Lenke til artikkelinnhald - KunngjeringLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
- Offentleg etters..
- Godkjend reguler..
- Møte for lag og ..
- Varsel om oppsta..
- Innsamling av ar..
- Opningstider i T..
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / kunngjering /

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Sjoaskår, Øystese

Utskriftsvenleg side Lagt ut 24. oktober 2014 kl. 08:00 av Åsta Gjelland
NPB-utvalet har i møte den 24.09.14 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Sjoaskår gnr/bnr 44/280, 45/1 m.fl, Øystese i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 074/14

Planen er fremja i privat regi av Bratt AS og utarbeidd av Norgeshus AS

Reguleringa legg til rette for eit leilegheitsbygg med 24 bueiningar og ein tomannsbustad. I tillegg vert det regulert tilkomst, leikeareal m.m.

Grunneigarar, festarar, tilgrensande naboar m.fl. er varsla om off.ettersyn pr. brev.

Kart


Saksutgreiing NPB-074/14

Plankart

Føresegner

Planomtale

ROS-analyse

Fotomontasje

Illustrasjon

Informasjon om tilgang til dokument:
Alle registrerte dokument på reguleringssaka er å finna her via saksnummer 05/2171

Via kommunen si kartløysing får du fram planområdet og planframlegget ved å søkja på plannummer 20130001

Merknad/innspel:
Merknad og innspel til planframlegget må leverast skriftleg for Kvam herad innan 05.12.14.

Telefon: 56 55 30 00
E-post: postmottak@kvam.kommune.noOffentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Sjoaskår, Øystese

24. oktober 2014 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
NPB-utvalet har i møte den 24.09.14 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Sjoaskår gnr/bnr 44/280, 45/1 m.fl, Øystese i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 074/14

Godkjend reguleringsplan med konsekvensutgreiing for gnr. 53, bnr. 3 og 5 mfl, Masseuttak på Haukeli

24. oktober 2014 kl. 06:38 - Trond Inge Brakestad
Reguleringsplan med konsekvensutgreiing for gnr. 53, bnr. 3 og 5 mfl, Masseuttak på Haukeli vart vedteken av Kvam heradstyre 30.09.2014 HST-sak 087/14

Møte for lag og organisasjonar om registrering i Einingsregisteret/Frivilligregisteret 6.11.14

22. oktober 2014 kl. 13:30 - Mary Ann Sørheim
Frå 1.1.15 vil Kvam herad krevja organisasjonsnummer frå alle lag og organisasjonar som søkjer og mottek kommunalt tilskot til kulturarbeid.

Varsel om oppstart regulering og planprogram på høyring - Busdalen, Meierihola, Grustaket og Øystese

9. september 2014 kl. 12:00 - Åsta Gjelland
Sweco Norge AS skal på vegne av Kvam herad utarbeide framlegg til regulering.

Innsamling av arkivmateriale frå lag- og organisasjonar

28. januar 2014 kl. 10:00 - Mary Ann Sørheim
Har laget ditt gamle møtebøker, arkiv, protokollar, lagsblad, vedtekter, fotomateriale, lokalhistoriske filmar osv ? Kulturkontoret vil gjerne arkivera dette materialet.
FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no