Lenke til artikkelinnhald - KunngjeringLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
- Søknad endring a..
- Symjehallen i St..
- Godkjend reguler..
- Søknad om utvidi..
- Godkjend reguler..
- Opningstider i T..
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / kunngjering /

Søknad endring av anlegg for oppdrett av matfisk av laks og sjøaure på lokalitet 12973 - Saltkjelen

Utskriftsvenleg side Lagt ut 26. mars 2015 kl. 11:38 av Åsta Gjelland

Lingalaks AS søkjer om endring i plassering av anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet Saltkjelen i Kvam herad.


Hordaland Fylkeskommune har motteke søknad frå Lingalaks AS og vidaresendt den til Kvam herad for handsaming. Følgjeskriv frå Hordaland Fylkeskommune 09.03.15.

Søknaden gjeld flytting av anlegget slik at det vert liggjande meir på tvers av straumretninga. Omsøkt plassering ligg innafor kommuneplanen sin arealdel. Det vart gjeve dispensasjon frå kommuneplanen i NPB-utvalet den 17.03.15, NPB-sak 026/15

Alle dok. i søknaden er gjort tilgjengelege nedanfor her. Dei som ønskjer det kan også koma innom på rådhuset i Norheimsund og sjå dokumenta.

Spørsmål knytt til saka kan rettast til samfunns- og utviklingssjef Jon Nedkvitne på telefon 56553021 / 97953274 eller jon.nedkvitne@kvam.kommune.no

Skriftlege merknader til søknaden kan sendast til Kvam herad, Grovagjelet 16.
5600 Norheimsund eller til postmottak@kvam.kommune.no innan 14.april 2015


Kart


Søknad dispensasjon, 28.11.14

Søknadskjema frå Lingalaks AS, 27.01.15

Kart omsøkt plassering, 24.02.15

Tilhøvet til kommuneplanen sin arealdel

Kart 1 fortøyningskonfigurasjon, visning 2, 23.01.15

Kart 1 fortøyningskonfigurasjon, visning 3, 17.02.15

Kart 3, fortøyningskonfigurasjon, visning 2, 23.01.15

Beredskapsplan, 02.10.14

Rapport resipientgransking, 24.06.14

Rapport straummålingar, 18.01.11
Søknad endring av anlegg for oppdrett av matfisk av laks og sjøaure på lokalitet 12973 - Saltkjelen

26. mars 2015 kl. 11:38 - Åsta Gjelland

Lingalaks AS søkjer om endring i plassering av anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet Saltkjelen i Kvam herad.

Symjehallen i Strandebarm

25. mars 2015 kl. 10:06 - Mary Ann Sørheim
Siste kveldsbading vert torsdag 26.3.15. Laurdagsbading ut april ( ikkje påskeaftan).

Godkjend reguleringsplan for Straumen – småbåthamna på Tolo

24. mars 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
Reguleringsplan for Straumen - småbåthamna vart vedteken av Kvam heradstyre 14.12.2014, HST-sak 115/14

Søknad om utviding av maks tillaten biomasse i anlegg for slaktemerdar av laks og aure på Bakka

17. mars 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
Hardanger Fiskeforedling AS søkjer om utviding av slaktemerdkapasiteten frå 390 tonn til 1170 tonn maksimal tillaten biomasse på lokalitet 19396 på Bakka i Kvam herad.

Godkjend reguleringsplan for Fv.7 Kvamskogen, Ungdomsheimen – NAF-kiosken

13. mars 2015 kl. 11:55 - Åsta Gjelland
Reguleringsplan for Fv.7 Kvamskogen, Ungdomsheimen – NAF-kiosken vart vedteken av Kvam heradstyre 17.02.15, HST-sak 011/15
FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no