Lenke til artikkelinnhald - Tenester - eldreLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / tenester / eldre /

ELDRE


Tenester og serviceerklæringar


Dagsenter eldre


09.07.2014 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon: (teneste nr 23411) For å hjelpa personar som ikkje greier seg sjølv i det daglege kan Pleie og omsorg i Kvam Herad tilby dagsenterplass...

Fysioterapi for vaksne/eldre


08.02.2015 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Torild Kveberg
1. Tenestedefinisjon: (teneste nr. 24120) For å hjelpa personar med - nevrologiske lidingar og lidingar i muskel-, skjelett-og lungesystemet. - gje behan...

Heimetenester


09.07.2014 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon: (teneste nr.:25400) For å hjelpa personar som ikkje greier seg sjølv i det daglege kan pleie og omsorgstenesta i Kvam Herad gje tilbod...

Helse og omsorg


30.09.2016 - Helse og omsorg - Administrasjon - Åslaug Bøhn Botnen
Helse og omsorgssjef Åslaug Bøhn Botnen er leiar for eining helse- og omsorg i Kvam herad. Helse- og omsorgssjefen har kontor i rådhuset. epost: aabb@kvam.komm...

Helsestasjon


04.07.2017 - Oppvekst - Serviceerklæring - Torill B. Høyland
1. Tenestedefinisjon(teneste nr. 23200) Born frå 0-5 år og deira foreldre, får tilbod om helseteneste gjennom helsestasjonen, ved målretta helseundersøkingar...

Ingebrigt Vik museum - Øystese


05.07.2017 - Informasjon - Museum - Ann Charlotte Ellingsen
Her kan du oppleva Vik sine vakre verk i bronse, gips, marmor og leire. Bygget er elles ei arkitektonisk perle og er i seg sjølv vel verdt ei vitjing. Ombyggin...

Kommunal eigedomsdrift - interne brukarar


27.04.2017 - Teknisk - Serviceerklæring - Stein Rykkje
1. Tenestedefinisjon (teneste nr. 130*,213*, 221*, 222*, 232*, 233*, 241*, 261*, 262*, 263*, 310*, 333*, 335*, 339*, 370*, 373*, 375*, 380*. <li> Forvaltning, ...

Korttidsplass i institusjon


09.07.2014 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon: (teneste nr.:25300) For å hjelpa personar som kan ha behov for ekstra pleie og omsorg i ein kortare periode kan omsorgstenesta i Kvam ...

Langtidsplass i institusjon


09.07.2014 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon: (teneste nr.:25300) For å hjelpa personar som ikkje klarer å ta omsorg for seg sjølv av fysiske eller psykiske årsaker, kan omsorgsten...

Middagsutkøyring


09.07.2014 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon: (teneste nr 25400) For dei som treng det, kan Kvam herad tilby middagsombringing til heimebuande i alle soner. Kvam herad har avtale m...

Pleie og omsorg i heimen


09.07.2014 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon: teneste nr.:25400 heimesjukepleie For å hjelpa personar som ikkje greier seg sjølv i det daglege, kan pleie- og omsorgstenesta i Kvam h...

Rehabiliteringsopphald


30.09.2016 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon: (teneste nr. 24123) Rehabilitering er eit samordna tilbod av dei tenester du treng dersom du er ramma av alvorleg sjukdom eller skade....

Transportordning for funksjonshemma


11.07.2017 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Pernhild Flotve Brunborg
1. Tenestedefinisjon (tenestenr. 23420) <li> Transportordninga gir funksjonshemma høve til å nytta drosje til redusert pris, hovudsakleg til fritidsreiser, men...

Trygde- og omsorgsbustad


09.07.2014 - Helse og omsorg - Serviceerklæring - Åslaug Bøhn Botnen
1. Tenestedefinisjon: (nr.:26200 drift og tilsyn av trygde og omsorgsbustader ) Helse og omsorgstenesta kan tilby leige av trygde- og omsorgsbustader for pe...
Legevakt 116117


SERVICERKLÆRING
- Dagsenter eldre..
- Fysioterapi for vaks..
- Heimetenester..
- Helsestasjon..
- Kommunal eigedomsdri..
- Korttidsplass i inst..
- Langtidsplass i inst..
- Middagsutkøyring..
- Pleie og omsorg i he..
- Rehabiliteringsoppha..
- Transportordning for..
- Trygde- og omsorgsbu..

FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no