Lenke til artikkelinnhald - Ledige stillingarLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Helsefagarbeidar..
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Helsefagarbeidarar – kvilande nattevakt

Utskriftsvenleg side Lagt ut 15. september 2016 kl. 08:00 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Me søkjer helsefagarbeidarar til 3 faste stillingar som kvilande nattevakter i omsorgs-/og avlastningsbustad i Pleie og omsorg – gruppe 5 i sone Øystese.


Helsefagarbeidarar – kvilande nattevakt

Sak.16/2286


Det er ledig 3 stk. faste stillingar som kvilande nattevakt frå snarast. Stillingstorleik frå 47%, 56% og 62% stilling. Stillingane har for tida base i omsorgsbustad og avlastningsbustad for personar med psykisk utviklingshemming på Bjørketeigen i sone Øystese.

Dei ledige stillingane er for tida knytt til turnusarbeid, med arbeid kvar 3.helg og innber ein kombinasjon av aktiv og kvilande tid i løpet av vakta. Lønna er 1/3 i den kvilende perioden, lønnsprosenten er difor lågare enn stillingsprosenten. Meir opplysningar om dette får du ved å kontakte kontaktperson for stillingane.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:
• me søkjer etter søkjarar med fagbrev, men det er opna opp for andre søkjarar med relevant arbeidserfaring, dersom det ikkje søkjer kvalifiserte søkjarar til stillingane.
• du må beherske norsk skriftleg og munnleg.
• me ønskjer oss fleksible arbeidstakarar som har evne til å arbeida sjølvstendig

I Kvam herad legg me vekt på at tilsette er:

• Serviceinnstilt og imøtekomande
• Tek ansvar og er profesjonelle
• Samarbeider med andre
• Deler kompetanse og er nytenkjande

* Ved nytilsetjing skal den tilsette levere politiattest utan merknader, denne skal ikkje leggjast ved søknaden. Attesten må ikkje vera eldre enn 3 månader.

Kontaktperson: gruppeleiar An-Magritt Byrkjeland – 56558684/924 57 450
E-post: AnBy@kvam.kommune.no

Me tilbyr:
Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem
Gode pensjons-/og forsikringsordningar
Godt arbeidsmiljø

Søknadsfrist: 9. oktober 2016

Søk via vårt digitale søknadssenter.


Ber om at du opplyser i søknaden om kva stillingsstorleik du søkjer.
Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.


Søknadssenter
Legevakt 116117


SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no