Lenke til artikkelinnhald - Ledige stillingarLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Sjukepleiarvikar..
- Sjukepleiar..
- Helsesøster..
- Vil du bli vår n..
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Sjukepleiarvikariat

Utskriftsvenleg side Lagt ut 25. august 2016 kl. 10:00 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Me søkjer sjukepleiar til vikariat i gruppe 2, sone Øystese – Pleie og omsorg.


Sak.16/2154
Det er ledig 75% vikariat som sjukepleiar ledig frå 01.11.2016 – 01.09.2017. Stillinga har for tida base i gruppe 2 i sone Øystese. Gruppa er ei somatisk langtidsavdeling med sengepostar i fyrste og andre etasje på Øysteseheimen, 14 senger. Hovudoppgåver for stillinga vil vera stell og pleie. Stillinga inneber for tida turnusarbeid med arbeid kvar 3. helg.

Kvalifikasjonskrav:
Autorisasjon som sjukepleiar
Sjølvstendig og fleksibel
Førarkort for bil

Me legg me vekt på at tilsette er:
• serviceinnstilt og imøtekomande
• tek ansvar og er profesjonelle
• samarbeider med andre
• deler kompetanse og er nytenkjande

Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) og ønskjer å leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

Me kan tilby:
• utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
• engasjerte medarbeidarar i eit godt arbeidsmiljø
• gode offentlege pensjons- og forsikringsvilkår.
• løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønnssystem

Kontaktperson for stillinga:
Du er velkomen til å ta kontakt med gruppeleiar Margaret Mæland – 56 55 85 04 / 97 47 85 54, eller e-post: mame@kvam.kommune.no for meir informasjon om stillinga.

Søknadsfrist: 11. september 2016

Søknaden skal sendast via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.

Søknadssenter


Sjukepleiar

Lagt ut 25. august 2016 kl. 10:00 av Anne Vestrheim
Me søkjer sjukepleiar til gruppe 2 i sone Øystese – Pleie og omsorg.

Helsesøster

Lagt ut 17. august 2016 kl. 11:10 av Anne Vestrheim
Helsestasjonar og skulehelseteneste i Kvam er organisert i Kvam familie- og læringssenter under Oppveksteininga. Me har helsestasjonar i Ålvik, Øystese, Norheimsund og Strandebarm. Me har ansvar for skulehelsetenesta på 6 barneskular, to ungdomskular og tre vidaregåande skular, samt helsestasjon for flyktningar, ungdom og reisevaksine.

Me søkjer helsesøster til ledig vikariat:

Vil du bli vår nye driftsoperatør?

Lagt ut 20. juni 2016 kl. 16:00 av Anne Vestrheim
VA avdelinga i Kvam herad har 6 tilsette (4 driftsoperatørar, driftsleiar VA og VA-ingeniør) og har ansvaret for drift og vedlikehald av VA anlegga i heradet, samt prosjektering og byggeleiing. Kvam herad vil i tida framover stå overfor fleire store utbyggings, vedlikehalds og saneringsoppgåver innan VA sektoren og søkjer:

Sjukepleiarvikariat

25. august 2016 kl. 10:00 - Anne Vestrheim
Me søkjer sjukepleiar til vikariat i gruppe 2, sone Øystese – Pleie og omsorg.

Sjukepleiar

25. august 2016 kl. 10:00 - Anne Vestrheim
Me søkjer sjukepleiar til gruppe 2 i sone Øystese – Pleie og omsorg.

Helsesøster

17. august 2016 kl. 11:10 - Anne Vestrheim
Helsestasjonar og skulehelseteneste i Kvam er organisert i Kvam familie- og læringssenter under Oppveksteininga. Me har helsestasjonar i Ålvik, Øystese, Norheimsund og Strandebarm. Me har ansvar for skulehelsetenesta på 6 barneskular, to ungdomskular og tre vidaregåande skular, samt helsestasjon for flyktningar, ungdom og reisevaksine. Me søkjer helsesøster til ledig vikariat:


Legevakt 116117


SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no