Lenke til artikkelinnhald - Kort status-rapport Toloheimen ombygging pr 14. februar 2012Lenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
- Skyss med båtrut..
- Nytt nasjonalt l..
- Fv. 7 framleis s..
- Førehandsrøystin..
- Ledige elevplass..
- Førehandsrøystin..
- Kommunedelplanar..
- Vil du vere rett..
- Førehandsrøystin..
- Kommunestyre- og..
- Offentleg etters..
- Offentleg etters..
- Utgreiing av kom..
- Endringar i Plan..
- Torpevegen - Del..
- Godkjente vallis..
- Ny nasjonal ordn..
- Kommunedelplanen..
- Pris- og gebyrhe..
- Presentasjon av ..
- Opningstider i T..
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / nyhende /

Kort status-rapport Toloheimen ombygging pr 14. februar 2012

Utskriftsvenleg side Lagt ut 15. februar 2012 kl. 08:27 av Tore Skeie
ØKONOMI:
 • Budsjett 27.1 mill. Forbrukt 7.75 mill. Betaling følgjer framdrift.
 • Noko endringsarbeid er tinga. Ingen avvik å rapportera så langt.


FRAMDRIFT:
Hordaland Bygg & Eiendom (totalentreprenør) har på ein typisk dag ca 15 personar i arbeid på bygget. Bygget er no tett bortsett frå portar på sør-fasade. Takstein er lagd. Innvendige delevegger stort sett på plass før plating på begge sider. Elektrikar-, røyrleggjar- og ventilasjonsarbeid pågår i underetasje. Ligg omtrent på framdriftsplan samla sett, men golvstøyp ligg ca 1 veke etter plan. Ferdigstilling tidleg i september 2012 er framleis gjeldande. Foto som vedlagde, syner korleis bygget framstår i dag.

TRYGGLEIK, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA):
Arbeidstilsynet var på inspeksjon 31. januar 2012, og hadde kritiske merknader til SHA-plan som må oppdaterast, og til manglande bruk av ID-kort. Dette har vi fått frist til 1. mars på å retta opp. Ingen alvorlege uhell med skade så langt i prosjektet.

UTFORDRINGAR:
 • Kommunikasjon med polske tømrarar er ei utfordring.
 • Fokus på tryggleik og helse samt orden og reinhald er heva den siste veka, men krev kontinuerleg innsats.


Status på ombygging av Toloheimen per 14. februar 2012

Status på ombygging av Toloheimen per 14. februar 2012

Status på ombygging av Toloheimen per 14. februar 2012

Status på ombygging av Toloheimen per 14. februar 2012

Status på ombygging av Toloheimen per 14. februar 2012

Status på ombygging av Toloheimen per 14. februar 2012

Status på ombygging av Toloheimen per 14. februar 2012

Status på ombygging av Toloheimen per 14. februar 2012

Status på ombygging av Toloheimen per 14. februar 2012Skyss med båtrute Kvanndal - Ålvik

1. september 2015 kl. 08:45 - Ørjan Kvandal, Skyss
Skyss har bistått Statens Vegvesen med å opprette ei midlertidig båtrute mellom ferjekaien i Kvanndal og gamle dampskipskaien i Ålvik ettersom vegen er stengd mellom Kvanndal og Ålvik. Båtruta startar den 01.09.2015 kl. 0630 frå Kvanndal og går ihht vedlagt tidtabell inntil vidare. Denne tidtabellen er foreløpig og må kanskje justerast når me har sett korleis dette fungerar i praksis. Kom gjerne med tilbakemeldingar. Seglingstid er 15-20 minutt.

Nytt nasjonalt legevaktnummer: 116117

31. august 2015 kl. 14:11 - Arne Aksnes
Nasjonalt legevaktnr 116117 Alle kommunar i Noreg har ei legevaktordning for øyeblikkeleg helsehjelp heile døgnet. Frå 1. september 2015 vert det seksifra telefonnummeret 116117 landsdekkjande legevaktnummer. Merk at det gamle legevaktnummeret 56551910 framleis vil fungere, men når du ringjer 116117 kjem du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppheld deg. Er det akutt og står om liv, ring 113. Viss du treng å koma i kontakt med legevakta ein annan stad i landet enn der du oppheld deg, kan du bruka det lokale nummeret. Sjekk kommunen si nettside eller nummeropplysningstenestene.

