Lenke til artikkelinnhald - Ledige stillingarLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Psykiatrisk sjuk..
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Psykiatrisk sjukepleiar

Utskriftsvenleg side Lagt ut 11. mai 2015 kl. 09:00 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Avdeling rus og psykisk helse er organisert som eiga avdeling i Helse og omsorg. Avdelinga har 3,5 årsverk psykiatrisk sjukepleie, , kommunepsykolog, ruskonsulent og miljøarbeidarar.

Me søkjer:Psykiatrisk sjukepleiar

Sak.15/561

Ledig 100 % stilling som psykiatrisk sjukepleiar i avdeling psykisk helse, frå 15.08.2015
Primæroppgåva er brukarkontakt til vaksne personar med ulike psykiske vanskar (samtaleterapi, oppfølging mm), undervisning og veiledning av anna helsepersonell.
Avdelinga har heile kommunen som arbeidsfelt og samarbeidar mellom anna med lege, Pleie og omsorg, spesialisthelsetenesta og NAV.

Kvalifikasjonar og eigenskapar for stillinga:
Sjukepleiar med vidareutdanning i psykisk helsearbeid

Me søkjer ein person med røynsle frå psykisk helsearbeid og interesse for fagfeltet. Du må kunne arbeida sjølvstendig, vera fleksibel og ha evne til å samarbeida med ulike fagfolk.

Søkjar må kunne disponere eigen bil i tenesta. Personlege eigenskapar vert vektlagd.

For nærare informasjon om stillinga, ta kontakt med:
Anne Merete Flekstad Vik, avdelingsleiar rus og psykisk helse 56 55 30 92/ 97 60 31 30
Epost: annevi@kvam.kommune.no


Me kan tilby:
- løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem
- gode pensjons-/og forsikringsordningar
- godt arbeidsmiljø

Søknadsfrist: 29.05.2015

Søknaden skal sendast via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.


Søknadssenter

SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no