Om KBTS
KBTS
Vedtekter
Organisasjon
Kontakt
Strategi
Aktuelt
Innsyn

Tomt og hus
Til sals
Flytt til Hardanger

Lenker
Kvam herad

Logg inn
Admin
Kontaktinformasjon
Lagt ut 1. september 2010 kl. 14:22 av Atle Kjosås
Kvam bustad og tomteselskap AS
Sandvenvegen 40
Hardanger brygge
5600 Norheimsund

DAGLEG LEIAR:
Atle Kjosås
telfon: 56558692
mobil: 97732512
epost: atle.kjosas@kbts.no
Kvam bustad- og tomteselskap AS, Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund - 56558692 / 97732512 - atle.kjosas@kbts.no