Lenke til artikkelinnhald - Ledige stillingarLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Helgestillingar..
- Helsefagarbeidar..
- Sjukepleiarstill..
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Helgestillingar

Utskriftsvenleg side Lagt ut 19. november 2015 kl. 14:40 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Ledige helgestillingar ved Kvam Rehabilitering og behandlingsavdeling.


Sak.15/1210

Det er ledig to helgestillingar som begge for tida er knytt til arbeid ved Kvam Rehabilitering og behandlingsavdeling. Stillingane er ledige frå 04.01.2016 og inneber for tida turnus med arbeid tredje kvar helg. Stillingane kan kombinerast med å vera sjukevikar og vikar ved høgtid og ferie.

Kvam Rehabilitering og behandlingsavdeling er ei korttidsavdeling med plass til 16 pasientar. Me tek imot pasientar for rehabilitering, behandling, utredning og palliasjon. I tillegg har me dialysesatelitt som tilbyr poliklininsk behandling x 3 dagleg per veke.
Frå 04.01.16 vert det opna ØH-tilbod i kommunen og 1 seng på KRB skal nyttast til dette formålet.

Som tilsett på KRB vert du del av eit godt fagmiljø der me arbeider i team med sjukepleiarar, fagarbeidarar, institusjonskokk, fysioterapeutar, ergoterapeutar og lege.
Du må vera fleksibel, løysningsorientert og ha gode kommunikasjons og samarbeidsevner. Godt humør, positiv innstilling og evne til å takla travle dagar er viktige eigenskapar i vår avdeling.


Kvalifikasjonar:
Me ønskjer søkjarar med erfaring innan helsefag/pleie eller som er under helsefagleg utdanning.

I Kvam herad legg me vekt på at tilsette er:
• Serviceinnstilt og imøtekomande
• Tek ansvar og er profesjonelle
• Samarbeider med andre
• Deler kompetanse og er nytenkjande

Me tilbyr:
Faglege utfordringar, interessante arbeidsoppgåver og godt arbeidsmiljø
Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem
Gode pensjons-/og forsikringsordningar

Vil du vite meir om stillingane er du velkomen til å kontakta: avdelingsleiar Ingegjerd Pedersen Lid Tlf.56558606 / 974 23 286, E-post: inpl@kvam.kommune.no

Søknadsfrist: 6. desember 2015

Søk via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.

Søknadssenter


Helsefagarbeidarstillingar

Lagt ut 19. november 2015 kl. 14:35 av Anne Vestrheim
Kvam Rehabilitering og behandlingsavdeling søkjer engasjerte helsefagarbeiarar.


Sjukepleiarstillingar

Lagt ut 19. november 2015 kl. 14:30 av Anne Vestrheim
Kvam Rehabilitering og behandlingsavdeling søkjer engasjerte sjukepleiarar.

Helgestillingar

19. november 2015 kl. 14:40 - Anne Vestrheim
Ledige helgestillingar ved Kvam Rehabilitering og behandlingsavdeling.

Helsefagarbeidarstillingar

19. november 2015 kl. 14:35 - Anne Vestrheim
Kvam Rehabilitering og behandlingsavdeling søkjer engasjerte helsefagarbeiarar.


Legevakt 116117


SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no