Lenke til artikkelinnhald - KunngjeringLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
- Høyring og offen..
- Høyring: Forvalt..
- UNG FRITID - FE..
- Treningstid i id..
- Opplevingskort f..
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / kunngjering /

Høyring og offentleg ettersyn av reguleringsplan i Tørvikbygd

Utskriftsvenleg side Lagt ut 21. juni 2016 kl. 07:14 av Trond Inge Brakestad

NPB-utvalet har i møte den 31.05.2016 vedteke at framlegg til reguleringsplan for gnr. 86, bnr. 2 og 10 mfl, Hardingsmolt i Tørvikbygd skal leggjast ut til off.ettersyn NPB-sak 032/16Planområde


Planen er fremja i privat regi av Hardingsmolt AS og utarbeidd av Sweco Norge.

Reguleringa legg til rette for utviding av eksisterande smoltanlegg. I tillegg vert det regulert inn areal til kai og naust ved fjorden. Planframlegget inneheld fleire ulike vertikalnivå for å regulere både på land samt leidningstrasèar under bakken og i sjø.

Grunneigarar, festarar, tilgrensande naboar m.fl. er varsla om off.ettersyn pr. brev.

Kart

Saksutgreiing og vedtak, NPB-sak -032/16

Reguleringsplankart nivå 1
Reguleringsplankart nivå 2
Reguleringsplankart nivå 4
Reguleringsplankart Alle

Føresegner

Planomtale med KU

ROS-analyse

Rapport om naturmangfald

Utsleppsløyve

Informasjon om tilgang til dokument:
Alle registrerte dokument på reguleringssaka er å finna her via saksnummer 16/309 og 14/1232

Via kommunen si kartløysing får du fram planområdet og planframlegget ved å søkja på plannummer 20140013

Merknad/innspel:
Merknad og innspel til planframlegget må leverast skriftleg for Kvam herad innan 16.08.2016

Sakshandsamar: Trond Inge Brakestad
Telefon: 56 55 30 81 / 56 55 30 00
E-post: trobra@kvam.kommune.no / postmottak@kvam.kommune.noHøyring og offentleg ettersyn av reguleringsplan i Tørvikbygd

21. juni 2016 kl. 07:14 - Trond Inge Brakestad

NPB-utvalet har i møte den 31.05.2016 vedteke at framlegg til reguleringsplan for gnr. 86, bnr. 2 og 10 mfl, Hardingsmolt i Tørvikbygd skal leggjast ut til off.ettersyn NPB-sak 032/16Planområde

Høyring: Forvaltningsplan for grågås i Kvam herad

15. juni 2016 kl. 11:06 - Rolf Erling Loe
Kvam herad sender no Forvaltningsplan for grågås i Kvam herad ut på høyring. Høyringsfristen er 15. Juli 2016. Merknadar til forvaltningsplanen sendast til postmottak@kvam.kommune.no

UNG FRITID - FERIE FOR ALLE - ferieaktivitetar for aldersgruppa 11-18 år

6. juni 2016 kl. 11:05 - Mary Ann Sørheim
Ung fritid i Kvam Er du mellom 11- 18 år og vil oppleva kjekke ferieaktivitetar saman med andre i sommar,- kan UNG FRITID sine ferieaktivitetar i vekene 25, 26 og 32 vera noko for deg ! Ulike frivillige organisasjonar, Grannehjelpa og Kvam herad samarbeider om ulike aktivitetar i sommar, for eksempel sykkeldag med Eirik Ulltang, golf, besøk på Hardanger Fartøyvernsenter, brevandring på Folgefonna, kino, tur til Voss Klatrepark, tur med vikingskipet TYRA, bowling,laga sunt snop, klatring, sjonglering, mm.

Treningstid i idrettshallane 16/17- søknadsfrist 04.08.2016

27. mai 2016 kl. 14:20 - Magreth Børve Olsen
Søknadsskjema om treningstid på kveldstid i hallane i Strandebarm, Norheimsund og Øystese finn ein i vårt digitale søknadssenter. Søknadsfrist er 04.08.2016


Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no