Lenke til artikkelinnhald - Ledige stillingarLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Arbeidsrettleiar..
- Fagleiar ..
- Prosjekt- og byg..
- Vernepleiar - vi..
- Hardangerrådet s..
- Helsefagarbeidar..
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Arbeidsrettleiar

Utskriftsvenleg side Lagt ut 21. januar 2015 kl. 09:40 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Nav Kvam søkjer arbeidsrettleiar

Sak.15/89

Nav Kvam har ledig 100% stilling som arbeidsrettleiar.

Nav Kvam er iferd med å byggja opp ei avdeling som skal sikra aktivitet og arbeidsretta tiltak. Hovudmålet er å få fleire i aktivitet eller ordinært arbeid. Avdelinga skal ha eit særskild fokus på aktivitet for sosialhjelp.

Arbeidsrettleiar skal kartleggja og dokumentera arbeidsevne for personar som er stønadsmottakarar og ha som mål å gjera dei i stand til å delta i ordinært arbeidsliv. Arbeidsrettleiar skal ha eit fokus på god folkehelse, og fysisk aktivitet skal vera ein del av tilbodet. God kunnskap om arbeidsmarknaden i Kvam og tett samarbeid med næringslivet i kommunen er viktig.

Hovudarbeidsoppgåver:
Tilretteleggja arbeid, setja deltakarar inn i arbeidsoppgåver, og kontrollera at arbeidet vert utført tilfredstillande i høve faglege krav.
Avklara og dokumentera deltakarane si arbeidsevne.
Formidla deltakarar inn i ordinært arbeidsliv eller utdanning.
Planlegga og driva fysisk aktivitet med brukarar.
Byggja relasjonar til lokalt næringsliv.

Ønskjelege kvalifikasjonar
- min. fagutdanning innan tekniske fag, helse, sosialfag eller anna relevant fagområde
- gode samarbeidsevner
- erfaring frå arbeid med ungdom/unge vaksne.
- interesse for sosialt arbeid
- evne til motivasjons- og utviklingsarbeid.
- kompetanse innan planlegging og gjennomføring av fysisk aktivitet.

I Kvam herad ønskjer me at medarbeidarane er:
- serviceinnstilte og imøtekomande
- deler kompetanse og er nytenkjande
- tek ansvar og er profesjonelle
- samarbeider med andre

Me kan tilby:
- spennande og meiningsfylte arbeidsoppgåver
- eit aktivt og engasjert arbeidsmiljø
- lønn etter tariff – og lokalt lønnssystem
- gode pensjons- og forsikringsordningar

Nærare opplysningar om stillinga får du ved å venda deg til Nav-leiar Terje Langeland tlf: 975 64 258 epost: terje.langeland@nav.no

Søknadsfrist: 15. februar 2015

Søk via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.

Søknadssenter


Fagleiar

Lagt ut 21. januar 2015 kl. 09:35 av Anne Vestrheim
Det er ledig 100% stilling som fagleiar for flyktningtenesta. Fagleiar har ansvar for dagleg drift og fagutvikling innan flyktningtenesta, pt organisert ved Nav Kvam.

Prosjekt- og byggjeleiar

Lagt ut 21. januar 2015 kl. 09:30 av Anne Vestrheim
FDV Bygg innan teknisk eining i Kvam Herad har ledig 100% stilling som prosjekt- og byggjeleiar. Til stillinga ligg det ansvar for planlegging og gjennomføring av nye byggeprosjekt.

Vernepleiar - vikariat

Lagt ut 21. januar 2015 kl. 09:25 av Anne Vestrheim
Kalhagen bufellesskap søkjer:

Hardangerrådet søkjer dagleg leiar

Lagt ut 20. januar 2015 kl. 09:59 av Trude Rinaldo
Hardangerrådet søkjer dagleg leiarHardangerrådet iks er interkommunalt samarbeidsorgan og Regionråd for dei 7 kommunane/herada Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam Odda, Ullensvang og Ulvik. Dagleg leiar er ansvarleg for dagleg drift og utviklingsarbeidet i Hardangerrådet iks og rapporterer til styret og til Representantskapet/Regionrådet. Hardangerrådet har to fast tilsette og leiger inn prosjektmedarbeidarar etter behov.

Helsefagarbeidarar

Lagt ut 13. januar 2015 kl. 13:46 av Anne Vestrheim
Pleie og omsorg – Norheimsund søkjer helsefagarbeidarar til ledige vikariat.

Arbeidsrettleiar

21. januar 2015 kl. 09:40 - Anne Vestrheim
Nav Kvam søkjer arbeidsrettleiar

Fagleiar

21. januar 2015 kl. 09:35 - Anne Vestrheim
Det er ledig 100% stilling som fagleiar for flyktningtenesta. Fagleiar har ansvar for dagleg drift og fagutvikling innan flyktningtenesta, pt organisert ved Nav Kvam.

Prosjekt- og byggjeleiar

21. januar 2015 kl. 09:30 - Anne Vestrheim
FDV Bygg innan teknisk eining i Kvam Herad har ledig 100% stilling som prosjekt- og byggjeleiar. Til stillinga ligg det ansvar for planlegging og gjennomføring av nye byggeprosjekt.

Vernepleiar - vikariat

21. januar 2015 kl. 09:25 - Anne Vestrheim
Kalhagen bufellesskap søkjer:

Hardangerrådet søkjer dagleg leiar

20. januar 2015 kl. 09:59 - Trude Rinaldo
Hardangerrådet søkjer dagleg leiar Hardangerrådet iks er interkommunalt samarbeidsorgan og Regionråd for dei 7 kommunane/herada Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam Odda, Ullensvang og Ulvik. Dagleg leiar er ansvarleg for dagleg drift og utviklingsarbeidet i Hardangerrådet iks og rapporterer til styret og til Representantskapet/Regionrådet. Hardangerrådet har to fast tilsette og leiger inn prosjektmedarbeidarar etter behov.LENKER
NAV  - vert opna i nytt vindauge NAV

SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no