gode kollega


Søk via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.

Velkomen som søkjar!

Søknadssenter

LENKER
NAV  - vert opna i nytt vindauge NAV

SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no