Lenke til artikkelinnhald - Ledige stillingarLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Helsefagarbeidar..
- Ledige barnehage..
- Ledige lærarstil..
- Helsefagarbeidar..
- Helsefagarbeidar..
- Vil du bli vår n..
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Helsefagarbeidarar - 60 % og 50 % fast stilling

Utskriftsvenleg side Lagt ut 23. mars 2017 kl. 00:10 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Vil du bli med på laget? Me søkjer etter nye kollegaer.

Sak 17/460

Det vert ledig 60 % og 50 % fast stilling som helsefagarbeidar frå 01.05.2017 i pleie og omsorg, for tida i gruppe 2 i Norheimsund. Gruppe 2 har ansvar for heimetenester, både i omsorgsbustad og ute i heimen. Praktisk bistand/heimehjelpsoppdrag er ein del av arbeidet. Stillinga er for tida knytt til turnus med arbeid 3. kvar helg.

Kvalifikasjonar:
• norsk autorisasjon som helsefagarbeidar
• du må kunne arbeida sjølvstendig og vera fleksibel
• god norsk kunnskap både munnleg og skriftleg
• du må ha førarkort for bil

Me ønskjer at medarbeidarane i Kvam herad skal:
• vera imøtekomande og serviceinnstilte
• ta ansvar og vera profesjonelle
• dela kompetanse og vera nytenkjande
• samarbeida med andre

Alle som yter tenester etter helse og omsorgstenestelova skal frå 1. januar 2017 levera politiattest. Den som vert tilsett må derfor leggja fram politiattest av ny dato, denne skal ikkje leggjast ved søknaden.

Kontaktpersonar: Gruppeleiar Anne Martha Oma tlf. 56556423/ 902 54 038, e-post: amaoma@kvam.kommune.no eller pleie og omsorgsleiar Elfrid Oma, tlf. 906 81 038

Me tilbyr:
Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem
Gode pensjons-/og forsikringsordningar
Godt arbeidsmiljø

Søknadsfrist: 9. april 2017

Søk via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.Generell informasjon:
Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) og ønskjer å leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta.

Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.Lenke: http://felles
Søknadssenter


Ledige barnehagelærarstillingar i Kvam herad frå 01.08.2017

Lagt ut 23. mars 2017 kl. 00:05 av Anne Vestrheim
Sak. 17/452

Ledige lærarstillingar i grunnskulen i Kvam frå 01.08.2017

Lagt ut 23. mars 2017 kl. 00:00 av Anne Vestrheim
Sak. 17/439

Helsefagarbeidar – 90 % stilling

Lagt ut 13. mars 2017 kl. 15:08 av Anne Vestrheim
Pleie og omsorg – sone Norheimsund søkjer helsefagarbeidar:

Helsefagarbeidar – 74 % stilling

Lagt ut 13. mars 2017 kl. 15:05 av Anne Vestrheim
Pleie og omsorg søkjer helsefagarbeidar til ledig stilling i omsorgs-/og avlastningsbustad i sone Øystese.

Vil du bli vår nye driftsoperatør?

Lagt ut 24. februar 2017 kl. 00:00 av Anne Vestrheim
VA avdelinga i Kvam herad har 7 tilsette (5 driftsoperatørar, driftsleiar VA og VA-ingeniør) og har ansvaret for drift og vedlikehald av VA anlegga i heradet, samt prosjektering og byggeleiing. Då ein av våre driftsoperatørar pensjonerer seg treng me ein erstattar.

Helsefagarbeidarar - 60 % og 50 % fast stilling

23. mars 2017 kl. 00:10 - Anne Vestrheim
Vil du bli med på laget? Me søkjer etter nye kollegaer.

Ledige barnehagelærarstillingar i Kvam herad frå 01.08.2017

23. mars 2017 kl. 00:05 - Anne Vestrheim
Sak. 17/452

Ledige lærarstillingar i grunnskulen i Kvam frå 01.08.2017

23. mars 2017 kl. 00:00 - Anne Vestrheim
Sak. 17/439

Helsefagarbeidar – 90 % stilling

13. mars 2017 kl. 15:08 - Anne Vestrheim
Pleie og omsorg – sone Norheimsund søkjer helsefagarbeidar:

Helsefagarbeidar – 74 % stilling

13. mars 2017 kl. 15:05 - Anne Vestrheim
Pleie og omsorg søkjer helsefagarbeidar til ledig stilling i omsorgs-/og avlastningsbustad i sone Øystese.


Legevakt 116117


SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no