Lenke til artikkelinnhald - Ledige stillingarLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Ledige sjukeplei..
- Vernepleiar - vi..
- Helsefagarbeidar..
- Ringevikarar til..
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Ledige sjukepleiarstillingar i Nattevaktsteamet

Utskriftsvenleg side Lagt ut 19. oktober 2017 kl. 15:15 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Me søkjer sjukepleiararar til Nattevaktsteamet i Øystese


Sak. 17/1571 – 80 % fast stilling, ledig frå 15.01.2018.

Sak. 17/1572 – 80 % vikariat, ledig frå 08.01.2018 – 30.09.2018

Sak. 17/1573 – 80 % vikariat, ledig frå 15.01.2018 – 31.12.2018. Deler av denne stillinga er årsarbeidstid (54 % fast og 26 % årsarbeidstid).

Stillingane er for tida knytt til turnus med arbeid kvar 3. helg og med arbeid på Øysteseheimen, Mikjelsflaten og i heimetenesta.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:
Norsk autorisasjon som sjukepleiar
Det er ønskjeleg at du har interesse for og/eller erfaring med demensomsorg, menneske med psykisk utviklingshemming eller rus/psykiatri
Du må kunne arbeida sjølvstendig
Førarkort for bil er naudsynt

Me ønskjer at medarbeidarar i Kvam herad skal:
• vera serviceinnstilt og imøtekomande
• ta ansvar og vera profesjonelle
• samarbeida med andre
• dela kompetanse og vera nytenkjande

Alle som yter tenester etter helse og omsorgstenestelova skal frå 1. januar 2017 levera politiattest. Den som vert tilsett må derfor leggja fram politiattest av ny dato, denne skal ikkje leggjast ved søknaden.

Me kan tilby:
Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem
Gode pensjons-/og forsikringsordningar
Fagleg godt arbeidsmiljø

Kontaktperson:gruppeleiar Margunn Lofthus 56558505– 974 84 612, E-post: marlof@kvam.kommune.no

Søknadsfrist: 5. november 2017

Søk via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnertGenerell informasjon:
Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) og ønskjer å leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta.

Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.

Lenke: http://felles
Søknadssenter


Vernepleiar - vikariat

Lagt ut 19. oktober 2017 kl. 15:10 av Anne Vestrheim
Kalhagen bufellesskap søkjer vernepleiar til:

Helsefagarbeidar - natt

Lagt ut 19. oktober 2017 kl. 15:05 av Anne Vestrheim
Me søkjer helsefagarbeidar til vikariat i Nattevaktsteamet i Øystese.

Ringevikarar til barnehage

Lagt ut 19. oktober 2017 kl. 15:00 av Anne Vestrheim
- vil du vera ringevikar hjå oss?

Ledige sjukepleiarstillingar i Nattevaktsteamet

19. oktober 2017 kl. 15:15 - Anne Vestrheim
Me søkjer sjukepleiararar til Nattevaktsteamet i Øystese

Vernepleiar - vikariat

19. oktober 2017 kl. 15:10 - Anne Vestrheim
Kalhagen bufellesskap søkjer vernepleiar til:

Helsefagarbeidar - natt

19. oktober 2017 kl. 15:05 - Anne Vestrheim
Me søkjer helsefagarbeidar til vikariat i Nattevaktsteamet i Øystese.


Legevakt 116117


SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no