Om KBTS
KBTS
Vedtekter
Organisasjon
Kontakt
Strategi
Aktuelt
Innsyn

Tomt og hus
Til sals
Flytt til Hardanger

Lenker
Kvam herad

Logg inn
Admin
Sal av tomter
Utskriftsvenleg side Lagt ut 24. mars 2010 kl. 17:42 av Lars Endre Tholo

Kvam herad eig tomter og eigedomar. Det er av interesse å få realisert desse verdiane, og på den måten få  kapital til å investere i prosjekt.  Det vil sette KBTS i stand til å skape aktivitet og utvikling til det beste for både næringsliv og innbyggjarane i Kvam.

 

         Gjennom  sal av kommunale tomter som vert bygd på skal KBTS  arbeide for  auke i busetnad og folketal.

 

         KBTS vil kartlegge tomteareal i Kvam og vera ein pådrivar for å få flest mogleg av dei teke i bruk.

 

KBTS vil aktivt ta initiativ til gjennomføring av lønsame prosjekt knytt til desse tomtene.

FLEIRE ARTIKLAR
25.03 Strategi...
24.03 Pådrivar og tilretteleggjar...
24.03 Økonomi...
24.03 Arkitektur...
24.03 Omdøme / kommunikasjon...
Kvam bustad- og tomteselskap AS, Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund - 56558692 / 97732512 - atle.kjosas@kbts.no