Lenke til artikkelinnhald - KunngjeringLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
- Offentleg etters..
- Godkjend reguler..
- Møte for lag og ..
- Innsamling av ar..
- Opningstider i T..
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / kunngjering /

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Sjoaskår, Øystese

Utskriftsvenleg side Lagt ut 24. oktober 2014 kl. 08:00 av Åsta Gjelland
NPB-utvalet har i møte den 24.09.14 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Sjoaskår gnr/bnr 44/280, 45/1 m.fl, Øystese i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 074/14

Planen er fremja i privat regi av Bratt AS og utarbeidd av Norgeshus AS

Reguleringa legg til rette for eit leilegheitsbygg med 24 bueiningar og ein tomannsbustad. I tillegg vert det regulert tilkomst, leikeareal m.m.

Grunneigarar, festarar, tilgrensande naboar m.fl. er varsla om off.ettersyn pr. brev.

Kart


Saksutgreiing NPB-074/14

Plankart

Føresegner

Planomtale

ROS-analyse

Fotomontasje

Illustrasjon

Informasjon om tilgang til dokument:
Alle registrerte dokument på reguleringssaka er å finna her via saksnummer 05/2171

Via kommunen si kartløysing får du fram planområdet og planframlegget ved å søkja på plannummer 20130001

Merknad/innspel:
Merknad og innspel til planframlegget må leverast skriftleg for Kvam herad innan 05.12.14.

Telefon: 56 55 30 00
E-post: postmottak@kvam.kommune.noOffentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Sjoaskår, Øystese

24. oktober 2014 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
NPB-utvalet har i møte den 24.09.14 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Sjoaskår gnr/bnr 44/280, 45/1 m.fl, Øystese i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 074/14

Godkjend reguleringsplan med konsekvensutgreiing for gnr. 53, bnr. 3 og 5 mfl, Masseuttak på Haukeli

24. oktober 2014 kl. 06:38 - Trond Inge Brakestad
Reguleringsplan med konsekvensutgreiing for gnr. 53, bnr. 3 og 5 mfl, Masseuttak på Haukeli vart vedteken av Kvam heradstyre 30.09.2014 HST-sak 087/14

Møte for lag og organisasjonar om registrering i Einingsregisteret/Frivilligregisteret 6.11.14

22. oktober 2014 kl. 13:30 - Mary Ann Sørheim
Frå 1.1.15 vil Kvam herad krevja organisasjonsnummer frå alle lag og organisasjonar som søkjer og mottek kommunalt tilskot til kulturarbeid.

Innsamling av arkivmateriale frå lag- og organisasjonar

28. januar 2014 kl. 10:00 - Mary Ann Sørheim
Har laget ditt gamle møtebøker, arkiv, protokollar, lagsblad, vedtekter, fotomateriale, lokalhistoriske filmar osv ? Kulturkontoret vil gjerne arkivera dette materialet.
FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no