Lenke til artikkelinnhald - Ledige stillingarLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Sakshandsamar i ..
- Tilkallingsvikar..
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Sakshandsamar i barneverntenesta - 2 ledige stillingar

Utskriftsvenleg side Lagt ut 26. november 2014 kl. 11:30 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Barneverntenesta søkjer sakshandsamarar til vikariat og fast stilling

Saknr.14/1318
Barneverntenesta har ledig ei 100 % fast stilling som sakshandsamar frå 01.02.2015.

Saknr.14/1319
Barneverntenesta har ledig ei 80% vikarstilling som sakshandsamar frå 01.02.2015 – 01.04.2016.

Barneverntenesta i Kvam herad har eit godt og stabilt fagmiljø som er i stadig utvikling.
Det er for tida 5,6 stillingar knytt opp mot sakshandsaming fordelt på 7 personar. I tillegg til dette er det 2,8 stillingar i Kvam familiesenter som yter heimebaserte tenester til familiar som mottek hjelp frå barneverntenesta. Kvam familiesenter er eit tiltak i barnevernet.

Hovedarbeidsoppgåver
Stillingane vil innebera arbeidsoppgåver knytt til sakshandsaming etter lov om barneverntenester.

Kvalifikasjonar
Me ønskjer at du har sosialfagleg høgskuleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom og gjerne med relevant vidareutdanning.

Me legg vekt på:
• Kompetanse og arbeidserfaring frå barnevernet
• Personlege eigenskapar vert tillagt stor vekt
• Evne til å arbeida både sjølvstendig og i team
• Evne til å inspirere og vilje til å omsetje initiativ til handling
• God munnleg og skriftleg framstillingsevne
• Strukturert og nøyaktig.
• Evne til å skapa framdrift i enkeltsaker.
• Gode datakunnskapar.

Søkjar må ha førarkort og høve til å disponera eigen bil.

Ved tilsetjing vert det stilt krav om politiattest jf. Forskrift av 15.10.99 til lov om barneverntjenester av 17 juli 1992 nr 100 § 6-10 siste ledd.

Me ynskjer ei jamnare fordeling av kvinner og menn i barneverntenesta og oppfordrar menn om å søkje.

I Kvam herad legg me vekt på at medarbeidarar er:
• Serviceinnstilt og imøtekomande
• Tek ansvar og er profesjonell
• Samarbeider med andre
• Deler kompetanse og er nytenkjande

Me kan tilby:
• Triveleg arbeidsmiljø
• Spennande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
• Anledning til å vera med å vidareutvikle barneverntenesta i kommunen.
• Avlønning etter gjeldande sentral tariffavtale og lokalt lønssystem
• Gode pensjons- og forsikringsordningar

Nærmare opplysningar om stillingane får ein ved å kontakta:
Barnevernleiar Anne Nyquist Valland 56 55 30 78 / 976 35 351 eller nestleiar Liv Berit K. Befring 56 55 30 91 / 995 24 612

Søknadsfrist: 14. desember 2014

Søk via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.Søknadssenter


Tilkallingsvikarar – skule/barnehage

Lagt ut 8. oktober 2014 kl. 10:16 av Anne Vestrheim
Me ønskjer deg med på laget for å gjera barnehagen og skulen i Kvam enno betre!

Sakshandsamar i barneverntenesta - 2 ledige stillingar

26. november 2014 kl. 11:30 - Anne Vestrheim
Barneverntenesta søkjer sakshandsamarar til vikariat og fast stillingLENKER
NAV  - vert opna i nytt vindauge NAV

SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no