Lenke til artikkelinnhald - Ledige stillingarLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Sjukepleiar - 10..
- Sjukepleiar - 85..
- Helsefagarbeidar..
- Sommarjobb i Ple..
- Sommarjobb ved K..
- Sommarjobb i Fer..
- Sommarjobb i Par..
- Hardangerrådet s..
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Sjukepleiar - 100% stilling

Utskriftsvenleg side Lagt ut 19. februar 2015 kl. 15:33 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Pleie og omsorg – Ålvik søkjer sjukepleiar

Sak.15/280

Det er ledig 100% stilling som sjukepleiar frå 01.06.2015, for tida i sone Ålvik.
25% av stillinga er for tida knytt til fast vikarstilling i pleie og omsorg Ålvik/Øystese, resten av stillinga er knytt til arbeid i sone Ålvik. Turnus med arbeid kvar 3. helg

Sone Ålvik er basert på heimetenester med trygde- og omsorgsbustadar knytt til gruppa.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:
• norsk autorisasjon som sjukepleiar
• sertifikat klasse B
• trygg i rolla som sjukepleiar
• sjølvstendig og fleksibel


I Kvam herad legg me vekt på at tilsette er:
• Serviceinnstilt og imøtekomande
• Tek ansvar og er profesjonelle
• Samarbeider med andre
• Deler kompetanse og er nytenkjande

Kontaktperson: gruppeleiar Birgit Grøtt – 56553450/482 90 564
e-post: bigr@kvam.kommune.no

Kvam herad kan tilby:
Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem
Gode pensjons-/og forsikringsordningar
Godt arbeidsmiljø

Søknadsfrist: 8. mars 2015

Søk via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.


Søknadssenter


Sjukepleiar - 85% vikariat

Lagt ut 19. februar 2015 kl. 15:30 av Anne Vestrheim
Pleie og omsorg – Strandebarm søkjer sjukepleiar

Helsefagarbeidar

Lagt ut 19. februar 2015 kl. 15:25 av Anne Vestrheim
Pleie og omsorg – Strandebarm søkjer helsefagarbeidar

Sommarjobb i Pleie og omsorg

Lagt ut 12. februar 2015 kl. 12:20 av Anne Vestrheim
Vil du vera ferievikar? Ønskjer du ein meiningsfull sommarjobb i heimetenesta, i institusjon, i bustad for menneske med utviklingshemming eller på dagsenter ?

Sommarjobb ved Kvam rehabilitering og behandlingsavdeling

Lagt ut 12. februar 2015 kl. 12:15 av Anne Vestrheim
Vil du vera ferievikar?

Sommarjobb i Ferieklubben

Lagt ut 12. februar 2015 kl. 12:05 av Anne Vestrheim
Har du lyst på ein aktiv sommarjobb saman med barn?

Sommarjobb i Parkvesenet

Lagt ut 12. februar 2015 kl. 12:00 av Anne Vestrheim
Likar du fysisk arbeid ute i frisk luft?

Hardangerrådet søkjer dagleg leiar

Lagt ut 20. januar 2015 kl. 09:59 av Trude Rinaldo
Hardangerrådet søkjer dagleg leiarHardangerrådet iks er interkommunalt samarbeidsorgan og Regionråd for dei 7 kommunane/herada Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam Odda, Ullensvang og Ulvik. Dagleg leiar er ansvarleg for dagleg drift og utviklingsarbeidet i Hardangerrådet iks og rapporterer til styret og til Representantskapet/Regionrådet. Hardangerrådet har to fast tilsette og leiger inn prosjektmedarbeidarar etter behov.

Sjukepleiar - 100% stilling

19. februar 2015 kl. 15:33 - Anne Vestrheim
Pleie og omsorg – Ålvik søkjer sjukepleiar

Sjukepleiar - 85% vikariat

19. februar 2015 kl. 15:30 - Anne Vestrheim
Pleie og omsorg – Strandebarm søkjer sjukepleiar

Helsefagarbeidar

19. februar 2015 kl. 15:25 - Anne Vestrheim
Pleie og omsorg – Strandebarm søkjer helsefagarbeidar

Sommarjobb i Pleie og omsorg

12. februar 2015 kl. 12:20 - Anne Vestrheim
Vil du vera ferievikar? Ønskjer du ein meiningsfull sommarjobb i heimetenesta, i institusjon, i bustad for menneske med utviklingshemming eller på dagsenter ?

Sommarjobb ved Kvam rehabilitering og behandlingsavdeling

12. februar 2015 kl. 12:15 - Anne Vestrheim
Vil du vera ferievikar?

Sommarjobb i Ferieklubben

12. februar 2015 kl. 12:05 - Anne Vestrheim
Har du lyst på ein aktiv sommarjobb saman med barn?

Sommarjobb i Parkvesenet

12. februar 2015 kl. 12:00 - Anne Vestrheim
Likar du fysisk arbeid ute i frisk luft?SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no