Lenke til artikkelinnhald - KunngjeringLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | KVAM | PLAN | POSTLISTE / INNSYN | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
- Offentleg etters..
- Offentleg etters..
ledige stillingar
nyhende
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / kunngjering /

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Hagen del II og III, Norheimsund

Utskriftsvenleg side Lagt ut 26. april 2016 kl. 08:00 av Åsta Gjelland

NPB-utvalet har i møte den 08.03.16 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Hagen del II og III, Norheimsund i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 012/16Planområde

Planen er fremja i privat regi av Håkon T. Sandven og utarbeidd av Geoplan AS

Storparten av planområdet inngår pr i dag i reguleringsplan for Sandvenhagen II og III, vedteken i 05.09.06. Føremålet med reguleringa er endring av tidlegare regulert bustadområde frå einebustadar til meir konsentrert utbygging i det sentrumsnære området. Andre endringar er justering av vegbreidd, m.m.

Grunneigarar, festarar, tilgrensande naboar m.fl. er varsla om off.ettersy pr. brev.

Saksutgreiing og vedtak 08.03.16, NPB-sak 012/16

Plankart - revidert jf. vedtak NPB-sak 012/16

Føresegner - revidert jf. vedtak NPB-sak 012/16

Planomtale

ROS-analyse

Illustrasjon over kor langt saka er komen i planprosessen


Informasjon om tilgang til dokument:
Alle registrerte dokument på reguleringssaka er å finna her via saksnummer 13/892 og 16/712

Via kommunen si kartløysing får du fram planområdet og planframlegget ved å søkja på plannummer 20150005

Merknad/innspel:
Merknad og innspel til planframlegget må leverast skriftleg til Kvam herad innan 07.06.16

Sakshandsamar: Leiv Ingmar Kaale
Telefon: 56 55 30 00
E-post: postmottak@kvam.kommune.noOffentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Hagen del II og III, Norheimsund

26. april 2016 kl. 08:00 - Åsta Gjelland

NPB-utvalet har i møte den 08.03.16 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Hagen del II og III, Norheimsund i Kvam herad skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 012/16Planområde


Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no