Lenke til artikkelinnhald - Lenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
aktuelt
tenester
admin
PLAN
arealplansystem
kommuneplan
reguleringsplan
temaplanar/ analysar/ rapportar
BYGGESAK
byggjesak
skjema
DELINGSSAK
delingssak
dispensasjon
GEODATA
geodata
EIGEDOM
eigedom
KOMMUNEGEOLOG
kommunegeolog
skredhandbok
radon
interkommunalt skredsamarbeid
seminar
skredfareprosjektet 2009
DIVERSE
universell utforming
NEDLASTING
nedlasting
Du er her: Startside / Plan og byggesak / tenester /
Eigedom-, kart og planinformasjon
Utskriftsvenleg side Lagt ut 16. juni 2017 kl. 09:16 av Bjørn Vik

INFOLand er ein automatisk marknadsplass for bygg, eigedom-, kart- og planinformasjon designa for private og profesjonelle brukarar. Velg mellom mange ulike produkt, og bestill desse via nettet.

WEBINNSYN/GEOINNSYN er vårkartløysing på internett, som inneheld basiskart, plankart, ortofoto og diverse søkefunksjonar.

Klikk for å opne Infoland
I INFOLand
kan du bestille t.d. meglerpakken, basiskart, plankart, nabooppgåve, byggeteikningar m.m. Bestillingane vert ekspedert innan 5 dagar, og levert som pdf-filer via e-post eller som vanleg post. Digitale vektorkart på SOSI/DWG/DXF format frå Kvam herad vert levert automatisk via e-post etter 5 - 10 min. Faktura vert sendt ut frå INFOLAND/Ambita AS.


KARTLØYSINGAR


Kvam herad tilbyr to ulike kartløysingar; eit enkelt kart og eit avansert med mange fleire funksjonar for meir profesjonelle aktørar. Klikk på illustrasjonane under for å gå til den aktuelle kartløysinga.

Enkel kartløysingAvansert kartløysing
Enkel kartløysingAvansert kartløysing


Webinnsyn inneheld basiskart med eigedomsgrenser, bygg, koter, vegar, kommuneplan, ortofoto, samt ein del spesialinformasjon.

Ved hjelp av søkefunksjonane som adresse, eigedom, stadnamn, skular, barnehagar og offentlege tenester, kan kartutsnitt hentast fram. I kartløysinga er det mogeleg å konstruere tekst, linjer, sirklar og figurar, samt måle avstand og areal m.m. Kartutsnittet kan så skrivast ut eller kopierast inn i eit dokument.

Me tek atterhald om at det kan vere feil på kartet, ma. gjeld dette eigedomsgrenser, leidningar, planar, m.m. som i samband med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkast nærare.


Epost: bjorn.vik@kvam.kommune.noWEBINNSYN - KART
Start Webinnsyn - kart
Godkjent HTML 4.01 Transitional