Lenke til artikkelinnhald - Melding om oppstart av detaljreguleringsplanLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
- Innsamling av ar..
ledige stillingar
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / kunngjering /

Melding om oppstart av detaljreguleringsplan


OBS! Denne artikkelen er henta frå arkivet og er gått ut på dato. Innhaldet kan difor vera utdatert.


Utskriftsvenleg side Lagt ut 15. september 2017 kl. 15:15 av Trond Inge Brakestad

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det kunngjort oppstart av reguleringsplan for gnr. 109, bnr. 7 m.fl., Gråskorv på Haukås i Strandebarm, Kvam herad.

Området er på ca. 144 daa. Geoplan AS skal på vegne av Haukås utvikling AS utarbeide eit framlegg til detaljreguleringsplan for området. Området er tidlegare flateregulert, og formål er fritidsbustad med tilhøyrande infrastruktur. Reguleringsplanen er vurdert til ikkje å utløyse krav om planprogram og konsekvensutgreiing.

Planområde

Notat frå oppstartsmøte 21.04.2017

Skredfarevurdering

Planomriss med faresone for skred

Naboar og grunneigarar vert varsla pr. brev. Innspel til planarbeidet kan sendast til Geoplan AS, Pb 95, 5601 Norheimsund, eller til post@geoplan.no innan 13.10.2017. Mottekne innspel og dokument vil verta vurdert og lagt ved planframlegget. Spørsmål kan rettast til Geoplan AS, tlf. 56 55 62 33, e-post: post@geoplan.no.Innsamling av arkivmateriale frå lag og organisasjonar

29. mars 2017 kl. 13:14 - Mary Ann Sørheim
Har laget ditt gamle møtebøker, arkiv, protokollar, lagsblad, vedtekter, fotomateriale, lokalhistoriske filmar osv ? Kulturkontoret vil gjerne samla og arkivera dette materialet.


Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no