Web epostløysing for tilsette, lag og politikarar i Kvam herad

Kvam herad har tilbod om epostløysing for epostdomena @epost.kvam.no, @lag.kvam.no og @politikk.kvam.no.
  • Dei som IKKJE har brukarkonto på nettverket til Kvam herad
    ...må ta kontakt med IKT (56553045) for å få nytt passord.

  • Dei som har brukarkonto på nettverket til Kvam herad...
    ...kan nytta brukarkontoen og tilhøyrande passord for å koma seg inn og lesa e-posten, med andre ord same brukarnamn og passord som vert nytta når ein loggar seg på PC'en når ein kjem på arbeid.

Gå til epostlesar

Viss ein vil bruke 3. parts epostklientar (outlook express, windows mail + +), så er pop3/smtp server: epost.adstringo.no og porten er 25. Hugs å huke av for ”min server krever godkjenning. Det er og råd å nytte smarttelefon til å hente epost frå Zimbra serveren."