Om KBTS
KBTS
Vedtekter
Organisasjon
Kontakt
Strategi
Aktuelt
Innsyn

Tomt og hus
Til sals
Flytt til Hardanger

Lenker
Kvam herad

Logg inn
Admin
Pådrivar og tilretteleggjar
Utskriftsvenleg side Lagt ut 24. mars 2010 kl. 18:42 av Lars Endre Tholo

Kvam har eit rikt utval av lokale aktørar innanfor bygg- og anleggsverksemd. KBTS skal vere ein aktør som er samlande, og som kan bidra til å realisere større utbyggingsprosjekt.

 

KBTS skal bidra til samhandling mellom lokale aktørar, private og det offentlege, og vera ein samarbeidspartnar som  medverkar til at fleire prosjekt vert realisert.

 

KBTS kan etter tinging vera med å sikre heradet si plikt til å ha husvære for alle brukargrupper.

 

KBTS vil gjennom prosjekt vise nytenking og samfunnsutvikling til det beste for både næringsdrivande og innbyggjarar.FLEIRE ARTIKLAR
25.03 Strategi...
24.03 Sal av tomter...
24.03 Økonomi...
24.03 Arkitektur...
24.03 Omdøme / kommunikasjon...
Kvam bustad- og tomteselskap AS, Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund - 56558692 / 97732512 - atle.kjosas@kbts.no