Lenke til artikkelinnhald - Ledige stillingarLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Vernepleiarar..
- Helsefagarbeidar..
- Sjukepleiar ..
- VA ingeniør..
- FDV-leiar bygg..
- Nav-leiar..
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Vernepleiarar

Utskriftsvenleg side Lagt ut 1. juli 2014 kl. 12:40 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Me søkjer vernepleiarar til 2 stk. ledige stillingar i bufellesskap i Øystese.

Vernepleiarar

Sak.14/828

Me søkjer vernepleiarar til 2 stk. ledige stillingar i bufellesskap for menneske med utviklingshemming.

Stillingane er ledige frå 18. august 2014, har 100% i stillingstorleik og tilknytt arbeid i gruppe 6 og 7 i Øystese, Pleie og omsorg. Arbeid i 12 vekers turnus med arbeid kvar 4. helg. Flest vakter på ettermiddag/kveld.

Vernepleiar vil få ansvar for fagleg og miljøterapeutisk arbeid og vera pådrivar for utvikling av tilbod og innhald i tenesta.

Kvalifikasjonar:
Godkjent vernepleiarutdanning er ønskjeleg, men søkjarar med annan sosialfagleg høgskuleutdanning kan også søkja.

I Kvam herad legg me vekt på at tilsette er:
• Serviceinnstilt og imøtekomande
• Tek ansvar og er profesjonelle
• Samarbeider med andre
• Deler kompetanse og er nytenkjande

*Den som vert tilsett, må leggja fram politiattest av ny dato, denne skal ikkje leggjast ved søknaden.

Spørsmål kan rettast til: gruppeleiar Else Henriksen – 901 84 551

Kvam herad kan tilby:
- Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem
- Gode pensjons-/og forsikringsordningar

Søknadsfrist: 10. august 2014

Søk via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.

Søknadssenter


Helsefagarbeidar

Lagt ut 25. juni 2014 kl. 12:00 av Anne Vestrheim
Pleie og omsorg - Strandebarm søkjer helsefagarbeidar til 80% vikariat.

Sjukepleiar

Lagt ut 25. juni 2014 kl. 11:40 av Anne Vestrheim
Pleie og omsorg - Mikkjelsflaten søkjer sjukepleiar til 80% fast stilling.

VA ingeniør

Lagt ut 19. juni 2014 kl. 16:28 av Anne Vestrheim
Utfordrande stilling som vann- og avløpsingeniør

FDV-leiar bygg

Lagt ut 19. juni 2014 kl. 16:26 av Anne Vestrheim

Nav-leiar

Lagt ut 19. juni 2014 kl. 16:24 av Anne Vestrheim
Me søkjer ein dyktig person til dagleg leiing av NAV-kontoret i Kvam.

Vernepleiarar

1. juli 2014 kl. 12:40 - Anne Vestrheim
Me søkjer vernepleiarar til 2 stk. ledige stillingar i bufellesskap i Øystese.

Helsefagarbeidar

25. juni 2014 kl. 12:00 - Anne Vestrheim
Pleie og omsorg - Strandebarm søkjer helsefagarbeidar til 80% vikariat.

Sjukepleiar

25. juni 2014 kl. 11:40 - Anne Vestrheim
Pleie og omsorg - Mikkjelsflaten søkjer sjukepleiar til 80% fast stilling.

VA ingeniør

19. juni 2014 kl. 16:28 - Anne Vestrheim
Utfordrande stilling som vann- og avløpsingeniør

FDV-leiar bygg

19. juni 2014 kl. 16:26 - Anne VestrheimLENKER
NAV  - vert opna i nytt vindauge NAV

SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no