Lenke til artikkelinnhald - KunngjeringLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
- Melding om oppst..
- Innsamling av ar..
- Opningstider i T..
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / kunngjering /

Melding om oppstart av detaljreguleringsarbeid - Bakka-Breievne

Utskriftsvenleg side Lagt ut 29. august 2014 kl. 15:11 av Trond Inge Brakestad
I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det kunngjort oppstart av privat detaljreguleringsarbeid for industriområde Bakka-Breievne, Strandebarm, Kvam herad.


Området er på ca. 228 daa. Geoplan AS skal på vegne av Hardanger fiskeforedling AS utarbeide eit framlegg til detaljreguleringsplan for området. Føremålet med reguleringa er å leggje til rette for utbygging av industriområde for å utvide bedrifta og auke produksjon. Tiltakshavar er Hardanger fiskeslakteri AS i samarbeid med Kvam herad. Plankonsulent er Geoplan AS. Geoplan AS har vurdert planarbeidet til ikkje å utløyse krav om planprogram og konsekvensutgreiing.

Planområde

Naboar og grunneigarar vert varsla pr. brev. Innspel til planarbeidet kan sendast til:
Geoplan AS
Pb 95
5601 Norheimsund,

eller til
geoplan@geoplan.no

Frist for innspel er 23.09.2014. Mottekne innspel og dokument vil verta vurdert og lagt ved planframlegget. Spørsmål rettast til Geoplan AS, tlf. 56 55 62 33, e-post: post@geoplan.no.


Melding om oppstart av detaljreguleringsarbeid - Bakka-Breievne

29. august 2014 kl. 15:11 - Trond Inge Brakestad
I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det kunngjort oppstart av privat detaljreguleringsarbeid for industriområde Bakka-Breievne, Strandebarm, Kvam herad.

Innsamling av arkivmateriale frå lag- og organisasjonar

28. januar 2014 kl. 10:00 - Mary Ann Sørheim
Har laget ditt gamle møtebøker, arkiv, protokollar, lagsblad, vedtekter, fotomateriale, lokalhistoriske filmar osv ? Kulturkontoret vil gjerne arkivera dette materialet.
FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no