Om KBTS
KBTS
Vedtekter
Organisasjon
Kontakt
Strategi
Aktuelt
Innsyn

Tomt og hus
Til sals
Flytt til Hardanger

Lenker
Kvam herad

Logg inn
Admin
Innsyn i postjournalen
Utskriftsvenleg side Lagt ut 8. august 2009 kl. 11:33 av Lars Endre Tholo
Kvam bustad- og tomteselskap AS registrerer all inn- og utpost i arkivet til Kvam herad. Under her finn du snarvegar til arkivsaker som er relatert til KBTS. Klikkar du på tittelen til sakene vil tilgjengelege dokument i saka bli lista opp. Klikk så på ikonet framfor kvart dokument for å opne sjølve dokumentet. Ei full oversikt over postjournalen til Kvam bustad- og tomteselskap finn du på Kvam herad sine Innsynssider.Postjournal for Kvam bustad- og tomteselskap AS
Bustadbehov
ArkivsakID: 08/1826 Dato: 16.09.2008 Tittel: Bustadbehov Sakshandsamar: Tholo, Lars Endre Status: Saka vert handsama
Industritomt Norheimsund næringspark / Sandvenhagen
ArkivsakID: 09/423 Dato: 12.03.2009 Tittel: Industritomt Norheimsund næringspark / Sandvenhagen Sakshandsamar: Tholo, Lars Endre Status: Saka vert handsama
Innmeldt bustadsbehov i Kvam
ArkivsakID: 10/525 Dato: 07.04.2010 Tittel: Innmeldt bustadsbehov i Kvam Sakshandsamar: Tholo, Lars Endre Status: Saka vert handsama
Kvam bustad- og tomteselskap AS
ArkivsakID: 08/1760 Dato: 02.09.2008 Tittel: Kvam bustad- og tomteselskap AS Sakshandsamar: Tholo, Lars Endre Status: Saka vert handsama
Stilling som dagleg leiar i Kvam bustad- og Tomteselskap
ArkivsakID: 10/854 Dato: 17.06.2010 Tittel: Stilling som dagleg leiar i Kvam bustad- og Tomteselskap Sakshandsamar: Tholo, Lars Endre Status: Saka vert handsama Gradering: Ikkje offentleg Hjemmel: Off.lov §25 - Tilsetjingssaker m.m.
Søknad om kjøp av tomt i Hovden/ Skutevik - feltet
09/1803 Dato: 16.12.2009 Tittel: Søknad om kjøp av tomt i Hovden/ Skutevik - feltet Sakshandsamar: Tholo, Lars Endre Status: Saka vert handsama Gradering: Ikkje offentleg Hjemmel: Off.lov §13/Forv.lova §13 pkt.1 -pers.forhold

Relevante arkivsaker
Eventuelt sal av kommunale eigedomar - Ref saknr 04/355
ArkivsakID: 08/2324 Dato: 22.12.2008 Tittel: Eventuelt sal av kommunale eigedomar Ref saknr 04/355 Sakshandsamar: Helleve, Olav Status: Saka vert handsama
Industritomt Norheimsund næringspark / Sandvenhagen
ArkivsakID: 09/423 Dato: 12.03.2009 Tittel: Industritomt Norheimsund næringspark / Sandvenhagen Sakshandsamar: Tholo, Lars Endre Status: Saka vert handsama
Reguleringsplan 1.gongs handsaming for Tolo - nedre
Planlagt oppstart av regulering haust 2010
Søknad om kjøp av tomt i Hovden/ Skutevik - feltet
Saka vert handsama Gradering: Ikkje offentleg Hjemmel: Off.lov §13/Forv.lova §13 pkt.1 -pers.forhold
Kvam bustad- og tomteselskap AS, Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund - 56558692 / 97732512 - atle.kjosas@kbts.no