Om KBTS
KBTS
Vedtekter
Organisasjon
Kontakt
Strategi
Aktuelt
Innsyn

Tomt og hus
Til sals
Flytt til Hardanger

Lenker
Kvam herad

Logg inn
Admin
Arkitektur
Utskriftsvenleg side Lagt ut 24. mars 2010 kl. 15:00 av Lars Endre Tholo
Det skal arbeidast for gode arkitektoniske kvalitetar og gode bumiljø.


FLEIRE ARTIKLAR
25.03 Strategi...
24.03 Pådrivar og tilretteleggjar...
24.03 Sal av tomter...
24.03 Økonomi...
24.03 Omdøme / kommunikasjon...
Kvam bustad- og tomteselskap AS, Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund - 56558692 / 97732512 - atle.kjosas@kbts.no