Lenke til artikkelinnhald - KunngjeringLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | KOMMUNEPLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
- Offentleg etters..
- Offentleg etters..
- Offentleg etters..
- Offentleg etters..
- Innsamling av ar..
- Opningstider i T..
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / kunngjering /

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Norheimsund barnehage

Utskriftsvenleg side Lagt ut 11. november 2014 kl. 08:30 av Åsta Gjelland

NPB-utvalet har i møte den 29.10.14 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Norheimsund barnehage skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 088/14


Planen er fremja i regi av Kvam herad og utarbeidd av Norconsult AS.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ein barnehage med plass til 120 born. I tillegg til areal til barnehagebygg og uteområde vert det sett av areal til justert trasè for køyretilkomst, fortau, gangveg og parkeringsplassar. Det er stilt rekkjefylgjekrav om at det skal etablerast fortau til omkringliggjande vegsystem samstundes som at barnehagen vert bygd.

Grunneigarar, festarar, tilgrensande naboar m.fl. er varsla om off.ettersy pr. brev. Plandokumenta ligg til gjennomsyn på biblioteket i Norheimsund.

Kart

Saksutgreiing NPB-088/14

Reguleringsplankart - oppdatert jf. NPB-vedtak 088/14

Føresegner - oppdatert jf. NPB-vedtak 088/14

Planskildring med ROS-analyse

Vegprofilar Kyrkjevegen

Skisse Kyrkjevegen

Innkomne merknadar til oppstart regulering

Premissavklaring i NPB 11.06.14


Informasjon om tilgang til dokument:
Alle registrerte dokument på reguleringssaka er å finna her via saksnummer 14/635

Via kommunen si kartløysing får du fram planområdet og planframlegget ved å søkja på plannummer 20140003

Merknad/innspel:
Merknad og innspel til planframlegget må leverast skriftleg for Kvam herad innan 05.01.15.

Sakshandsamar i saka: Leiv Ingmar Kaale
Telefon: 56 55 30 00
E-post: postmottak@kvam.kommune.noOffentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Norheimsund barnehage

11. november 2014 kl. 08:30 - Åsta Gjelland

NPB-utvalet har i møte den 29.10.14 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Norheimsund barnehage skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 088/14

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Strandebarm barnehage

11. november 2014 kl. 08:30 - Åsta Gjelland
NPB-utvalet har i møte den 29.10.14 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Strandebarm barnehage i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 086/14

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Sjydnahaugen barnehage, Øystese

11. november 2014 kl. 08:30 - Åsta Gjelland
NPB-utvalet har i møte den 29.10.14 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Sjydnahaugen barnehage i Øystese skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 087/14.

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Sjoaskår, Øystese

24. oktober 2014 kl. 08:00 - Åsta Gjelland
NPB-utvalet har i møte den 24.09.14 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Sjoaskår gnr/bnr 44/280, 45/1 m.fl, Øystese i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 074/14

Innsamling av arkivmateriale frå lag- og organisasjonar

28. januar 2014 kl. 10:00 - Mary Ann Sørheim
Har laget ditt gamle møtebøker, arkiv, protokollar, lagsblad, vedtekter, fotomateriale, lokalhistoriske filmar osv ? Kulturkontoret vil gjerne arkivera dette materialet.
FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no