Om KBTS
KBTS
Vedtekter
Organisasjon
Kontakt
Strategi
Aktuelt
Innsyn

Tomt og hus
Til sals
Flytt til Hardanger

Lenker
Kvam herad

Logg inn
Admin
Kvam bustad- og tomteselskap AS
Lagt ut 25. mars 2010 kl. 16:46 av Lars Endre Tholo
Kvam bustad- og tomteselskap AS er etablert som eit kommunalt aksjeselskap. Selskapet skal nyttast strategisk for å nå mål i kommuneplanen for utbygging av bustadområde og auka folketal i Kvam. I tillegg går det fram av kommuneplanen at det må leggjast tilrette for nye og attraktive areal til industri- og næringsutvikling, spesielt i sentrale næringsområde i Øystese og Norheimsund.

15 SISTE ARTIKLAR
25.03 Kvam bustad- og tomteselskap AS...
25.03 Strategi...
24.03 Pådrivar og tilretteleggjar...
24.03 Sal av tomter...
24.03 Økonomi...
24.03 Arkitektur...
24.03 Omdøme / kommunikasjon...
08.08 Innsyn i postjournalen...
07.08 Kart over sonar i Kvam...
07.08 Driftsfinansiering...
07.08 Styret for Kvam bustad- og tomteselskap AS...
07.08 Vedtekter for Kvam bustad og tomteselskap AS...
Kvam bustad- og tomteselskap AS, Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund - 56558692 / 97732512 - atle.kjosas@kbts.no