Lenke til artikkelinnhald - Ledige stillingarLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Vernepleiarar..
- Helsefagarbeidar..
- Pleiemedarbeidar..
- Kommunepsykolog..
- Pedagogisk leiar..
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Vernepleiarar

Utskriftsvenleg side Lagt ut 17. september 2014 kl. 14:03 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Pleie og omsorg - bufellesskap i Øystese søkjer vernepleiarar

Vernepleiar – 100% fast stilling
Sak.14/828
Me søkjer vernepleiar til 100% fast stilling. Ledig frå 12. januar 2015 og for tida knytt til arbeid i bufellesskap for menneske med utviklingshemming i gruppe 6 og 7 i Øystese, Pleie og omsorg.


Vernepleiar – 100% vikariat
Sak.14/997
Me søkjer vernepleiar til 100% vikariat. Ledig frå 1. desember 2014 – 1. oktober 2015. Stillinga er for tida knytt til arbeid i bufellesskap for menneske med utviklingshemming i gruppe 6 og 7 i Øystese, Pleie og omsorg.


Begge stillingane har turnusarbeid med arbeid på dag/kveld og kvar 4. helg.
Vernepleiaren vil ha hovudansvar for fagleg oppfylging av enkeltvedtak, rettleiing av personell, ansvar for medikamenthandtering og tverrfagleg samarbeid med andre involverte instansar.

Kvalifikasjonar
Godkjent vernepleiarutdanning er ønskjeleg, men søkjarar med annan sosialfagleg høgskuleutdanning er også velkomne til å søkja.

*Den som vert tilsett, må leggja fram politiattest av ny dato, denne skal ikkje leggjast ved søknaden!

I Kvam herad legg me vekt på at tilsette er
• Serviceinnstilt og imøtekomande
• Tek ansvar og er profesjonelle
• Samarbeider med andre
• Deler kompetanse og er nytenkjande

Spørsmål kan rettast til: gruppeleiar Kjersti Soldal - 948 86 215 eller Else Henriksen – 901 84 551

Me kan tilby
Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem
Gode pensjons-/og forsikringsordningar

Søknadsfrist: 5. oktober 2014

Søk via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.


Søknadssenter


Helsefagarbeidar

Lagt ut 17. september 2014 kl. 14:00 av Anne Vestrheim
Pleie og omsorg - heimetenesta i Norheimsund søkjer helsefagarbeidar

Pleiemedarbeidar

Lagt ut 17. september 2014 kl. 13:59 av Anne Vestrheim
Pleie og omsorg - bufellesskap i Øystese søkjer pleiemedarbeidar

Kommunepsykolog

Lagt ut 3. september 2014 kl. 13:25 av Anne Vestrheim
Kvam har fått tilskot frå Helsedirektoratet til rekruttering av psykolog til den kommunale helse- og omsorgstenesta med følgjande målsetjing : «Psykologkompetansen skal styrkes i de kommunale helse- og omsorgstenestene. Det er et sentralt mål at psykologene skal bidra til å styrke det samlede kommunale arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet, herunder forebygging og tidlig intervensjon, samt behandling av psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer. Psykologene skal samarbeide med relevante aktører i kommunen og spesialisthelsetjenesten».

Pedagogisk leiar

Lagt ut 3. september 2014 kl. 13:20 av Anne Vestrheim
Strandebarm barnehage har ledig 2 stk. vikariat som pedagogisk leiar.

Vernepleiarar

17. september 2014 kl. 14:03 - Anne Vestrheim
Pleie og omsorg - bufellesskap i Øystese søkjer vernepleiarar

Helsefagarbeidar

17. september 2014 kl. 14:00 - Anne Vestrheim
Pleie og omsorg - heimetenesta i Norheimsund søkjer helsefagarbeidar

Pleiemedarbeidar

17. september 2014 kl. 13:59 - Anne Vestrheim
Pleie og omsorg - bufellesskap i Øystese søkjer pleiemedarbeidar

Kommunepsykolog

3. september 2014 kl. 13:25 - Anne Vestrheim
Kvam har fått tilskot frå Helsedirektoratet til rekruttering av psykolog til den kommunale helse- og omsorgstenesta med følgjande målsetjing : «Psykologkompetansen skal styrkes i de kommunale helse- og omsorgstenestene. Det er et sentralt mål at psykologene skal bidra til å styrke det samlede kommunale arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet, herunder forebygging og tidlig intervensjon, samt behandling av psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer. Psykologene skal samarbeide med relevante aktører i kommunen og spesialisthelsetjenesten».LENKER
NAV  - vert opna i nytt vindauge NAV

SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no