Om KBTS
KBTS
Vedtekter
Organisasjon
Kontakt
Strategi
Aktuelt
Innsyn

Tomt og hus
Til sals
Flytt til Hardanger

Lenker
Kvam herad

Logg inn
Admin
Driftsfinansiering
Lagt ut 7. august 2009 kl. 10:30 av Lars Endre Tholo
Driftsfinansiering
Vedtak 065/09 den 16. juni 2009 i Kvam heradsstyre:

FLEIRE ARTIKLAR
07.08 Styret for Kvam bustad- og tomteselskap AS...
Kvam bustad- og tomteselskap AS, Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund - 56558692 / 97732512 - atle.kjosas@kbts.no