Lenke til artikkelinnhald - Ledige stillingarLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Sakshandsamar NA..
- Innkjøpskonsulen..
- Sjukepleiar..
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Sakshandsamar NAV Kvam

Utskriftsvenleg side Lagt ut 13. januar 2017 kl. 15:00 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Kvam herad har 8500 innbyggjarar og ligg i hjartet av Hardanger.
NAV Kvam, med sine 18 medarbeidarar, er ein viktig samfunnsaktør for gjennomføring av arbeids- /og velferdspolitikken i heradet. Gjennom innsatsen vår skal fleire få mogelegheit til å vera i arbeid, delta i samfunnet og vera sikra inntekt. Dette får me til ved å gjennomføra aktivitsplikt for sosialhjelpsmottakarar.

Me ser etter deg med pågangsmot og engasjement, og som ynskjer å gjera ein forskjell.Sakshandsamar NAV Kvam

Sak 17/92


Ledig frå snarast 100 % stilling som sakshandsamar, for tida ved NAV Kvam - sosialtenesta. Arbeidsoppgåver er særleg knytta til sakshandsaming innan økonomisk sosialhjelp.

Me kan tilby:
• Godt arbeidsmiljø
• Utfordrande oppgåver på eit viktig samfunnsområde
• Tverrfagleg arbeidsmiljø med gode kollega som er flinke til å samarbeida for å finna gode løysingar
• Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem
• Gode pensjons-/og forsikringsordningar

Kvalifikasjonskrav:
• Relevant universitets- eller høgskuleutdanning
• Erfaring frå tilsvarande arbeid er ønskjeleg
• Du må trivast med teamarbeid og samtidig ta ansvar for eiga læring og utvikling
• Du må lika og arbeida med menneske og sjå verdien av å gje menneske mogelegheiter. Du må ha god kommunikasjonsevne
• Du må kunne arbeida effektivt, strukturert og målretta

Me ønskjer at medarbeidarane i Kvam herad skal:
• vera imøtekomande og serviceinnstilte
• ta ansvar og vera profesjonelle
• dela kompetanse og vera nytenkjande
• samarbeida med andre

Spørsmål om stillinga kan rettast til NAV leiar Terje Langeland - 975 64 258

Søknadsfrist: 1. februar 2017

Søk via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.


Generell informasjon:
Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) og ønskjer å leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta.

Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.


Lenke: http://felles
Søknadssenter


Innkjøpskonsulent/controller

Lagt ut 11. januar 2017 kl. 11:40 av Anne Vestrheim
Søkjer du nye utfordringar? Me kan tilby spennande stilling som vikar for vår controller/innkjøpskonsulent!

Sjukepleiar

Lagt ut 11. januar 2017 kl. 11:36 av Anne Vestrheim
Vil du bli med på laget? Me søkjer etter ny sjukepleiarkollega.

Sakshandsamar NAV Kvam

13. januar 2017 kl. 15:00 - Anne Vestrheim
Kvam herad har 8500 innbyggjarar og ligg i hjartet av Hardanger.
NAV Kvam, med sine 18 medarbeidarar, er ein viktig samfunnsaktør for gjennomføring av arbeids- /og velferdspolitikken i heradet. Gjennom innsatsen vår skal fleire få mogelegheit til å vera i arbeid, delta i samfunnet og vera sikra inntekt. Dette får me til ved å gjennomføra aktivitsplikt for sosialhjelpsmottakarar.

Me ser etter deg med pågangsmot og engasjement, og som ynskjer å gjera ein forskjell.


Innkjøpskonsulent/controller

11. januar 2017 kl. 11:40 - Anne Vestrheim
Søkjer du nye utfordringar? Me kan tilby spennande stilling som vikar for vår controller/innkjøpskonsulent!


Legevakt 116117


SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no