Lenke til artikkelinnhald - Ledige stillingarLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Avdelingsleiarar..
- Ledige stillinga..
- Ledige stillinga..
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Avdelingsleiarar - skule

Utskriftsvenleg side Lagt ut 20. mars 2015 kl. 00:00 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Kvam herad har ledig 2 stillingar som avdelingsleiar frå skuleåret 2015/16. Stillingane er p.t. ved Kvam ungdomsskule – som ligg i Øystese og har om lag 266 elevar.


Sak. 15/381

Avdelingsleiaren inngår i skulen sitt leiarteam i lag med to andre avdelingsleiarar og rektor. Skulen er organisert i trinnteam, og avdelingsleiarane har ansvaret for å følgja opp kvart sitt team. Avdelingsleiarstillingane vil ha ein kombinasjon av undervisning og leiing. Me er opptekne av å få avdelingsleiarar som ønskjer å arbeida for skulen si utvikling og elevane si læring.

Hovudarbeidsoppgåver:
- Vera ein del av skulen sitt leiarteam
- Undervisningsoppgåver
- Ha fagleg og pedagogisk ansvar for sitt team
- Ha personalansvar for sitt team
- Ha ansvar for spesialpedagogisk arbeid på teamet
- Delta i arbeidet med timeplanlegging


Kvam herad vil ha leiarar som:
• Gjev tydlege retning
• Er konstruktive
• Viser endringsvilje
• Brukar tid på leiing
• Har resultatfokus

Me treng leiarar som ser den einskilde medarbeidar og gjev tydeleg retning i ein travel kvardag. Det er viktig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og at du kan visa entusiasme og utviklingslingsglede som motiverer til eit godt læringsmiljø.
Avdelingsleiar må ha undervisningskompetanse på ungdomstrinnet, jf forskrift til Opplæringslova § 14.

Kvam herad kan tilby:
Faglege og personlege utfordringar
Eit godt arbeidsmiljø
Spennande og utfordrande kvardag i Kvammaskulen
Løn etter gjeldande tariffavtalar og lokalt lønssystem
Gode pensjons- og forsikringsordningar
Tilsetjing på vanlege vilkår for kommunale arbeidstakarar

*Ved tilsetjing vert det stilt krav om politiattest av ny dato. Denne skal ikkje leverast med søknaden.

Kontaktperson: rektor Frode Sandven – 56 55 69 21/ 47 81 69 00 eller leiar for skule og barnehage Nita Aamelfot, tlf. 56553161/99243720

Meir informasjon om Kvam ungdomsskule finn du på : www.kvam.no/skule

Velkomen som søkjar til interessant jobb i godt arbeidsmiljø!

Søknadsfrist: 12. april 2015

Alle søknadar skal sendast via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.


Søknadssenter


Ledige stillingar i barnehagar i Kvam frå 01.08.2015

Lagt ut 20. mars 2015 kl. 00:00 av Anne Vestrheim
I barnehagane i Kvam vert det ledig vikariat. Me søkjer pedagogiske leiar ,barnehagelærar, støttepedagog og barne- og ungdomsarbeidar som kan vera med å utvikle barnehagane i Kvam.

Ledige stillingar i grunnskulen i Kvam frå 01.08.2015

Lagt ut 20. mars 2015 kl. 00:00 av Anne Vestrheim
I Kvam herad vert det ledige vikariat som lærar og elevassistent. Me søkjer godkjende lærarar og barne- og ungdomsarbeidarar som kan vera med å utvikla grunnskulen i Kvam.

Avdelingsleiarar - skule

20. mars 2015 kl. 00:00 - Anne Vestrheim
Kvam herad har ledig 2 stillingar som avdelingsleiar frå skuleåret 2015/16. Stillingane er p.t. ved Kvam ungdomsskule – som ligg i Øystese og har om lag 266 elevar.

Ledige stillingar i barnehagar i Kvam frå 01.08.2015

20. mars 2015 kl. 00:00 - Anne Vestrheim
I barnehagane i Kvam vert det ledig vikariat. Me søkjer pedagogiske leiar ,barnehagelærar, støttepedagog og barne- og ungdomsarbeidar som kan vera med å utvikle barnehagane i Kvam.SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no