Lenke til artikkelinnhald - KunngjeringLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
- Offentleg etters..
- Røyrlid - kunngj..
- Søknad om spelem..
- Kvam kino - ny n..
- Opplevingskort f..
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / kunngjering /

Offentleg ettersyn - reguleringsplan for Skårane, Dalen, Leite og Vassværena på Kvamskogen

Utskriftsvenleg side Lagt ut 23. september 2016 kl. 12:59 av Leiv Ingmar Kaale
NPB-utvalet har i møte den 31.05.16 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Skårane, Dalen, Leite og Vassværena på Kvamskogen skal leggjast ut til offentleg ettersyn. Reguleringsplanen legg til rette for fortetting, høgare utnytting, nye område for fritidsbustader og veg fram til fritidsbustadane.

plankart
Merknad til planframlegget må sendast skriftleg til Kvam herad innan 07.11.16.

Saksutgreiing med vedtak

Plankart

Føresegner

Planomtale

Vurdering av arealer for fortetting i området Dalen, Kvamskogen. Tema natur- biologisk mangfold. Fase I

Vurdering av arealer for fortetting i hytteområdet Dalen, Kvamskogen for tema naturmangfold. Naturverdier, virkninger og avbøtende tiltak

Flaum- og skredfarekartlegging

Landskapsanalyse

ROS-analyse

Vegprofil


Offentleg ettersyn - reguleringsplan for Skårane, Dalen, Leite og Vassværena på Kvamskogen

23. september 2016 kl. 12:59 - Leiv Ingmar Kaale
NPB-utvalet har i møte den 31.05.16 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Skårane, Dalen, Leite og Vassværena på Kvamskogen skal leggjast ut til offentleg ettersyn. Reguleringsplanen legg til rette for fortetting, høgare utnytting, nye område for fritidsbustader og veg fram til fritidsbustadane.

Røyrlid - kunngjering av vedtak

16. september 2016 kl. 14:59 - Leiv Ingmar Kaale
Kvam herad har handsama søknad om mindre endring av reguleringsplan for gnr. 20 bnr. 1 Røyrlid på Kvamskogen, vedteken 18.12.1990.

Søknad om spelemidlar

9. september 2016 kl. 10:03 - Jon Nedkvitne
Frist for innsending av søknad om spelemidlar til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og område for fysisk aktivitet er 15. oktober 2016. Elektronisk søknadsskjema og meir informasjon finnes på www.idrettsanlegg.no.

Kvam kino - ny nettside

5. juli 2016 kl. 13:29 - Mary Ann Sørheim
Ny nettside Kvam kino har fått ny nettside.


Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no