Fv. 7 framleis stengt ved Lussand

31. august 2015 kl. 12:35 - Statens vegvesen
Vegen fordi Lussandberget vert stengt i fleire dagar, førebels til fredag 4. september. Då skal det gjerast ny vurdering av geolog klokka 12. Skulle det skje noko nytt i løpet av veka vil det gå ut melding på e-post og vegvesen.no, både under vegmeldingar og nyheiter.
 • Kontaktpersonar i Statens vegvesen:
  • Prosjektleiar Frode Lykkebø tlf.: 915 95 865
  • Byggeleiar Bjørn Giljarhus tlf.: 416 47 003

Førehandsrøysting frå heim, skule eller institusjon

28. august 2015 kl. 09:23 - Frank Tangen
I denne artikkelen finn du informasjon om korleis du kan førehandsrøyste frå heimen, frå institusjon eller frå vidaregåande skular til kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015. Merk at røystedagen ved Øystese gymnas er open frå kl 0900 til kl 1900 - dette for at alle som ynskjer å røyste i Øystese skal få høve til dette.

Ledige elevplassar innan foto/video i kulturskulen

28. august 2015 kl. 07:42 - Rolf Seldal
Ledige elevplassar innan foto/video i kulturskulen I Norheimsund har Kvam kulturskule ledige elevplassar i disiplinen Foto/video. Undervisninga er på gamle Norheimsund ungdomskule onsdagar kl. 16.30 - kl. 18.00. Det er for aldersgruppa 10 - 15 år. Send ein e-post til kulturskulerektoren dersom du/de er interessert.

Førehandsrøysting til kyrkjevalet

27. august 2015 kl. 15:06 - Frank Tangen
Førehandsrøysting til kyrkjevalet skjer i kyrkja i Norheimsund. Her er det ope kvar virkedag mellom 09.00 og 15.00 for alle som vil røysta, uansett kva sokn dei høyrer til. I tillegg er det førehandsrøysting i Strandebarm kyrkjelydshus 2. september mellom kl 18 og 20.

Kommunedelplanar for vatn og avløp 2016 - 2023

27. august 2015 kl. 08:00 - Nils Eivind Stranden

Offentleg ettersyn – Framlegg til planprogram for kommunedelplan for vatn og avløp 2016-2023

Vil du vere rettleiar til Vårt Lokalsamfunn?

26. august 2015 kl. 08:17 - Nita Aameflot
Har du engasjement for framtida i Kvam, så er ditt bidrag viktig her. Det vert eit halvdagskurs, og ein heil dag eller to halve dagar i møte med lærevillige og glade elevar på fjerde steg. Me treng eksterne rettleiarar frå lokalt arbeidsliv, og ditt bidrag vil gje positive resultat!

Førehandsrøysting ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015

3. august 2015 kl. 14:02 - Frank Tangen
Alle røysteføre, uavhengig av kva kommune dei er manntalsført i, kan førehandsrøyste i Kvam fram til 11. september. Førehandsrøysting kan skje ved rådhuset frå 10. august og ved biblioteka frå 17. august.

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 - Står du i manntalet?

10. juli 2015 kl. 14:02 - Kari Weltzien Vik
For å kunna røysta ved kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 må du stå i manntalet. Du kan finna ut om du står i manntalet i Kvam herad ved å kontrollera manntals-listene som vert lagt ut på følgjande stader:
 • Kvam rådhus og Norheimsund bibliotek, frå veke 30
 • Biblioteket i Ålvik og Strandebarm, frå veke 34.
Manntalet ligg ute til offentleg ettersyn fram til valdagen 14. september 2015. Krav om å verta ført inn i manntalet, endra krins eller verta stroken frå manntalet, må vera skriftleg grunngjeve. Det skal sendast til valstyret i Kvam. Adressa er: Kvam valstyre, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund Søknaden kan òg sendast på e-post til postmottak@kvam.kommune.no Melder du flytting etter 30.juni, må du kontrollera manntalet - og røysta – i den kommunen du flytta frå.

