Om KBTS
KBTS
Vedtekter
Organisasjon
Kontakt
Strategi
Aktuelt
Innsyn

Tomt og hus
Til sals
Flytt til Hardanger

Lenker
Kvam herad

Logg inn
Admin
Omdøme / kommunikasjon
Utskriftsvenleg side Lagt ut 24. mars 2010 kl. 14:59 av Lars Endre Tholo

KBTS skal vera eit verkty for å fremje visjon og mål for eigar,  Kvam herad. Det vert ei viktig oppgåve å informere om det arbeidet som selskapet held på med til ei kvar tid.

 

         Selskapet skal stimulere til vekst og utvikling i Kvam. For å nå visjon og mål for selskapet, vert det vesentleg å skape kunnskap om den verksemda selskapet held på med, og på den måten opparbeide tillit frå alle partar i lokalsamfunnet.

 

         Å gje innsyn i det arbeidet som går føre seg, og aktivt jobbe med presse og marknadsføring er avgjerande for å oppnå tillit og eit godt omdøme.

 FLEIRE ARTIKLAR
25.03 Strategi...
24.03 Pådrivar og tilretteleggjar...
24.03 Sal av tomter...
24.03 Økonomi...
24.03 Arkitektur...
Kvam bustad- og tomteselskap AS, Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund - 56558692 / 97732512 - atle.kjosas@kbts.no