Lenke til artikkelinnhald - Ledige stillingarLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Sjukepleiarar..
- Helsefagarbeidar..
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Sjukepleiarar

Utskriftsvenleg side Lagt ut 27. august 2014 kl. 10:23 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Pleie og omsorg – Strandebarm og Øystese søkjer sjukepleiarar til faste stillingar og i vikariat. Stillingane er ledig frå hausten 2014 og dei ulike vikariata har ei lengd på halvårs eller årsvikariat. Det er også ledig sjukepleiarstillingar knytt til nattevaktsteamet i Øystese.

Gr.1/Mikkjelsflaten i Øystese søkjer:

Sjukepleiarar – 80% vikariat x 2 stk.

Sak. 14/948
Det er ledig 2 stk. sjukepleiarstillingar, begge i 80% vikariat. Det eine vikariatet er ledig frå 20.10.14 -19.06.15 og det andre frå 01.11.14 – 17.08.15. Begge vikariata er for tida knytt til arbeid i gr.1/Mikkjelsflaten i Øystese som er ei gruppe med heimebasert omsorg.
Arbeidet inneber sjukepleieoppgåver, både i omsorgsbustad m/ heildøgnomsorg og i private heimar. Stillinga inneber turnusarbeid med arbeid kvar 3.helg.

Kvalifikasjonar:
Norsk autorisasjon som sjukepleiar.
Me søkjer fleksible arbeidstakarar som har evne til å arbeida sjølvstendig og i team.
Søkjar må ha førarkort klasse B.

Kontaktperson: gruppeleiar Kjersti Hanssen, 56556957- 482 08 990 / epost: kjehan@kvam.kommune.no


Gruppe 3 i Øystese søkjer:

Sjukepleiar – 55% fast stilling

Sak. 14/954
Det er ledig 55% fast stilling som sjukepleiar i gruppe 3 i Øystese frå snarast. Gruppe 3 er ei langtidsavdeling for personar med demens. Stillinga inneber turnusarbeid med arbeid kvar 3.helg.

Sjukepleiar – 42% vikariat

Sak. 14/958
Det er ledig 42% vikariat som sjukepleiar i gruppe 3 i Øystese frå snarast og ut året, turnusarbeid med arbeid kvar 3.helg.

Kvalifikasjonar:
Norsk autorisasjon som sjukepleiar.
Me søkjer fleksible arbeidstakarar som har evne til å arbeida sjølvstendig
Det er ønskjeleg med interesse for, og/eller erfaring med demensomsorg.

Kontaktperson: gruppeleiar Margunn Lofthus, 974 84 612 /epost: margunn.lofthus@kvam.kommune.no">margunn.lofthus@kvam.kommune.no


Nattevaktsteamet i Øystese søkjer:

Sjukepleiarar – 2 stk. 50% vikariat i nattevaktsteam

Sak.14/959
Det er ledig 2 stk. sjukepleiarstillingar, begge i 50 % vikariat og knytt til nattevaktsteamet i Øystese. Begge vikariata er ledig frå snarast og med varigheit ut mai 2015 eller ut august 2015. Turnus med arbeid kvar 3. helg.
Arbeidsoppgåvene er varierande og det er ein føresetnad at den som vert tilsett er villig til å jobba i dei ulike einingane (eldreomsorg, omsorg for psykisk utviklingshemma, avdeling for rus og psykiatri).

Kvalifikasjonar:
Norsk autorisasjon som sjukepleiar
Den som vert tilsett må vera fleksibel og ha førarkort for bil.

Kontaktperson: gruppeleiar Margunn Lofthus, 974 84 612 /epost: margunn.lofthus@kvam.kommune.no">margunn.lofthus@kvam.kommune.no


Strandebarm søkjer:

Sjukepleiar – 85% fast stilling

Sak. 14/953
Det er ledig 85% fast stilling som sjukepleiar i Strandebarm frå 15. november 2014. Arbeid inne på sjukeheimen og ute i heimetenesta Stillinga inneber turnusarbeid med arbeid kvar 3.helg.

Kvalifikasjonar:
Norsk autorisasjon som sjukepleiar.
Me søkjer fleksible arbeidstakarar som har evne til å arbeida sjølvstendig og i team.
Søkjar må ha førarkort klasse B.

Kontaktperson:gruppeleiar Elisabeth Svåsand, 56553110 – 97975989 epost: elisva@kvam.kommune.no

I Kvam herad legg me vekt på at tilsette er:
• Serviceinnstilt og imøtekomande
• Tek ansvar og er profesjonelle
• Samarbeider med andre
• Deler kompetanse og er nytenkjande

Kvam herad kan tilby:
- Godt arbeidsmiljø og kjekke kollega
- Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem
- Gode pensjons-/og forsikringsordningar


Søknadsfrist: 14. september 2014

Søk via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.Søknadssenter


Helsefagarbeidarar og pleiemedarbeidarar

Lagt ut 27. august 2014 kl. 10:20 av Anne Vestrheim
Pleie og omsorg søkjer helsefagarbeidarar til faste stillingar og vikariat. Stillingane er ledig frå hausten 2014 og dei ulike vikariata har ei lengd på halvårs eller årsvikariat. Det er også ledig stillingar knytt til nattevaktsteamet i Øystese og fleire helgestillingar for både helsefagarbeidarar og pleiemedarbeidarar.

Sjukepleiarar

27. august 2014 kl. 10:23 - Anne Vestrheim
Pleie og omsorg – Strandebarm og Øystese søkjer sjukepleiarar til faste stillingar og i vikariat. Stillingane er ledig frå hausten 2014 og dei ulike vikariata har ei lengd på halvårs eller årsvikariat. Det er også ledig sjukepleiarstillingar knytt til nattevaktsteamet i Øystese.LENKER
NAV  - vert opna i nytt vindauge NAV

SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no