Lenke til artikkelinnhald - KunngjeringLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
- Kulturtilskot fr..
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / kunngjering /

Kulturtilskot frå Kvam herad 2016

Utskriftsvenleg side Lagt ut 4. februar 2016 kl. 09:08 av Mary Ann Sørheim
Kulturtilskot frå Kvam herad 2016Frivillige lag og organisasjonar i Kvam kan søkja kulturtilskot for 2016. Søknadsfrist er 1. mars 2016.

INFORMASJON OM TILSKOTSORDNINGANE:
 1. Tilskota har eigne søknadsskjema med rettleiing.
 2. Søknadsskjema m/ rettleiing finn ein lenger ned i denne artikkelen.
 3. Det vert stilt krav til oppdatering av lagsinformasjonen på www.lagsportalen.no
  Kontakt Frank Tangen 56 55 30 23 for brukarnamn, passord og rettleiing.
 4. Alle lag som søkjer/mottek kommunalt tilskot må ha organisasjonsnummer. Registrering (bruk forenkla skjema for foreiningar) i Einingsregisteret/Frivilligregisteret : Brønnøysundregistra
 5. Lagsportalen finn du informasjon om ulike kulturtilskot.


Nærare opplysningar om tilskota kan ein få ved å kontakta kulturkontoret v/ Mary Ann Sørheim tlf 56 55 69 06, mars@kvam.kommune.no. 1. DRIFTSTILSKOT TIL LAG OG ORGANISASJONAR.

  Kvam herad gjev driftstilskot til frivillige lag og organisasjonar som fell inn under det såkalla utvida kulturbegrepet.Laga må ha styre, levera årsmelding og revidert rekneskap for 2015, og ha eige kontonummer og organisasjonsnummer. Du finn skjema ved å klikke på illustrasjonen under.
  Klikk for å kome til søknadsmodulen


 2. TILSKOT TIL IDRETTSANLEGG, TURLØYPER/FRIOMRÅDE, KULTURHUS, LEIKEPLASSAR OG NÆRMILJØTILTAK


  Frivillige lag og organisasjonar kan søkja tilskot til opparbeiding/oppgradering av nærmiljøanlegg, leikeplassar, turløyper, idrettsanlegg og lokale kulturhus i Kvam herad.
  Søknaden må innehalda kostnads- og finansieringplan, samt beskriving av tiltaket. Du finn skjema ved å klikke på illustrasjonen under.

  Klikk for å kome til søknadsmodulen


 3. KULTUR- OG FRITIDSTILBOD FOR FUNKSJONSHEMMA (Saksnr:16/502)

  Klikk for å kome til søknadsmodulen


 4. DRIFTSTILSKOT TIL LAGSEIGDE/DRIVNE IDRETTSANLEGG.
  Tilskot til driftsutgifter ved anlegg som vert drivne av idrettlaga.

  Sjå nærare reglar på eige søknadsskjema (saksnr 16/489)
  Søknadsskjema som pdf-dokument - vert opna i eige vindaugaHent søknadsskjema for saksnr. 16/489


Legevakt 116117FACEBOOK Facebook


DIGITAL POSTKASSE Digital postkasse

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no