Lenke til artikkelinnhald - KunngjeringLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
- Reguleringsplan ..
- Høyring og offen..
- Høyring og off. ..
- Mammografi for k..
- Innsamling av ar..
- Opningstider i T..
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / kunngjering /

Reguleringsplan på høyring og offentleg ettersyn - Masseuttak på gnr. 51, bnr. 3 og 5 mfl. Haukeli

Utskriftsvenleg side Lagt ut 1. april 2014 kl. 10:42 av Trond Inge Brakestad
Kvam nærings-, plan- og bygningsutval har i møte den 19.03.2014 vedteke at fylgjande framlegg til reguleringsplan skal leggjast ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10:

Reguleringsplan for masseuttak på gnr. 51, bnr. 3 og 5 mfl. Haukeli

Området er tidlegare uregulert, og føremålet med planen er å regulere område for massuttak (steinbrot). Deler av området er i dag i drift, og reguleringsplanen skal legge til rette for utviding. Uttaket dei siste åra har vore om lag 2000 m³ pr år, og tiltakshavar ynskjer å utvide drifta og ta ut 4-6000 m³ årleg.
Som del av reguleringsplanen er det utarbeidd
konsekvensutgreiing.

Oversiktskart med reguleringsplan

Dokument i saka:
NPB-sak 015/14

Planprogram

Planomtale med ROS

Plankart

Føresegner

Berggrunnskartlegging

Kulturminnerapport

Konsekvensutgreiing - Natur og biologisk mangfald

Konsekvensutgreiing - Avrenning og forureining

Konsekvensutgreiing - Landbruk

Rapport om støy

Konsekvensutgreiing - Trafikk

Konsekvensutgreiing - Friluftsliv

Konsekvensutgreiing - Landskap og estetikk

Alle registrerte dokument ligg i sak 12/964.

Via kommunen si kartløysing på www.kvam.no kan du få fram planområdet og planframlegget ved å søkja på plannummer 123820120006.

Evt. merknadar til planframlegget må setjast fram skriftleg for Kvam herad innan 13.05.2014.

Telefon: 56 55 30 00
E-post: postmottak@kvam.kommune.no
Adresse: Kvam rådhus, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund


Reguleringsplan på høyring og offentleg ettersyn - Masseuttak på gnr. 51, bnr. 3 og 5 mfl. Haukeli

1. april 2014 kl. 10:42 - Trond Inge Brakestad
Kvam nærings-, plan- og bygningsutval har i møte den 19.03.2014 vedteke at fylgjande framlegg til reguleringsplan skal leggjast ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10:

Høyring og offentleg ettersyn - framlegg til regulering for gnr 87, bnr 33 og 114, Lund i Tørvikbygd

21. mars 2014 kl. 08:26 - Jon Nedkvitne
Nærings-, plan- og bygningsutvalet har i møte den 19.03.2014 vedteke at framlegg til reguleringsplan for gnr 87, bnr 33 og 114, Lund i Tørvikbygd skal leggjast ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10:

Høyring og off. ettersyn på reguleringsplan for tilkomstveg til gnr 33 bnr 67 (Vallandshovden))

21. mars 2014 kl. 06:59 - Jon Nedkvitne
Heradsstyret har i møte den 17.12.2013 vedteke at framlegg til reguleringsplan for tilkomstveg til gnr 33 bnr 67 m fl (Vallandshaugane)skal leggjast ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10:

Mammografi for kvinner i Kvam herad

13. mars 2014 kl. 08:47 - Torill Høyland
Alle kvinner i Kvam herad født 1945-1964 vert invitert til mammografiundersøking frå 24.3 - 28.4.2014. I alt 1024 kvinner vil få invitasjon til brystundersøking i mammografibussen.
  • Kven: Kvinner i Kvam herad født 1945-1964
  • Når: 24. mars - 28. april 2014
  • Kvar: Parkeringsplassen ved gamle Norheimsund ungdomsskule

Innsamling av arkivmateriale frå lag- og organisasjonar

28. januar 2014 kl. 10:00 - Mary Ann Sørheim
Har laget ditt gamle møtebøker, arkiv, protokollar, lagsblad, vedtekter, fotomateriale, lokalhistoriske filmar osv ? Kulturkontoret vil gjerne arkivera dette materialet.
FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no