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Gråsteindalen, Kvamskogen

3. juli 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland

NPB-utvalet har i møte den 29.06.15 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Gråsteindalen på Kvamskogen skal leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 048/15

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Tryglakleiv, Kvamskogen

3. juli 2015 kl. 08:00 - Åsta Gjelland

NPB-utvalet har i møte den 29.06.2015 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Tryglakleiv på Kvamskogen leggjast ut til offentleg ettersyn. NPB-sak 049/09

Utgreiing av kommunestruktur

25. juni 2015 kl. 21:46 - Arild McClellan Steine
Den administrative utgreiinga av to moglege kommunesamanslåingar mellom a) Ullensvang, Odda og Jondal, og b) Odda, Jondal og Kvam, vart lagt fram for alle kommunestyra i Hardanger den 22. juli. Rapporten er tilgjengeleg for nedlasting i pdf-format her.

Endringar i Plan- og bygningslova frå 1.juli 2015

17. juni 2015 kl. 10:29 - Bjørn Vik
Frå 1. juli 2015 kan du byggja fleire tiltak utan å søkja, men du har sjølv ansvar for å sjekka at tiltaket ikkje er i strid med plan- og bygningslova, gjeldande planar eller anna regelverk. Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidd eit informasjonsskriv som samanfattar endringane.

VIKTIG MELDING!
Torpevegen - Delvis stengt i perioden 15.juni til 30.oktober

8. juni 2015 kl. 15:00 - Nils Eivind Stranden
I tidsrommet 15.juni til 30.oktober 2015, er det planlagt anleggsarbeid i Torpevegen. Det skal leggjast nye vass- og avløpsleidningar og vegen skal utvidast. Arbeidet medfører sprenging og vegstenging måndag til fredag i tida kl.08.30 - 18.00
 • Stengt: 08.30 - 11.30
 • Ope: 11.30 - 12.00
 • Stengt: 12.00 - 15.00
Gåande kan passera etter avtale med mannskap på plassen. Mellom kl.07.00 - 08.30 og 15.00 - 18.00 kan det verta korte stopp på inntil 10 min. Varslingsprosedyre ved sprenging:
 • Før sprenging: Korte støyt i sirena
 • Etter sprenging: Eit langt støyt i sirena.

Godkjente vallister til kommunestyrevalet 2015

4. juni 2015 kl. 09:46 - Kari Weltzien Vik
Valstyret i Kvam herad har den 19.05.2015 godkjent 8 vallister til kommunestyrevalet 2015.

Ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling gjeldande frå 1.mai

21. mai 2015 kl. 15:15 - Astrid -Anett Steine
Frå 1. mai 2015 skal ingen hushaldningar betala meir enn 6 prosent av inntekta si for ein barnehageplass. Foreldrebetalinga er også avgrensa av maksimalprisen, som frå 1. mai 2015 er kr.2580 per månad

Kommunedelplanen for næring og kompetanse 2015–2023

21. mai 2015 kl. 14:00 - Jan Tjosaas
Kommunedelplanen for næring og kompetanse 2015 – 2023 vart vedteken av Kvam heradstyre 24.03.2015, HST-sak 020/15

Pris- og gebyrhefte for 2015

6. januar 2015 kl. 13:59 - Anita Hesthamar
Kvam heradsstyre vedtok 16.12.14 prisar og gebyr for 2015

Presentasjon av moglegeitsstudiet for den gamle ungdomsskuletomta i Norheimsund -samt Straumhaugen

18. desember 2014 kl. 13:50 - Jon Nedkvitne
I Norheimsund har det sidan midten på 1990-talet vore satsa mykje på tettstadsutvikling, noko som førte til at Norheimsund fekk Statens pris for attraktiv stad i 2013.

Opningstider i Tolomarka gjenvinningsanlegg

2. januar 2012 kl. 07:18 - Frank Tangen
Mandag 10.00 - 18.00 Onsdag og fredag 10.00 - 15.00 Lørdag 10.00 - 15.00 Tlf. 55 52 71 65
FACEBOOK Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no