Lenke til artikkelinnhald - Tenester - innvandringLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / tenester / innvandring /

INNVANDRING


Tenester og serviceerklæringar


Flyktningtenesta i Kvam


12.05.2017 - Helse og omsorg - Flyktning - Malin Namdal
Tenesta har koordinerande ansvar for busetting, oppfølging og integrering av flyktningar. Tenesta har ansvar for tilbod om introduksjonsprogram etter introduksj...

Kommunal eigedomsdrift - interne brukarar


27.04.2017 - Teknisk - Serviceerklæring - Stein Rykkje
1. Tenestedefinisjon (teneste nr. 130*,213*, 221*, 222*, 232*, 233*, 241*, 261*, 262*, 263*, 310*, 333*, 335*, 339*, 370*, 373*, 375*, 380*. <li> Forvaltning, ...

Kvam familie- og læringssenter


28.02.2017 - Informasjon - Oppvekst - Astrid-Anett Steine
<h2>Bakgrunn for etablering av Kvam familie- og læringssenter</h2> I Budsjett 2013 – Økonomiplan 2013-20...

Nye familiesenteret


28.02.2017 - Oppvekst - FAMILIE og UNGDOM - Anna Mo-Bjørklund
FAMILIETEAM gjev lågterskelhjelp til familiar, familieterapi, familierettleiing, COS-rettleiing mm. Tilsette: Anne Valland; familieterapeut.97636151(fagansvar)...

Tvangsekteskap - nasjonalt bu- og stønadstilbod til ungdom utsette for tvangsekteskap


07.08.2017 - Helse og omsorg - Bustad - Astrid Anett Steine
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er ansvarlege for etablering av butilbodet, medan Kompetanseteamet mot tvangsekteskap koordinerer tilbodet. ...

UKM


11.07.2017 - Samfunn og utvikling - Ungdom - Rolf K. Seldal
Den lokale UKM i Kvam er open for alle ungdomar mellom 13-20 år som ynskjer å delta med song, musikk, dikt, kunstverk, teater osv. Nokre av deltakarane frå lok...

Utekontakten i Kvam


17.08.2017 - Oppvekst - Serviceerklæring - Solveig Lundblad-Sandbakk
1. Tenestedefinisjon (teneste nr. 23330) Utekontakten driv førebyggjande arbeid og tidleg innsats retta mot ungdom i Kvam. Utekontakten skal vera ein vaksen ...

Vaksenopplæringa i Kvam


19.04.2017 - Oppvekst - skule - Kjell Arne Gjøn
Skulen held til i lokala til tidlegare Norheimsund ungdomsskule. Besøksadresse: Grovagjelet 7, 5600 Norheimsund Telefon rektor: 56 55 68 90 E-post: kjegjo...

Vaksenopplæringa, framandspråkleg avdeling


19.04.2017 - Oppvekst - Serviceerklæring - Kjell Arne Gjøn
1. Tenestedefinisjon Vaksenopplæringa underviser vaksne innvandrarar i norsk med samfunnskunnskap. 2. Kven får tenesta Vaksne innvandrarar som etter...
Legevakt 116117


SERVICERKLÆRING
- Kommunal eigedomsdri..
- Utekontakten i Kvam..
- Vaksenopplæringa, fr..

FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no